Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temaeftermiddag om design af sociale læringsmiljøer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temaeftermiddag om design af sociale læringsmiljøer."— Præsentationens transcript:

1 Temaeftermiddag om design af sociale læringsmiljøer

2 Mødet De fysiske rammer skal ligge op til det ”gode møde” mellem børn og voksne hvor de er sammen om noget meningsfuldt. Indretningen skal lægge op til fælles opmærksomhed - barnet sammen med en anden retter opmærksomheden mod et fælles tredje (vi leger, bygger, undersøger lytter og læser)

3 Læring i en daginstitution Det handler om især sprog, sociale relationer og evnen til at koncentrere sig om andet end sine egne umiddelbare behov Læring i daginstitutionen er ikke børnehave ABC og begynder aritmetik Spørgsmålet er hvordan vi bedst understøtter barnets udvikling videre frem i livet ?

4 ………. sådan vil vi gerne gøre det ved at arbejde med sociale og kognitive kompetencer som sprog, sociale relationer og fokuseret opmærksomhed Men problemet er: For mange forstyrrelse i dagligdagen

5 To aspekter som baggrund for indretning Positive relationer Mulighed for fokuseret opmærk- somhed

6 Fokuseret opmærksomhed – grundlaget for læring Positive relationer mellem børn og voksne samt fokuseret opmærksomhed styrker barnets oplevelse af deltagelse, udbytte og indflydelse på fællesskabet – det styrker barnets selvværd, involvering og mestring Et barn der oplever at det kan fastholde andres opmærksomhed og at der bliver lyttet til det vil tillægge sig selv og sine oplevelser en gyldighed der får indflydelse på selvværd og trivsel - en forankring

7 Vi tuner fuldt ind Hvad er fokuseret opmærksomhed? Evnen til at reagere på valgte auditive, visuelle og taktile indtryk At samle hele vores opmærksomhed om en ting - vi tuner fuldt ind Et udviklet sammensat kontrolsystem i hjernen der gør det muligt at tilføre energi til og styre vores tækning og daglige aktiviteter – kommer ikke af sig selv – tilrettelæggelse af den pæd. hverdag alfa omega

8 Principper for ”den ideelle institution” Zoneopdelt i en række funktionsrum der naturligt kalder på hver sin målrettede aktivitet Rummene skal klart signalere hvad kan jeg her og hvad må jeg her (At undgå et ikke særligt anerkendende nej) Understøtte det dialogiske møde ”dig og mig om noget” Aktiviteter der er båret af både børnenes interesser og voksne der vil noget med børnene Børnehuset profiler skal kunne aflæses i indretningen

9 Hvad vil vi gerne arbejde videre med – opmærksomhedspunkter Læringsøer - rum i rummet Tydelighed i indretningen - hvad kan jeg her - klare funktioner der ikke forstyrre hinanden Velkomstzoner - aflevering ”den gode” Skabe flere uderum - tænke uderummet med ind som et læringsrum der er bemandet hele dagen Indrette gennemgangsrummene med funktioner/naturlige forhindringer der minimerer forstyrrelser Skabe hvilerum - stillezoner Reducere ganglinjer og garderobeplads - præsentation af to konkrete bud som en begyndelse


Download ppt "Temaeftermiddag om design af sociale læringsmiljøer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google