Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik"— Præsentationens transcript:

1 Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik
KRAP Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik

2 KRAP og menneskesyn Et individs umiddelbare udtryk, er det bedste bud, han/hun lige nu kan give.

3 Det hele menneske Det hele menneske Diagnose

4 Forandringens 2 muligheder
PROBLEM-FOKUSERING: Vi skal have løst de problemer vi har, rettet de fejl vi ser, eller have fundet de mangler, vi har. Vi skal have udfyldt hullerne RESSOURCE-FOKUSERING: Hvordan vil vi gerne have tingene til at se ud? Hvad har vi at gøre med (ressourcer)? Hvordan kommer vi derhen?

5 Anerkendelsens udtryksformer
Verbal anerkendelse – anerkender menneskets blotte eksistens. Nonverbal anerkendelse – kropslige signaler. Anerkendende samvær – måden man er sammen med andre på, måden man opsøger andre på.

6 Anerkendelse versus ros
Selvværd Ikke beregnende Identitetsskabende Udgangspunkt i den menneskelige væren Bekræfter menneskets blotte eksistens Selvtillid Pædagogisk redskab til at tilskynde handlinger Bedømmelse/værdisætning Udgangspunkt i menneskelige handlinger Bekræfter kompetencer og færdigheder

7 Hvad gør anerkendelse?

8 Krav og ressourcer

9 Fra fejlfinding til ressource-fokusering
Pædagogen skal fjerne fokus fra barnets ”fejl og mangler” og rette opmærksomheden på ressourcerne.

10 Tandhjulsmodellen

11 Procesmodellen

12 Pædagogens rolle Hjælpe med at skabe overblik
Tydelighed, forudsigelighed og ordholdenhed Hjælpe med at skabe overblik Indarbejde faste rutiner og regler Undgå at være appellerende og moraliserende Give mulighed for små sikre succeser

13 KRAP og grænser – vi lægger skinner ud
Hvad vil du have/(ikke have) Hvad vil du være med til/(ikke med til) Hvad du kan lide/(ikke kan lide) Hvad du tror er godt/(skidt)

14 At italesætte det, der virker
Hvad er lykkedes siden sidst? Kan vi herigennem finde inspiration til nye succeser? Hvordan fik vi det til at lykkes?

15 Belønning Kan øge motivation for forandring
Kan gøre folk bevidste Kan øge motivation for forandring Kan bruges til at gøre hensigt til handling Kan ikke få dig til at gøre noget du ikke vil Materielle belønninger Behagelige aktiviteter og særlige privilegier

16 Mestringsstrategier De 3 hovedtyper. Problemfokuseret mestring
Emotionsfokuseret mestring Undgående mestring

17 Hellere en ressourcefokuseret omvej, end en direkte problemfokuseret hovedvej.

18 Hellere kasser der passer end rammer der strammer

19 Opsamling Fokus på det der virker. Undersøge den andens virkelighed.
Bygger på anerkendelse og ressourcer. Samtale med barnet/den unge Møde barnet/den unge, hvor det er og starte der.


Download ppt "Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google