Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende."— Præsentationens transcript:

1 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Værdiskabende Byggeproces 15. december 2010 Dansk Byggeri – Udvlag for byggeprocesser Rolf Simonsen

2 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ

3 Fælles indsats Værdiskabende Byggeproces tager fat i en række problemer som alle kæmper med, og hvor hele byggesektoren har del i både problemer og løsninger Samtidig kan mange af disse udfordringer i byggeprocessen ikke løses af den enkelte part alene Formålet er at sætte byggesektorens virksomheder i stand til at levere værdi på et langt højere niveau end hidtil Byggebranchen tager selv ansvar for en del af udviklingen i byggeriet.

4 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Gennemførelse Udvikling og forandring frem for hyldemeter Udgangspunkt i oplevet praksis Involvering af byggeriets parter Afprøvning på projekter Bred formidling til hele byggeriet Samlet tidsplan 4½ år.

5 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Projektpakker A: Konkurrence på kvalitet og proces B: Fastholdelse af værdier gennem faserne C: Organisering, procesledelse og motivation D: Formidling, involvering og udbredelse.

6 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Projektpakke A Konkurrence på kvalitet og proces A1: Bedre udbudstidsplaner A2: Kvalitet som tildelingskriterium.

7 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Projektpakke B Fastholdelse af værdier gennem faserne B1: Fra program til projektering B2: Fra projekterende til projekterende leverandører B3: Fra projektering til udførelse B4: Fra udførelse til drift B0: Foranalyse af faseskift.

8 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Projektpakke C Organisering, procesledelse og motivation C1: Organisering af byggeprocessen C2: Tidlig inddragelse af kompetencer fra de udførende C3: Procesledelse C4: Konflikthåndtering C5: Motivation, holdninger og incitamenter.

9 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Projektpakke D Formidling, involvering og udbredelse D1: Formidling til byggeriet D2: Involvering og udbredelse.

10 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ A1: Bedre udbudstidsplaner

11 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Bedre udbudstidsplaner Udbudstidsplaner er i dag typisk et passivt værktøj –Udarbejdes i sidste øjeblik inden udbud –De valg der træffes under planlægningen og projekteringen kobles ikke til tidsplanen Udbudstidsplaner skal være et aktivt værktøj –der sikrer, at der i rådgivnings- og projekteringsprocessen rettes mere fokus på forudsætninger og konsekvenser af de tidsmæssige rammer for udførelsesfasen

12 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Tidsplanredegørelsen Tidsplanredegørelse er et værktøj, der ledsager udbudstidsplanen Formålet er: –At sikre udbud med en tidsplan, der er tilpasset projektets forudsætninger –At rådgivere og bygherre tager stilling til tidsmæssige risici og konsekvenser af valg i rådgivnings og projekterings-processen, så der ikke opstår problemer senere i processen –At gøre projektets tidsmæssige forudsætninger mere transparente for entreprenørerne, hvilket er med til at minimere risiko og give den rigtige pris og færre konflikter.

13 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Tidsplanredegørelsen

14 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ A2: Kvalitet som tildelingskriterium

15 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Et par nyere overskrifter

16 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Kvalitet som tildelingskriterium Projektet vil –Gøre det lettere at tildele på andet end laveste pris –Undgå at bygherrer ender i klagenævn for udbud –Give gode og brugbare eksempler på en række kvalitative tildelingskriterier –Skabe gennemsigtighed i udbudsprocessen For alle parter! –Skabe mulighed for en bedre proces og bedre kvalitet

17 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Vejledning i to dele Del I: Vejledning med anbefalinger –Generelle anvisninger og anbefalinger –Karakterskala –Omregning af pris –Anbefalinger til vægtninger Del II: Eksempler –Kvalitative tildelingskriterier –Udbudsformuleringer –Regneeksempel

18 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Anbefalingerne Brug økonomisk mest fordelagtige tilbud Tildelingsprocessen baseres på et fælles grundlag Find de vigtigste kriterier …og ikke for mange kriterier Formuler underkriterier omhyggeligt og forståeligt Kriterier skal være projektspecifikke Tilbudsgiverne skal kunne bruge tildelingsmodellen Åbenhed i tildelingsprocessen.

19 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Karakterskala KarakterBeskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser. 9 8 7Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet. 6 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 4 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 2 1 0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet).

20 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Pris til karakter Model 1: Targetpris TARGETPRIS

21 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Pris til karakter Model 2: Prisforskel til laveste pris

22 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Eksempel Target/forventet pris: 100 mio. Bedømmelsesinterval: 50 mio. 6 tilbud: TilbudModel 1Model 2 A80 mio.910 B95 mio.7,57 C100 mio.76 D110 mio.3,54 E120 mio.02 F130 mio.UDE!0

23 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Vejledningerne Tilgængelige på www.vaerdibyg.dkwww.vaerdibyg.dk Tidsplanredegørelsen: –Vejledning –Eksempel –Skema Kvalitet som tildelingskriterium –Vejledning –Eksempler på kriterier m.v. –Beregnings-ark

24 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B: Faser og faseskift UdførelseDriftProjekteringProgram Projekterende leverandører Under- entreprenører

25 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B3. Fra projektering til udførelse Projektoptimering (som en fase) hvor projektmaterialet gennemgås af projekterende og udførende, der sammen optimerer projektet (bl.a. med henblik på bygbarhed) Inddrage udførende og leverandørers kompetencer i beslutninger i forbindelse med partnering og/eller tidligt udbud, samt hvordan man kan udfordre kutyme, incitamenter og udbudsregler Samarbejde, sammensætning af team, planlægning, udbud … … opstartet i efteråret 2010

26 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B3. Fra projektering til udførelse 2 delgrupper: Projektoptimering & Tidlig inddragelse af udførende Samarbejde, Planlægning og organisering

27 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B2. Fra projekterende til projekterende leverandører Periode med færdigprojektering hvor der afsættes tid til at projekteringen kan afsluttes inden næste fase. Samprojektering hvor projekterende og leverandører arbejder tæt sammen om koordinering igennem den afsluttende projektering. Arbejde med funktionsudbud for at få de udførendes erfaringer med i processen men samtidig sørge for at koordinere indsatsen. Fra totalentreprenører til underentreprenører … … opstart i foråret 2011

28 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B4. Fra udførelse til drift Idriftsætning og prøvedrift hvor bygning og installationer sættes i drift af de udførende og testes inden overdragelse. Overlevering til brugere hvor bygherre, og projektteam ved overleveringen gennemgår byggeriet med brugere og forklarer tankerne bag. Samarbejde mellem projekterende og driftsfolk og inkludere viden fra facilities management. Erfaringer fra før-aflevering indarbejdes i rutinerne for byggemøder etc. … opstart i foråret 2011

29 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ B1. Fra program til projektering Driftworkshops hvor driftsfolk og facilities management personer er med til at definere grundlaget for de projekterendes arbejde. Værdiworkshops hvor bygherre, brugere og projekterende i fællesskab sætter begreber på de værdier de ønsker afspejlet i byggeprojektet. Håndtering af brugere… ’Granskning’ af sammenhæng mellem program, tidsplan og budget Samarbejde mellem bygherre, brugere, udførende, projekterende og driftsfolk og inkludere viden fra FM. … opstart først i 2011

30 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Forløb Projektgruppe Afprøvning Seminarer Konsulent(er) Formidling 20112012 Workshops Udvikle værktøjer Afprøvning Vejledninger

31 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ Følger I med?

32 Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende Ingeniører | TEKNIQ AFRUNDING VÆRT


Download ppt "Et samarbejde mellem: BAT Kartellet | Bygherreforeningen | Dansk Byggeri | Danske Arkitektvirksomheder | DI Byggematerialer | Foreningen af Rådgivende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google