Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer"— Præsentationens transcript:

1 Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer

2 overblik?

3 overblik?

4 Påstand: Bygherres primære fokusområder
Overholdes den planlagte pris Overholdes den planlagte tid Overholdes den planlagte kvalitet

5 ”Med en god objektmodel tror vi, at muligheden øges for - gennem hele processen - at sikre tid, pris og kvalitet.”

6 Hvad gjorde vi ? Opstart Opmåling Registrering (Program) Forslagsfasen
Hovedprojekt Udbud Licitation Udførelse

7 Opstart Aftalegrundlag Kontrakter IKT spec.
Inden opmåling blev der afholdt opstartsmøde med landinspektøren Det var et ønske at afprøve om rådgivers indsats i forbindelse med registreringen kunne lettes.. Kontrakter IKT spec. Parter Bygherre IKT koordinator Arkitekt Ingeniør Landinspektør Baseret på Justeret GK CAD manual (bips CAD manual 2007) Forudsætninger for digitalt grundlag (L3D model) Landinspektør Opmåling Registrering - bygningsdele - tekniske installationer - fotoregistrering Dokumentation Geometrisk model Logisk model Rådgivere Klassifikation af bygningsdele

8 Opstart Aftalegrundlag
Den ”geometriske model” indeholder de rå opmålingsdata Rådgiver ønskede sig 2 modeller Geometrisk model Logisk model Den ”logiske model” er renset for de værste skævheder, geometrien er konverteret til objekter

9 Opstart Digital udveksling Projektweb Udveksling
Udveksling foregår via projektweb. bips C204 arkiv- og dokumentstrukur anvendes. ”Brugere” henter digitale plot i fagmapper. ”Aktørerne” anvender en ny mappe til udveksling ”07-10 BIM-model” En tilføjelse til bips C204 arkiv- og dokumentstruktur. Udveksling er foregået smertefrit.

10 Registrering og opmåling
Den perfekte model? Projekteringsgrund-laget består af en IFC-model fremkommet ved digital opmåling. IFC-modellen er efterfølgende delvis konverteret til ADT (L3D-modellen). Kun 1 model. Mellemting mellem geometrisk model og logisk model ”I starten betragtede vi nok L3D-modellen som endegyldig ..som et udtryk for de reelle eksisterende forhold.” Stikprøve-kontrolmål viste ingen fejl i L3D-modellen.

11 Registrering og opmåling
Forståelseskløft mellem landinspektør og rådgiver Eksempler på uhensigtsmæssigheder ved opmålingen Mål på døre er dørbladsmål Åbningsretning på døre er tilfældig Trappeløb er tilfældige Eksempler på uhensigtsmæssigheder ved registreringen Ingen registrering af gennemføringer Ingen registrering af rørføring Ikke brugbar registrering af tekniske installationer Fotoregistrering af urelevante emner (ikke brugbar)

12 Registrering og opmåling
Det var et ønske at afprøve om rådgivers indsats i forbindelse med registreringen kunne lettes.. Det kunne den ikke…helt Registrering og opmåling bør udføres i samme arbejdsgang og med deltagelse af både landinspektør og rådgiver. Fotoregistrering koblet på 3D model giver overblik Tryghed i efterfølgende projektering Ad-hoc opmåling begrænses Forudsætninger for digitalt grundlag (L3D model) Landinspektør Opmåling Dokumentation Geometrisk model Logisk model Rådgivere Klassifikation af bygningsdele Registrering - bygningsdele - tekniske installationer - fotoregistrering

13 + Projektering Projektering Opmåling (landinspektørs fagmodel)
Arbejdsmetode L3D som fagmodel Landinspektør L3D geometrisk fagmodel L3D logisk overtages af arkitekten til ark-fagmodel Rådgivere 3D fagmodeller, nye bygningsdele nedrevne bygningsdele 2D fagmodeller, administration Geometrisk model L3D + L3D Logisk model Projektering (fagmodeller) 3D nyt 3D nedr. 2D admin. 3D eksist. Tegningsmateriale A3 Fælles model Logisk model overtages af ark Reference

14 Hvor langt var vi i projektforslag
Projektering Hvor langt var vi i projektforslag Teknisk beskriv. Arkitekt Tidlig fastlæggelse af byggeprincipper 3D modeller af primære bygningsdele Overordnet teknisk beskrivelse Detaljeret BMF – struktureret i processer Overskrifter til bygningsdelsbeskrivelser i BMF Hurtig afprøvning af idéer i 3D modellen Skitse BMF dannes sideløbende med modellen BMF / budget BMF grundlag for BD-beskrivelser BD beskriv.

15 Hvor langt var vi i projektforslag
Projektering Hvor langt var vi i projektforslag Ingeniør 3D modeller at alle fag Principløsning i skakten Rå BMF Skitser til Bygningsdels beskrivelser

16 Hvor langt var der tilbage
Projektering Hvor langt var der tilbage Undervurdér ikke den traditionelle projektering! Arkitekt Ingen væsentlige ændringer i byggearbejder / omfang Løsning af alle detaljer Optegning af 1:20 snit Færdiggørelse af tegninger Mængdeudtræk på kompletterende bygningsdele / processer (Vanskelig) Arbejdsbeskrivelser Bygningsdelsbeskrivelser 3D modellen gør det ikke alene Beskrivelser og endelig BMF

17 Hvor langt var der tilbage
Projektering Hvor langt var der tilbage Ingeniør Løsning af alle detaljer Optegning af enkelte snit Færdiggørelse af tegninger Arbejdsbeskrivelser Færdiggørelse af BD-beskrivelser

18 Projektering efter 3D arbejdesmetode

19 Projektering Ændrede faser Projekt Mulighed for at ændre
Faserne Faserne ændrer sig. Med en god objektmodel øges det kvalitative beslutningsgrundlag. Projekt Mulighed for at ændre Mulighed for at ændre Viden Viden Start Faseskift Faseskift Slut

20 Det endelige udbudsmateriale
Fokus på sammenhæng i 3Dmodel / tegninger / beskrivelser og BMF De fleste poster i BMF er genereret på baggrund af mængdeudtræk i modellen. Alle poster i BMF har tilhørende bygningsdelsbeskrivelse. BMF er udarbejdet manuelt. Bør opdateres sideløbende med projektering. Links Samlet pakke Poster i BMF kan identificeres i 3D modellen BMF BD-beskrivelse Poster i BMF er linket til BD-beskrivelse

21 Udbud DWF bygningsmodeller
Digitale plot kan ses af brugere i en gratis viewer. De enkelte komponenter / bygningsdele kan fremhæves for bedre overblik.

22 Udbud DWF bygningsmodeller
Digitale plot kan ses af brugere i en gratis viewer. De enkelte komponenter / bygningsdele kan fremhæves for bedre overblik.

23 Udbud Elektronisk udbud Samlet materiale lægges som en pakke

24 Udfordringer /Potentialer
Digital opmåling Giver overblik - Giver tryghed i geometri Brug af 3D modeller Er vanedannende - Godt til kommunikation - Ændrer på faserne Digitalt udbud Bedre ”orden” i udbudsmaterialet - Letter selve udbudsprocessen Kompetencer Kræver nye kompetencer - Erstatter ikke eksisterende byggefaglige kompetencer Software Værktøjerne er stadig for vanskelige at bruge - Store forhåbninger om værktøjer der har ”overblik”

25 Ville vi gøre det igen? JA!

26 houpluspartnere.dk


Download ppt "Digital Projektplanlægning Rådgiverens erfaringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google