Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger"— Præsentationens transcript:

1 Reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger
Mette Christiansen, Kontor for Ernæring, Fødevarestyrelsen 7. december 2009

2 Agenda Hvad er en anprisning / hvad er markedsføring ?
Generelt om reglerne for brug af ernærings- og sundhedsanprisninger Ernæringsanprisninger Sundhedsanprisninger 2

3 Hvad er anprisninger / markedsføring ?
Alt hvad der siges og skrives om et produkt På emballagen, i brochurer, på hjemmesider Fra virksomhed til forbruger – også mundtligt

4 Kommercielle meddelelser
Mærkning Markedsføring, reklamer og reklamekampagner Varemærker og handelsnavne Titel 4

5 Forordning (1924/2006) om ernærings- og sundhedsanprisninger
Taget i anvendelse siden den 1. juli 2007 Ændring af forordning 1924/06 vedr. komitologi-procedurer (nr. 107/08) Ændring af forordning 1924/06 vedr. overgangsordning for anprisninger med henvisning til børns udvikling og sundhed (nr. 109/08) Forordning nr. 353/2008 om gennemførelsesbestemmelser vedr. ansøgninger om godkendelse

6 Relevante vejledninger
Guidance on the implementation, 14 December 2007 Fødevarestyrelsens vejledning nr af 20. maj 2008 6

7 Anprisningsforordningens anvendelsesområde
Supplement til de generelle mærkningsregler Alle fødevarer – herunder kosttilskud Både uindpakkede og færdigpakkede fødevarer 7

8 Generelle principper (vildledningsaspekt)
Anprisninger må ikke være usande, tvetydige eller vildledende rejse tvivl om andre fødevarers sikkerhed (tilstrækkelighed) angive, indikere eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer give anledning til frygt hos forbrugerne være uforenelig med alm. anerkendte ernærings- eller sundhedsprincipper 8

9 Betingelser for anvendelse af anprisninger
Fødevaren skal leve op til særlige ernæringsprofiler Senest den 19. Januar 2009 skal Kommissionen fastsætte ernæringsprofiler på baggrund af en videnskabelig udtalelse fra EFSA 9

10 Almindelige betingelser
Anprisninger skal vedrøre en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Næringsstof skal forekomme i fødevaren i en betydelig mængde således, at fødevaren har den anpriste virkning. Mængdekrav i forhold til normalt indtag af en fødevare. Forbrugerforståelse 10

11 Næringsdeklaration Alm. regler for næringsdeklaration
Bemærk særlige regler for næringsdeklaration på kosttilskud 11

12 Anprisninger, der ikke er tilladt
At henvise til, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren. At henvise til hastighed eller omfang af vægttab. At henvise til anbefalinger fra læger, sundhedspersonale m.v. Anprisninger, der henviser til at en fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer (generelle mærkningsregler) Direkte henvisning til ”reduceret risiko for sygdom” er fortsat forbudt. Henvisning til risikofaktor nødvendig. 12

13 Videnskabelig dokumentation
Anprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindelig anerkendt videnskabelig evidens. Fødevarevirksomheder skal kunne retfærdiggøre anvendelsen af anprisninger. 13

14 Dokumentationsform Videnskabeligt niveau (ikke krav om egne studier)
Virksomheden skal selv have vurderet om dokumentationen er tilstrækkelig og godtgør anprisningens korrekthed Dosissammenhæng Ingrediens/Plantedel/stof Humane studier Dokumentationen skal godtgøre anprisningens korrekthed – ellers vildledende

15 Ernæringsanprisning Enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af indhold af energi, næringsstoffer eller andre stoffer 15

16 Ernæringsanprisninger
Liste over tilladte ernæringsanprisninger i bilaget Inkl. ernæringsanprisninger, der har samme betydning Relevante overgangsbestemmelser: Artikel 28, stk. 1 – generel bestemmelse – indtil sidste holdbarhedsdato (dog senest juli 2009) Artikel 28, stk. 3 – for anprisninger som ikke er i bilaget, som har været lovlige før 1. jan 2006 – tilladt indtil januar 2010 16

17 Sundhedsanprisning Enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed Titel 17

18 Uspecifikke sundhedsanprisninger
Henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger som næringsstoffet eller fødevaren har for et godt almenhelbred eller velvære er kun tilladt, hvis de ledsages af en godkendt specifik anprisning. 18

19 Sundhedsanprisninger
Alle sundhedsanprisninger skal være godkendt. Forskellige procedurer afhængig af type af anprisninger: Artikel 14 (reduceret risiko for sygdom og børns vækst og udvikling) Artikel 13 (øvrige sundhedsanprisninger) Artikel 13, stk. 5 (øvrige sundhedsanprisninger baseret på nyere evidens og/eller baseret på ejendomsretlig beskyttet data) 19

20 Artikel 14 reduceret risiko for sygdom børns udvikling og sundhed
Særlig ansøgningsprocedure Ansøgning via nationale myndigheder til EFSA 20

21 Artikel 13 Et næringsstofs eller andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner psykologiske og adfærdsmæssige funktioner slankende virkning, vægtkontrol, nedsat sultfølelse, øget mæthedsfornemmelse, mv. 21

22 Artikel 13 Proces er i gang med at etablere en liste over artikel 13 anprisninger EFSA skal foretage vurdering Lister over godkendte og afviste anprisninger skal vedtages (senest 31. januar 2010) Særlige overgangsbestemmelser indtil listen er etableret 22

23 Artikel 13, stk. 5 Anprisninger baseret på nyere evidens og/eller baseret på ejendomsretlig beskyttet data Særlig ansøgningsprocedure 23

24 Overgangsbestemmelser
Artikel 28, stk. 5 anprisninger vedrørende et næringsstof eller andet stofs betydning for vækst og udvikling og kroppes funktioner kan anvendes på virksomhedens ansvar og i overensstemmelse med forordningen og nationale bestemmelser 24

25 Overgangsbestemmelser
Artikel 28, stk. 6 psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, slankende virkning, vægtkontrol, nedsat sultfølelse, m.v. anprisninger som har været anvendt før 1. juli 2007 kan anvendes såfremt der er indgivet en ansøgning inden 19. januar 2008 (i praksis også tolket som værende foreslået til artikel 13 listen) 25

26 Overgangsbestemmelser
Artikel 14 Reduceret risiko for sygdom Ingen overgangsbestemmelse (har ikke været lovlige, jf. EU regler) Børns vækst og udvikling Ansøgning til EFSA inden 19. januar 2008 Titel 26

27 Vedtagne anprisninger - eksempler
Artikel 14 (1)(a) reduction of a disease risk- Chewing gum sweetened with 100 % xylitol – ” Chewing gum sweetened with 100 % xylitol has been shown to reduce dental plaque. High content/level of dental plaque is a risk factor in the development of caries in children”

28 Vedtagne anprisninger - eksempler
Artikel 14 (1)(b) health claim referring to children’s development and health – Calcium ”Calcium is needed for normal growth and development of bone in children”

29 Afviste anprisninger - eksempler
Artikel 13(5) – Black tea from Camellia Sinensis – ”Black tea helps you to focus attention” (1025/2009) Artikel 14 (1)(b) health claim referring to children’s development and health – Dairy products ”Dairy foods (milk and cheese) promote dental helath in children”

30 Læs mere på www.fvst.dk – mærkning – ernærings- og sundhedsanprisninger


Download ppt "Reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google