Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, Læring og Projektstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, Læring og Projektstyring"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, Læring og Projektstyring
MM4: Planlægning & Samarbejde

2 Dagsorden Learning Styles ”Results” Hvad er videnskab?
Summemøde: Peter Høeg Hvad er et problem? Typer of problemer Projektplanlægning Milepæle Opgave: Skriv milepæle til logbogen Samarbejde i Gruppen Læring Cirkel og planlægning Samarbejdskontrakten Opgave: Lav kommunikationsdiagram/samarbejdskontrakt Arbejdspapir

3 Hvad er Videnskab? Diskuter hvad Peter Høeg mener med videnskabelighed
Hvad mener I selv? Summemøde (10 min)

4 Typer af problemer En anomali er i videnskabeligt sprogbrug et unormalt forhold, noget afvigende fra reglen, det forventede, det lovmæssige eller det sædvanlige. Et paradoks eller en antinomi er en påstand om fx. et forhold, som er velbegrundet evt. korrekt, men som er i modstrid eller uoverensstemmelse med gængs mening eller hvad der empirisk kan måles eller iagttages. En modsætning eller en kontradiktion er et kontrastforhold mellem noget, der er helt forskelligt fra noget andet som tilhører samme kategori, type eller art.

5 Teoretiske problemer ”Et teoretisk problem kan (…) siges at være et
problem i forhold til vores viden eller teorier om verden. Der er et fænomen, vi simpelthen ikke forstår. Vi spørger: Hvorfor har vi dette fænomen? Vi søger med andre ord andre forklaringer på eller årsager til fænomenet” (Olsen, 1993)

6 Praktiske problemer ”At stå overfor et praktisk problem vil (…)
enten sige, at elementer af virkeligheden opfører sig unormalt i forhold til, hvad der ville være det ideelt ifølge mine interesser i den givne situation; eller det vil sige, at jeg i en given situation ikke ved, hvilke midler jeg skal vælge for at gennemføre en aktivitet, jeg har en interesse i at gennemføre” (Jensen, 1980)

7 Milepæl Inden for projektplanlægningens begrebsverden bruges
ordet “en milepæl”, om et tidspunkt i projektet, hvor noget skal være færdigt før noget andet kan påbegyndes. Projektets milepæle kan være: efter problemanalysen, som betyder at alle elementer af denne skal være færdige før problemformuleringen fastlægges efter problemformuleringen, som betyder, at problemformuleringen skal være fastlagt før gruppen tager fast på løsningsfasen. for færdiggørelse af enkelte elementerne i løsningsfasen ved projektaflevering

8 Opgave: Fra skema til milepælsplan

9 4. Sæt milepælsplanen op synligt i grupperummet.
1. Tæl op hvor mange kursusformiddage eller –eftermiddage der er på semesterskemaet fra nu til rapportaflevering. 2. Tegn en tidslinie over projekt tiden, idet der vælges en passende enhed for 4-timers projektarbejde. Marker starttidspunktet (nu) og tidspunktet for rapportaflevering. Marker statusseminar. 3. Afsæt projektets faser efter bedste skøn, dvs. hvornår skal følgende tilstande for projektet være nået? -         problemanalysens forundersøgelser er færdige -         arbejdsblade med problemanalyse og problemformulering er færdige (dog med mulighed for evt. revision) -         delmålformuleringer er færdige (dog med mulighed for evt. revision) -         en struktur over projektets aktiviteter er visualiseret -         problembearbejdningen er færdig -         konklusionen er færdig -         redigering af rapporten er færdig 4. Sæt milepælsplanen op synligt i grupperummet. En milepælsplan suppleres løbende med uge-for-uge-tidsplaner, som efter behov yderligere suppleres med dag-for-dag-aftaler.

10 Planlægningsparadokset
Beslutningernes betydning Viden om projektet Tidspunkt i projektforløb

11 Samarbejdsaftalens 3 hovedpunkter
Indholdet er ofte opdelt i aftaler om: 1. Projektets mål Hvilke færdigheder ønsker vi at opnå i forhold til projektets 3 fagligheder. Hvordan vil vi styre vores arbejdsproces Hvordan skal vores arbejde dokumenteres 2. Gruppesamarbejdet Hvilke adfærd vil vi acceptere fra gruppemedlemmerne (krav), og hvilke færdigheder vil vi fremelske (mål) 3. Samarbejdet med vejleder Hvilke forventninger har vi til vores vejleder, og hvilke forventninger har han/hun til os - og hvilke betingelser kan vi ud fra dette blive enige om.

12 Opgave: Samarbejdsaftale for projektgruppen
d Diskuter hvad gruppen har brug for aftaler om nu. Fasthold beslutningerne, begrundelserne og de grundlæggende værdier i logbogen under ”samarbejdsaftale”. d Diskuter samarbejdsaftalen fra d Hvad er gået godt? Og hvorfor? Hvordan kunne gruppen evt. gøre det endnu bedre? Hvad er gået mindre godt eller dårligt? Og hvorfor? Hvordan kunne gruppen gøre det anderledes og bedre? Revider samarbejdsaftalen, og fasthold beslutningerne, begrundelserne og de grundlæggende værdier i logbogen. Inden statusseminar Revider evt. samarbejdsaftalen på samme måde som d Send den gerne til og få SLP-kommentarer. d Revider samarbejdsaftalen på samme måde som d    Dermed kan logbogen give et godt grundlag for procesanalysens afsnit om samarbejde og læring.

13 Bidrag der fremmer beslutningen
Stille forslag Søge information Give information Summere op Udvikle forslag og idéer Teste forståelse

14 Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet
Rose og opmuntre andre Støtte andre til at blive hørt Følge og støtte idéer Tilkendegive ændret holdning Udvise åbenhed

15 Blokerende bidrag til kommunikationen
Uenighed uden konstruktive alternativer Forsvar/angreb holdning Blokering af diskussionen Tale hele tiden Tale om andre emner


Download ppt "Samarbejde, Læring og Projektstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google