Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation i og fra gruppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation i og fra gruppen"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation i og fra gruppen
MÅL: At gruppen og dens medlemmer bliver bevidste om deres måde at kommunikere på, samt dens betydning for gruppesamarbejdet. At grupperne opnår forståelse for hvordan de kommunikerer bedst, og hvordan man kan forbedre dårlige kommunikationsmønstre.

2 Kommunikation i og fra gruppen
Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Øvelse i konsensus - Ørkenspillet Assertiv kommunikation Assertionstest Opgave

3 Kommunikation - en definition
- fra Latin: communis - ”common” (fælles) - at dele, gøre almindelig kendt Politikens retskrivnings- og betydningsordbog: 1 : Udveksling af meddelelser 2 : Samkvem, trafik At kommunikere: 1 : Udveksle meddelelser eller synspunkter

4 Tal – for at blive forstået og lyt – for at forstå
Kommunikation Tal – for at blive forstået og lyt – for at forstå

5 Kommunikationsmodel SENDER (A) MODTAGER (B) Feedback
Forventninger / behov Interesser / intentioner Transmission af information Medie Medie Tanker og ideer Verba- lising Tanker og ideer Processing Intention / ønske behov / interesser Reaktion Feedback

6 Planlæg hvad der skal ”sendes”
Hvad er min pointe ? Meddelelsen Hvorfor vil jeg gerne fortælle det ? Formålet Hvem skal vide det ? Modtageren Hvordan skal jeg fortælle det ? Mediet Hvor og hvornår bør det fortælles ? Situationen

7 Forstyrrelser (støj) hos senderen
Intentionerne ikke overvejet Konflikt mellem behov og interesser Manglende kendskab til mediet Sproglige problemer Hastighed Manglende logik For meget information Ikke justeret til modtageren Dårligt valg af medie Nervøs Tone og kropssprog

8 Forstyrrelser (støj) hos modtageren
Kan ikke lide mediet Udvælgelse (hører kun det ”interessante”) Forståelse (afhænger af behov og interesser) Transformation til noget meningsfuldt Forventninger Forhåndsviden Fordomme om senderen Fordomme om emnet

9 Aktiv lyttende En aktiv lyttende person: Har øjenkontakt
Har en åben attitude Læner sig lidt fremad Nikker Bruger opmuntrende ord: ”Ja”,”Nej”,”Jeg forstår”,”Hmm” Bruger åbnende vendinger: ”Fortæl mere”,”Hvordan ville du” osv. Er bevidst om senderens kropssprog

10 Den vigende “sofavælger”
 “Lad chefen tage beslutningerne - jeg gør som der bliver sagt.” Fordel: Hurtig beslutningsproces + konfliktfri Ulempe: Gruppen går glip af sofavælgerens indsigt og det er ikke nødvendigvis lederen der er den klogeste.

11 Diskussionskrigeren Den bedste debatør vinder. “Jeg mener som jeg mener og du bør lade dig overbevise” “Mor Karen kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve ergo er mor Karen en sten” Fordel: Argumenters holdbarhed bliver afprøvet Ulempe: Debatørerne hjælper ikke selv med at finde huller i egen argumentation. Den bedste debatør har ikke nødvendigvis ret.

12 Den kompromissøgende Du siger rød og jeg siger gul - lad os vælge orange. Fordel: Flere interesser tilgodeses. Ulempe: Nogen gange er kompromiset ringere end hver af alternativerne.

13 Den dialogsøgende eller holdspilleren
“Lad os betragte alle forslag som inspirationskilder og diskutere os frem til den bedste løsning” Hvorfor ? Hvordan ? Fremfor modforslag. Fordele: Gruppen tager fælles ansvar for at vurdere fordele og ulemper ved de fremsatte ideer. Ulemper: Langsommelig beslutningstagning f.eks. kan lange diskussioner om bredden på sidemargen være spild af tid.

14

15 Bidrag til kommunikationen - forskellige typer
Bidrag der fremmer diskussionen direkte ·        Stille forslag ·        Søge information gennem spørgsmål ·        Give information ·        Opsummere diskussionen ·        Udvikle på forslag og idéer ·        Teste egen og andres forståelse af det diskuterede

16 Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet
·        Rose og opmuntre andre ·        Støtte andre til at blive hørt ·        Følge og støtte idéer ·        Tilkendegive ændret holdning ·        Udvise åbenhed

17 Blokerende bidrag til kommunikationen
Uenighed uden konstruktive alternativer Forsvar/angreb holdning Blokering af diskussionen Tale hele tiden Tale om andre emner

18 Ørkenspil Før vi starter spillet skal alle individuelt vurdere deres kommunikationsbidrag: Hvilke af de positive synes du du er god til? Hvilke af de blokerende bidrag bruger du somme tider? Vælg 3 bidragstyper du vil forsøge at forbedre under opgaven. Vælg desuden én til at tegne kommunikationsdia-grammer nogle gange under diskussionen.

19 Test i assertion

20 YDMYG (SUBMISSIV) ADFÆRD
Personer med ydmyg adfærd er underlegne i kommunikationen. De frafalder egne rettigheder, synspunkter og holdninger for at underordne sig andres.   De er tynget af følelser som frygt, angst og utilstrækkelighed.   De har en undskyldende og selvudslettende adfærd.

21 YDMYG (SUBMISSIV) ADFÆRD
SPROGLIGE UDTRYK : MAN KUNNE JO GODT ØNSKE SIG DET SYNES SOM OM DET MENES DER NOK IKKE

22 AGGRESSIV ADFÆRD Aggressive mennesker fastholder egne rettigheder for enhver pris.   De argumenterer ikke, men postulerer deres rettigheder.   Aggressive personer mangler social kompetence og virker konfliktsøgende.

23 AGGRESSIV ADFÆRD SPROGLIGE UDTRYK :
HVIS JEG VAR DIG, VILLE JEG PASSE LIDT PÅ DET ER DU SANDELIG GOD TIL DET SKAL VÆRE NU DET GJORDE JEG I HVERT FALD IKKE JA, DEN ER GOD MED DIG

24 ASSERTIV ADFÆRD Ligeværdig adfærd overfor andre mennesker, hvor du står ved dine egne synspunkter, holdninger, rettigheder og følelser i situationen - UDEN AT KRÆNKE ANDRE. Det opnår du ved at kontrollere din følelsesmæssige energi, så den ikke styrer din adfærd på en negativ måde. Du giver dig selv lov til at udtrykke meninger og følelser, uden at være bange for at blive afvist.   Så giver din selvtillid en personlig gennemslagskraft, som igen styrker de positive følelser i situationen.  

25 ASSERTIV ADFÆRD SPROGLIGE UDTRYK : JEG FØLER JEG TÆNKER JEG MENER
VI VIL VI KAN HVAD MENER DU ?

26 Opgave til SLP 5 Opgaven består i at identificere gruppens styrker og svagheder. Hertil skal i benytte jer af følgende: Jeres resultater af den individuelle test i assertion Kommunikationsdiagrammerne fra "Ørken spillet” Analyserne af jeres kommunikation under "Ørken spillet" Udarbejd på denne baggrund et forslag til forandringer i gruppens kommunikationsmønster og arbejdsmåder, som bedre udnytter de enkelte gruppemedlemmers styrker samt nedbringer ”effekten” af deres svagheder   Husk at såvel tests, som analyse og forslag gemmes (opret f.eks. en proceskompetence mappe) da de udgør et vigtigt materiale til jeres procesanalyse 


Download ppt "Kommunikation i og fra gruppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google