Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Erfaringsopsamling 2. MM SLP- kursus Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Dagsorden : 1. forelæsning: Om læreprocesser og refleksion : PAUSE : 2. Forelæsning: At dokumentere en refleksion over egen læreproces : Tværgruppe diskussion : Gruppearbejde - opsamling og strukturering af procesanalysen © SLP-gruppen, Aalborg Universitet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

3 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Læring som en trappe Vurdering Bloom’s taksonomi Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Kendskab © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

4 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Læring som en cirkel Oplevelse Refleksion Forventning Handling Inspireret af Kolb (1984), Håkansson (1982) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

5 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Læring som en spiral Forventning Handling Refleksion Oplevelse © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

6 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Læring som loops Oplevelse At lære om noget At lære om egen læring Refleksion Handling osv. Forventning © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

7 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Læringsprocesser indbefatter at der sanses at det sansede erfares at det sansede kan gengives at det sansede forstås at det sansede kan anvendes at anvendelse fortolkes (og læringsprocessen starter forfra) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

8 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Hvis vi vil tæt på kan vi: analysere, dvs. at fænomenet splittes op i delelementer som betragtes for sig. og derefter foretage en syntese, dvs. samle elementerne til en ny og mere nuanceret helhed og efterfølgende vurdere det vi nu oplever i forhold til et givent sæt af betingelser. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

9 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: LÆREPROCESSEN Men læring er også: At udnytte tidligere erfaringer i nye situationer. At reflektere over egen læring med henblik på at blive bedre til at lære. At tage stilling til hvad der er målet for læringen. At tage ansvar for egen læring - læring skal opsøges aktivt. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

10 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: REFLEKSION Hvad er refleksion Gyldendals fremmedordbog siger: tilbagekastning (af lyd/lys), overvejelser, betragtning, eftertanke Fra eksemplerne: at lægge mærke til tænke over se tilbage på gøre bevidste iagttagelse planlægge på grundlag af erfaringer Men også at stille ”hvorfor” spørgsmål © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

11 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: REFLEKSION Hvad refleksion kan være En studerende reflektere over noget, når han/hun lægger mærke til at: der mangler væsentlige information i en tekst og tænker over, hvorfor de mangler og søger de manglende informationer. der er noget anderledes i en matematikopgave i forhold til bogens typeopgaver, identificerer forskellene og ved hvad der kan gøres anderledes. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

12 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA:REFLEKSION Hvad refleksion IKKE er En studerende reflektere IKKE over noget, når han/hun udfører rutiner, fx: indsætter tal i en given formel og udregner et resultatet gengiver en forklaring uden at forstå eller kommentere den © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

13 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: SLP-KURSET Hvad dobbelt loop refleksion kan være En studerende reflektere over egen læreproces, når han/hun: ser tilbage på måden at opløse en opgave på, identificerer fremgangs-måden og dens styrker og svagheder ser tilbage på måde at indarbejde information på fx at tage noter til en forelæsning, og overvejer styrker og svagheder. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

14 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: REFLEKSION Hvad dobbelt loop refleksion IKKE er: En studerende reflektere IKKE over egen læreproces, når han/hun: ikke overvejer hvilke tidligere erfaringer, der kunne være til hjælp i en given situation gør som han/hun får besked på uden bagefter at overveje om det nu var den rigtige måde for ham/hende i netop den situation © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

15 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: REFLEKSION Hvorfor bruge refleksion Refleksion er forudsætningen for at udvikle metodiske færdigheder Refleksion er en forudsætning for innovation - dvs. ikke rutinepræget udvikling af processer og produkter Refleksion er et stigende krav til ingeniøren, da virksomhederne i vesten i stigen grad konkurrerer på fleksibilitet. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

16 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: STUDIEFORMEN Reflektion over egen læreproces Oplevelse Refleksion Handling Forventning I P0 har I gennemløbet læringscirklen i forskellige situationer Spørg jer selv HVORFOR det gik som det gik OG hvad I kan gøre bedre næste gang © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

17 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: REFLEKSION Dokumentation af refleksion ENKELT loop refleksion i forhold til metoder og teorier er en del af videnskabelig formidling og skal dokumenteres i hele uddannelses-forløbet. DOBBELT loop refleksion dvs. refleksion over egen læreproces. Skal kun dokumenteres på basis. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

18 PAUSE Tilbage her 9.00

19 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROCESANALYSE P0-procesanalysen (1) Følgende punkter skal med: Projektplanlægning Hvordan blev arbejdet fordelt Hvordan blev tiden udnyttet osv. Samarbejdet i gruppen Socialt og fagligt Samarbejde med vejlederen © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

20 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROCESANALYSE P0-procesanalysen (2) Overvej betydningen af følgende: Forventningerne til P0 - blev de opfyldt. Hvilke situationer, der har været væsentlige for henholdsvis jeres sam-arbejde og projektets gennemførelse. (Er det svært så prøv at finde 3 positive og 3 negative oplevelser) Fokuser på, hvad I som studerende kan gøre for at bibeholde/ændre situationen © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

21 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROCESANALYSE Eksempler på konstruktive udsagn: ”Vores vejleder har vi ikke haft så meget kontakt med som forventet. Her vil vi næste gang sørge for at få afklaret, hvad vi kan forvente af ham, og sørge for at udsende dagsordener til møderne i god tid.” ”Vi fik alt for travlt til sidst. I P1 vil vi derfor prøve at lave en tidsplan med deadlines undervejs så de travle perioder fordeles mere” © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

22 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROCESANALYSE IKKE konstruktive udsagn er fx: ”Det var et problem at vores vejleder skulle på ferie i vores projektperiode.” ”Vi fik alt for travlt til sidst. I P1 vil vi derfor komme tidligere i gang” ”Vi havde et gruppemedlem, som ikke lavede noget. Det gav en del frustrationer.” ”Nogle gruppemedlemmer blev sure, når deres arbejdsblade blev kritiseret. I P1 vil vi blive bedre til at give kritik, og være mindre modtagelige for kritik.” © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

23 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: PROCESANALYSE At skrive procesanalysen Gode råd: Vent med at analysere jeres erfaringer til efter I er færdige med alle beskrivelserne. Skriv evt. modstridende opfattelser ned i stedet for at dvæle i en diskussion for at opnå enighed En P0-proces-analyse fylder ca. 3-5 sider, men hellere 3 præcise og konstruktive sider end 5 sider med en sludder for en sladder. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

24 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
TEMA: ØVELSE TVÆR-gruppearbejde til 10.45: Start med en præsentationsrunde med navn, P0-projekt emne og vejleder. Lav runder om projektplanlægning, gruppe- og vejleder- samarbejde, hvor I hhv. svarer på, hvad der gik godt/skidt og hvorfor, samt hvilke gode råd kan vi på baggrund af disse oplevelser give til P1 samarbejdet. BEMÆRK: REFERAT BØR UDARBEJDES AF SAMTLIGE © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

25 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Oplæg til Gruppearbejde fra 10.45: TEMA: ØVELSE Start med en runde, hvor I kort får refereret diskussionen i tværgrupperne. Lav en runde om projektplanlægning, gruppe- og vejleder- samarbejde, hvor I hhv. svarer på, hvad der gik godt/skidt og hvorfor - I JERES EGEN GRUPPE, sammenfat gerne på tavle. Overvej om der var nogle erfaringer/gode råd fra omsamlingen i tværgrupperne, som I han supplere jeres egne med. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

26 TEMA: NÆSTE PROJEKTPERIODE © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
SLP i P1: 3MM : Projektets samarbejdsgrundlag 4MM : Projektets faser 5 MM: Projektdesignet 6MM : Projektets formidling 7MM : Opsamling i cafe-dialog (input til P1-procesanalysen mm.) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet


Download ppt "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google