Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bedre Psykiatri Medborgerhuset Lunden Silkeborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bedre Psykiatri Medborgerhuset Lunden Silkeborg."— Præsentationens transcript:

1 Bedre Psykiatri Medborgerhuset Lunden Silkeborg.
Den 29. september 2009

2 Præsentation Børnesygeplejerske 8 år Sundheds-Skolesygeplejerske 2år
Distriktssygeplejerske Børnepsykiatri 4 -5 år Psykoterapeut til børn, unge, voksne, par og familier Samtale terapi, lege terapi, Sandplay terapi ADHD Konsulent & Coach

3 Sandplay terapi

4 Sandplay terapi

5 Disposition Hvad er ADHD?
Hvordan viser ADHD sig hos børn, unge og voksne? Hvordan behandles ADHD ? Medicin Pædagogik Kost Motion Søvn

6 KÆRT BARN HAR MANGE NAVN
Diagnosen kendt siden ca. 1850! MBD Minimal Brain Damage DAMP Deficits in Attention, Motor Control and Perception. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADD Attention Deficit Disorder Damp diagnose tog højde for sansebearbejdning. Ikke med i ADHD diagnose

7 Kerne symptomer

8 Forskellige typer ADHD
Første gruppe = ADD

9 hyppigheden Optræder hos 3 – 6 %af alle børn.
Hyppigst hos drenge, især den vilde form. For hver 3 -4 drenge med ADHD er der 1 pige. Ved den stille form er der ligelig kønsfordeling. Blandt voksne er der lidt flere kvinder end mænd med diagnosen!

10 Kan også være ”dagdrømme” type
Genere ikke undervisning derfor overset

11 Småbørn 0 – 3 år Svært ved at få en søvnrytme
Svært ved at gøre tilpas – spise, søvn Svært at trøste ved kæl og kram Svært ved forandringer Overfølsom overfor lyd, lys, berøring, smag Motorisk uroligt Hyperaktiv – overalt, i alt! Nogle børn er dog meget passive og sover meget Kan ikke lege alene

12 børnehavealder Mage konflikter med andre børn
Svært at være i en gruppe Kan ikke leg sammen med andre børn Hører ikke efter Svært at fastholde opmærksomheden ved leg Svært at færdiggøre en opgave Svært ved at tage tøj på selv Mangler fornemmelsen for fare – frygtløs Eller det modsatte

13 Adfærdsmønstre hos skolebørn
lære ikke af egne fejl hør ikke efter ”Hvor mange gang skal jeg sige det?” Opfundet ”multi-tasking”

14 Symptomer hos 13 -17 årige Vedværende uopmærksomhed
Mindre motorisk uro Vanskelighed med planlægning og organisation Associerede problemer Aggressiv, antisocial og kriminel adfærd Alkohol og narkotika problemer Emotionelle problemer ulykker Hos ubehandelede!

15 Symptomer hos 18 år og derover
Stadig svært ved koncentrationen/ opmærksomhed/ impulsivitet Associerede problemer Andre mentale forstyrrelser Antisocial adfærd/kriminalitet Mangelfulde resultater mht. uddannelse og erhvervsmæssig karriere

16 Arvelighed Hver gang der diagnosticeres et barn med ADHD er der op til 80% chance for at en af forældrene har diagnosen!

17 Voksne med ADHD

18 Hvordan stilles der diagnose ADHD?
Problemer ved opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet Begyndelsesalder < 7år Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer f. eks skolen, hjemmet såvel ved klinisk undersøgelse Forstyrrelserne forsager betydelige vanskeligheder

19 Opmærksomhed: 6 eller flere af følgende gennem mindst 6 måneder:
Kan ikke fæstne opmærksomheden ved detaljer, laver skødeløse fejl Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg Synes ikke at høre efter hvad der bliver sagt Kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter Lader sig distrahere af ydre stimuli Er glemsom i forbindelse med dagligaktiviteter Mister blyanter, bøger, legesager eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver Undgår eller afskyr opgaver som kræver vedholdende opmærksomhed

20 Hyperaktivitet: 3 eller flere af følgende gennem mindst 6 måneder:
Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt Forlader sin plads i klassen eller ved bordet Løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre

21 Impulsivitet: mindst en af følgende gennem mindst 6 måneder:
Svarer før spørgsmål er afsluttet Kan ikke vente på det bliver deres tur Afbryder eller maser sig på Taler for meget, uden situationsfornemmelse

22 Comorbiditet Op mod 80% der har diagnosen ADHD opfylder kriterierne for en anden psykiatrisk diagnose såsom: Angst Tourettes syndrom Bipolær Autistiske træk OCD Sprogforstyrrelser Indlæringsvanskeligheder Sociale vanskeligheder Empati-forstyrrelser Søvn forstyrrelser

23 ADHD kan ikke helbredes
Behandling er vedværende , nogle gange mere intensive end andre Mål med behandling: Forbedre livskvalitet Coping / mestring Strategier mht. håndtering af symptomer Aflaste den der har ADHD og familien

24 PAUSE 15 min

25 Behandling af ADHD medicin pædagogik kost motion søvn

26 Den medicinske behandling
Medicin kan ALDRIG STÅ ALENE Hvornår er der brug for det? Hvor mange timer skal barnet være dækket ind? Hjælper i op til 80 – 90% af tilfældene

27 Ritalin Bivirkninger: *Velkendt: 50 + år *Hurtig ind i kroppen
*Ingen kendte langtidsbivirkninger Bivirkninger: Forbigående: Hovedpine, mavepine, kvalme, Vedværende: nedsat appetit

28 Methylphenidat virker på dopamin receptorerne
Langtidsvirkende Korttidsvirkende Ritalin Uno ( timer) Medikinet CR ( timer) Concerta ( timer) Equasym (6 – 7 timer) Ca. 3½ timer Ritalin Motiron Medikinet (dexamfetamin) Omtale strattera

29 Strattera (Atomoxetine)
virker på noradrenalin receptorerne virker i 24 timer 6 – 8 uger inden virkning indtræder Samme bivirkninger som Ritalin

30 Behandling af ADHD medicin pædagogik kost motion søvn

31 Pædagogik NØGLE ORD: STRUKTUR FASTE RAMME FORUDSIGELIGHED
TYDELIG VOKSNE

32

33 PÆDAGOGIK

34 Pædagogik Hjælp til indlæring af strategier f eks mht. huske, planlægge, organisere Fokus på det der går godt MOTIVATON Hvis/når det går galt er det den voksnes ansvar. Når ting ikke lykkes, brug det som en læring - analysere og forbygge til næste gang

35 Behandling af ADHD medicin pædagogik kost motion søvn

36 kost Samtlige undersøgelser viser at børn /unge der spiser sund og især morgenmad klarer sig bedre - både fysisk og psykisk!

37 ”hyper” farve

38 kost Spis regelmæssigt, skemalægge måltider
Sig ”SKAL” (mht. nedsat appetit) Formindsk brug af sukker Formindsk brug af forarbejdede mad Evt. reducere mælke- og hvedeprodukter. Evt. brug af fiskeolie

39 Behandling af ADHD medicin pædagogik kost motion søvn

40 motion Gerne struktureret/voksenstyret
Ene præstation frem for holdsport Øger koncentration Øger mængde dopamin Nedsætter stress Nedsætter depression Bruges på forkant og ikke som ”straf”

41 Fakta om motion Styrkende træning: hjerneopbyggende og øger mængde dopamin Afslappende træning: nedsætter mængde stress hormoner, øger blodstrømning og mængde serotonin Udholdenhed træning: øger blodgennemstrømning og mængde serotonin

42 Behandling af ADHD medicin pædagogik kost motion søvn

43 Dårlig søvn Nedsætter koncentrationen Giver dårlig humør
Belaster kroppen Gør ”lunten” kortere Forværre ADHD symptomer

44 søvn Obs temperatur Obs lys Obs lyd Obs sengen/pude/dyne
Evt. kugledyne Kun bruges til at sove i Regelmæssige sengetid Ritualer mht. sengetid Ikke sulten/ ikke overmæt Obs cola/sukkerholdige mad

45 BERØMTE MENNESKER DER HAR/ HAR HAFT ADHD
Ludwig Beethoven Henry Ford Benjamin Franklin Sylvester Stallone Will Smith Steven Spielberg Walt Disney Asger Jørn John F Kennedy Bill Clinton Robin Williams Jim Carey Bill Cosby Michael Jordan Michael Phelps Sebastian Klein Lykke May

46 Tak for nu 


Download ppt "Bedre Psykiatri Medborgerhuset Lunden Silkeborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google