Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rammer for ungdommen Øgede krav fagligt og socialt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rammer for ungdommen Øgede krav fagligt og socialt"— Præsentationens transcript:

1

2 Rammer for ungdommen Øgede krav fagligt og socialt
Der forventes større selvstændighed og eget initiativ Internalisering af normer og evne til selvforvaltning Frigørelse og identifikation

3 Længerevarende belastning
Hvis omgivelsernes krav til præstation overstiger den unges kognitive kapacitet giver det anledning til belastningssymptomer: Selvskadende adfærd (cutting, spiseforstyrrelser etc.) Veneficium (forgiftningsforsøg med piller) Adfærdsforstyrrelser Perceptionsforstyrrelser Tristhed Angst Selvmordstanker

4 Perception = sansning + tolkning
Tolkningen er bl.a. bestemt af ens kognition, modenhed og personlige historie. Ex: lytte til lyde i mørke efter gyserfilm Irettesættelse af andre når man har lavt selvværd ”bagerens tilbud på boller” Dyskognition som ved psykose

5 State og Traite Afdæk funktionsniveau:
Har der altid været ”noget” eller er det begyndt for nylig? Afdæk funktionsniveau: eksekutivfunktion socialt samspil overblik

6 Funktionsniveau Hjem Skole Fritid Kan du finde ud af at lave mad?
Har du styr på pligter/aftaler/personlig hygiejne Skole Fagligt niveau, passer lektier, fremtids planer Hvorfor skoleskift? Fritid Forskel på kammerat og ven? Gensidighed og forpligtigelse

7 Overbliksvanskeligheder
at finde et relevant overordnet perspektiv eks: Morgenprocedurer Orientere sig Madlavning Økonomi Sociale sammenhænge Erfaringsdannelse Egen livshistorie

8 Eksekutive funktioner
At få en ide At planlægge At udføre At vurdere og eventuelt justere Bruges ved ukendthed, kompleksitet eller krav til problemløsning, ikke i rutineprægede, automatiserede handlinger

9 Eksekutive funktioner
Målrettet adfærd: initiering, planlægning og programmering af fremtidig adfærd; problemløsning og strategisk adfærd Opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed, vedvarende opmærksomhed og arbejdshukommelse, fornemmelse for / styring af tid Kognitiv fleksibilitet: opmærksomhedsskift, selvmonitorering og brug af feedback Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, brug af indre tale, følelsesmæssig kontrol, håndtering af stress

10 Behandling Differentier omgivelsernes krav til præstation:
struktur, regelmæssighed, overblik Støt den unges kognitive kapacitet: -ved opmærksomhed (medicin) -overindlæring

11 ADHD KERNESYMPTOMER OPMÆRKSOMHEDSPROBLEMER
Vedholdende opmærksomhed ( afslutte en opgave) Selektiv opmærksomhed ( overhøre/ udelukke stimuli) Delt opmærksomhed ( evnen til at skifte focus) Samtidig opmærksomhed (flere opgaver på en gang) Undersøgende opmærksomhed ( vise interesse for nyt) HYPERAKTIVITET IMPULSIVITET

12

13

14 ICD-10 ~ hyperkinetisk forstyrrelse
6 1 3 Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet Kan ikke fæste opm. ved detaljer Mangelfuld opm. ved leg eller opgaver Synes ikke at høre hvad der bliver sagt Kan ikke fuldføre opgaver eller følge instruktioner Svært ved at organisere opgaver Kan ikke lide opgaver der kræver vedholdende opmærksomhed Mister ting Distraheres af ydre stimuli Glemmer hvad de er i gang med Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt Forlader sin plads i klassen eller ved bordet Løber, klatrer farer rundt Støjende adfærd Overdreven motorisk aktivitet som ikke lader sig styre Svarer før spørgsmålet er afsluttet Kan ikke vente på tur Afbryder eller maser sig på Taler for meget, uden situations-fornemmelse 6 ADHD Hyperaktiv –impulsiv DSM-IV ADHD Kombineret type (DSM-IV) ADHD Uopmærksom type DSM-IV (6 symptomer)

15 ADHD- hyppighed og forløb
1-4 % AF ALLE BØRN HYPPIGST HOS DRENGE 70 % HAR FORTSAT VANSKELIGHEDER I VOKSENALDEREN ANSLÅET 1-3 % AF VOKSNE EN GRUPPE MED FÅ PROBLEMER EN GRUPPE DER FORTSÆTTER MED AT HAVE SYMPTOMER OG TILHØRENDE SOCIALE EMOTIONELLE OG ARBEJDSMÆSSIGE PROBLEMER EN LILLE GRUPPE MED ALVORLIG ANTISOCIAL OG / ELLER PSYKIATRISK PATOLOGI

16 Udvikling - ADHD ca 3år adskiller sig fra det normale mht fordybelse, uro, mgl evne til stille leg, evne til at klare opgaver m.m Ved skolestart tydeligt ukoncentreret, motorisk urolig, impulsiv, mangler vedholdenhed Ved ca10 år kan ikke klare selv-forvaltning, selvstyring, ansvar for egen læring, koncentration og fordybelse, samarbejde med kammerater, organisering af opgaver, fuldførelse af opgaver Ungdom 50-80% fortsat ADHD. Indre rastløshed, mindre impulsiv, skolefiasko, og flere vanskeligheder i pubertet end andre unge. Voksne: 60-70% fortsat vanskeligheder. Klarer sig dårligere mht uddannelse og arbejde. Kun øget risiko for kriminalitet blandt den gruppe der har CD

17 Barnets afhængighed af betingelserne
Vanskeligheder ses især senere på dagen Når opgaver er mere komplicerede og kræver mere organisering Når de skal kunne holde sig tilbage adfærdsmæssigt (ex sidde stille) Når stimulationsniveau er lavt Når der er forsinkelse i feedback eller belønning Når opgaven kræver vedholdenhed Fungerer bedre når Far er hjemme (giver ekstra struktur) Når der er ekstra voksne

18 Klinisk billede hos unge og voksne
PÅVIRKER ALLE OMRÅDER AKADEMISKE - KLARER SIG DÅRLIGERE PÅ TRODS AF NORMAL BEGAVELSE SOCIALT - MED JOB, VENNEKREDS, FAMILIE, DAGLIGE FORPLIGTIGELSER ADFÆRD - OFTE UHENSIGTSMÆSSIG EMOTIONALITET - HUMØRSKIFT, DÅRLIGT SELVVÆRD SYMPTOMERNE ÆNDRER SIG MED STIGENDE ALDER INDRE URO I STEDET FOR OMKRINGFARENDE AFDÆRD DER STILLES STØRRE KRAV TIL DE EXEKUTIVE FUNKTIONER HUKOMMELSE, PLANLÆGNING, UDSÆTTELSE AF RESPONS

19 Klinisk billede hos unge og voksne
BEGYNDENDE BRUG AF ALKOHOL OG STOFFER ALKOHOL - SVÆRERE AT STYRE END FOR ANDRE PÅ SAMME ALDER HASH- FØLER DET GIVER RO OPMÆRKSOMHEDSPROBLEMER SVÆRT VED AT FASTHOLDE KONCENTRATIONEN - EX: FÆRDIGGØRE OPGAVER, SE FILM FÆRDIG , LYTTE TIL EN SAMTALE ER GLEMSOMME - GLEMMER AFTALER, TID OG HVOR MAN HAR LAGT SINE TING SVÆRT VED AT PLANLÆGGE OG ORGANISERE SIT ARBEJDE, STUDIER, ØKONOMI HYPERAKTIVITET OG IMPULSIVITET FØLELSE AF RASTLØSHED

20 Klinisk billede hos unge og voksne
SVÆRT VED AT SLAPPE AF PGA INDRE URO KEDER SIG LET - PÅTAGER SIG FOR MANGE OPGAVER HANDLER OFTE FOR HURTIGT OG UOVERLAGT - LAV FUSTRATIONSTÆRSKEL MANGE JOBSKIFTE AFSLUTTER PLUDSELIGT PARFORHOLD/ ÆGTESKAB RISIKOADFÆRD- KØRER HENSYNSLØST I TRAFIKKEN, MANGE FÆRDSELSUHELD SVÆRERE END ANDRE VED AT HÅNDTERE DAGLIGDAGENS STRESS

21 Klinisk billede hos unge og voksne
SEXUELLE PROBLEMER TIDLIGERE DEBUT FLERE PARTNERE ØGET HYPPIGHED AF TIDLIG GRAVIDITET EMOTIONALITET HYPPIGE HUMØRSKIFT HIDSIGT TEMPERAMENT LETTE AT PROVOKERE DÅRLIGT SELVVÆRD

22 ADHD hos piger og kvinder
. Opmærksomhedsproblemer som drenge og mænd . Som regel ikke samme grad af hyperaktivitet . Størsteparten af piger/ kvinder har den uopmærksomme type . Oplever flere ADHD symptomer, når de kommer i puberteten, . Oplever større humørsvingninger end normalt gennem den månedlige cyklus og specielt præmenstruelt. . Symptomerne viser sig ofte senere hos piger

23 ADHD hos piger og kvinder
Er søde og rare som børn, men passive og tilbageholdende-generte. Mangler tro på sig selv, kan have angst Har svært ved at holde tråden, har problemer med vedvarende koncentration. De bliver hurtigt trætte, er uorganiserede og glemsomme. Enkelte er meget følsomme overfor lugt, smag, lyd og berøring. Man undervurderer ofte deres kompetencer Med tiden udvikles der ofte depression og angst samt tvangsprægede handlinger


Download ppt "Rammer for ungdommen Øgede krav fagligt og socialt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google