Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bokstav børn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bokstav børn."— Præsentationens transcript:

1 Bokstav børn

2 Bokstav børn Vanskelige børn Den larmende
Den som ikke kan sidde stille ADHD barnet ”Curling” børn Kært barn har mange navne.

3 ADHD del 1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD symptomer:
Har svært ved: Fast holde opmærksomheden ved opgaver og leg. Høre efter og følge instruktioner ved direkte henvendt tale. Organisere og færdiggøre opgaver og aktiviteter. Holde styr på ting og huske aftaler. Holde kroppen i ro. De er hele tiden ”i gang” (rastløshed). Lege og deltage i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde. Respektere andres grænser og aflæse situationer.

4 ADHD del 2 Et barn med ADHD er ikke ”uartigt”, men lever med et ”handicap” eller en udviklingsforstyrrelse, som kræver forståelse og opbakning fra omverdenen. Da et barn med ADHD har stor risiko for at opleve nederlag, både socialt og fagligt, er et tæt samarbejde mellem familie og skole/institution nødvendigt for at få skabt den fælles forståelse af barnets vanskeligheder og støtteforanstaltninger. Et barn med ADHD har brug for en overskuelig hverdag med klare beskeder, faste regler og rutiner. Som i alt andet er det er vigtigt at huske, at børn er forskellige, og at symptomerne på ADHD kan være af varierende omfang, karakteristika og grad.

5 Bokstav børn Har behov for at gå mere i dybden med et projekt.
ADHD børn skal have hjælp til overblik, er bedre til fri leg, men det er der hvor der opstår problemer. Regler: - Foregribe tingene mere struktureret (arrangementer), jo færre konflikter (jo lave stress niveau). Når konflikten opstår, gå væk fra skænderiet (opsøg en voksen), lad være med at slå, få hjælp til at løse konflikten. Få barnet til at indse at det ikke er korrekt at slå, lad barnet se det andet barn reaktion, så forstår de bedre de ikke skal slå. Men løs først konflikten når barnet er faldet til ro, Grund regel nr. 1 eller nytter det ikke noget. Skæld ud til barnet nytter ikke, de bliver mere stressede, barnet mangler overblik og det vil sige guide barnet eller find noget de magter.

6 Bokstav børn Hvis barnet har svært ved at overskue en situation. Vær venlig, få dem til at forstå situationen, giv dem tryghed, disse børn kan have behov for at se tingene fra sidelinien og knytte forbindelsen til opgaven. Disse børn knytter sig oftest til en bestemt leder, læg mærke til hvem og lad barnet lære af den voksen. Accepter at disse børn har behov for mere frihjul. Skab noget adspredelse, en individuel fysisk udfoldelse. Så kommer spændingerne ud af kroppen og så falder barnet til ro. Børn med opmærksomhedsforstyrrelser skal have enkelte og individuelle instruktioner. Giv dem små opgaver de kan lave og som de kan vokse med. Det handler om at give dem noget som kan blive til et succes kriterie (”Man skal bygge oven på den sikre grund”). Find ud af hvad det er barnet behersker og hvor godt barnet behersker dette (Fx via en snak med forældrene). Deres kompetenceniveau svare ikke til deres alder.

7 Bokstav børn Alle børn med kommunikationsvanskeligheder (ADHD, tourette, autisme, asperger, opmærksomshedsforstyrrelser m.m.) kan ikke tåle uforudsigeligheder og fri leg er svært, derfor kan et fast kalender program over møderne være til stor hjælp. Forældrene til disse børn vil gerne sige: Han har ikke nogen venner normalt, men han har sit spejder hvor der er støtte og rummelighed og en indstilling hos lederne at vi (spejder) er til for alle. (Og det lige præcis dette vi gerne vil vise ved vores spejderarbejde og derfor forældrene med disse bokstav børn kommer til os.)

8 ADHD Der findes tre typer:
ADHD- med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse ADHD- med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD- med en kompineret type med opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet/impulsivitet.

9 Curling børn Et curling barn er et som har forældre som skubber/fejer foran deres curlingkugle igennem hele livet. De møder ikke problemer fordi deres forældre overbeskytter dem. De får oftest deres vilje, fx stiller sig op og stamper i gulvet til den voksne giver efter. De er ikke van til at lave mange ting selv så som opvask, vaske tøj, tjene penge osv. Mangel på selvtillid – kan være et tegn. Oplever gerne store nederlag fordi de ikke har lært at tackle simple problemer. Gerne forældre som er skilt, så reglerne er oftest mange og meget forskellige og de har dermed svært ved at forholde sig til dem alle.

10 Asperger Asperger er en udviklingsforstyrrelse i det autistiske spektre. Børn og unge med asperger syndrom har vanskeligheder med social interaktion og dermed svært ved at forstå hvad der ”ligger mellem linierne” i almindelig kommunikation og samvær. En person med asperger kan ikke afkode andres ansigtsudtryk på samme måde som andre. Og de kan dermed gå hen og misforstå om noget er for sjovt eller alvor, og dette kan få konsekvenser for dem i sociale sammenhænge og kan dermed føle sig meget udenfor og alene. Brug ikke ordet IKKE i en sætning med disse børn/unge, omformuler gerne dine sætninger så de er så konkrete som muligt.

11 Tourette Tourette er en kronisk neurologisk lidelse.
Tourette syndrom er karakteriseret med ukontrollerbar bevægelser – tics. Tics – ukontrollerbare lyde (snøften, råben hosten m.m.), hurtige gentagelser af ord, blinken med øjnene, kasten med hovedet, ufrivillige grimasser og andre bevægelser i kroppen.


Download ppt "Bokstav børn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google