Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands Praksisforskningsfond.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands Praksisforskningsfond."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands Praksisforskningsfond

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrund for Praksisforskningsfonden  Oprettet af Regionsrådet i 2011  Behov for forskning for at håndtere kvalitetsmæssige og økonomiske udfordringer  Pulje på 3,5 mio. kr. årligt fra 2014 (hidtil 2 mio. kr.)

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udvikling af det nære sundhedsvæsen  Behov for øget samarbejde mellem region og praksisforskningsområdet  Fokus på det sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen  Nedbrydning af barrierer mellem sektorer

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad har det nære sundhedsvæsen behov for viden om? Nye muligheder giver udfordringer:  Nye behandlingsformer, ny teknologi og accelererede behandlingsforløb og medicinske gennembrud  Flere sygdomme opdages tidligt og behandles  Flere overlever og lever længere  Patienter vender hurtigere tilbage til primærsektoren Derfor behov for:  Bedre samspil mellem sektorer  Gode rammer for opgaveflytning  Kortlægning af snitflader (ifm. Shared Care) mv.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forskning og Region Midtjylland har begge fordel af samarbejdet Regionen har brug for forskningen:  Der er behov for øget bidrag fra forskningsområdet til, at beslutninger inden for det nære sundhedsvæsen træffes på baggrund af forskningsbaseret viden, og Forskningsmiljøet har brug for regionen:  Forskningsmiljøet har interesse i, at forskningsresultater omsættes til konkrete ændringer i praksisadfærd.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvordan undersøger vi, om en forandring er en forbedring?  Forskning ud fra Triple Aim-principper  Populationens sundhedstilstand  Klinisk og brugeroplevet kvalitet  Omkostninger per indbygger

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvilken forskning støtter Praksisforskningsfonden? Forskere fra alle faggrupper, der udfører forskning med tilknytning til praksissektoren i Region Midtjylland, kan søge midler. Hvordan kan hovedsporene fra den regionale sundhedsplan  ”På patientens præmisser”,  ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed”, og  ”Kvalitet – hver gang på den rigtige måde” samt  hovedspor fra den kommende praksisplan udvikles ift. praksisområdet? (se mere på www.rm.dk)www.rm.dk  VIGTIGT: Implementering!

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ved fordeling af midler fra forskningsfonden lægges der vægt på følgende:  Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet  Forskningsprojektets relevans for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland  Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Se mere på www.praksisforsk.rm.dk www.praksisforsk.rm.dk


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands Praksisforskningsfond."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google