Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo. Proportions are approx 2*1 (24,46.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo. Proportions are approx 2*1 (24,46."— Præsentationens transcript:

1 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo. Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

2 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS

3 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS

4 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Eksportrådet i DanmarkEksportrådet ude BESTYRELSE LEDELSE Omkring 70 medarbejdere Eksportrådgivere, der koordinerer indsatsen og fungerer som bindeled mellem virksomhed og kontorer i udlandet og lokale projektrådgivere der arbejder for Invest in Denmark DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION 90 kontorer i 64 lande 300 medarbejdere fordelt på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer og innovationscentre + Eksportforberedelseskonsulenter

5 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS ”Vi vil være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i internationale handels- og investeringsaktiviteter” Danmarks Eksportråd forsøger at realisere visionen ved blandt andet at: Skræddersy rådgivningen efter den enkelte virksomheds konkrete ønsker og behov. Rådgive kompetent og resultatorienteret. DE’s rådgivere over hele verden går langt for at sikre danske virksomheder de bedst mulige betingelser på eksportmarkederne. Bruge vores globale netværk af repræsentationer til at hjælpe virksomhederne med at udnytte deres eksportpotentiale. DANMARKS EKSPORTRÅD - VISION

6 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS -Told- og eksportteknisk rådgivning, inkl. handelsregler -Antikorruptionsrådgivning -Markedsanalyser, partnersøgning og besøgsprogrammer -Åbne døre til myndigheder og store nøglekunder -Etablering og sourcing -Konkurrent- og markedsovervågning -Projekteksport – Verdensbanken, EU, FN m.fl. -Fælles eksportfremstød – totalpakker -Rekruttering af arbejdskraft -Mød en eksportrådgiver PALET AF ASSISTANCEMULIGHEDER

7 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS -Danmarks Eksportråd er underlagt ordningen om betaling for ydelser fra de danske repræsentationer -Ved beregning af honoraret for en aftalt opgave tages der udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug -Der beregnes DKK 780 pr. anvendt konsulenttime -SMV’er - med under 50 ansatte og under DKK 50 mio. i årlig omsætning - kan søge om Eksportstartpakker, hvorunder konsulenthonoraret halveres. -”Taxameteret” sættes først til en opgave er klart defineret og accepteret af virksomheden DANMARKS EKSPORTRÅDS HONORAR

8 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Mål: At hjælpe virksomheden hurtigt i gang på udvalgte markeder Skræddersyet indhold og rådgivning (f.eks. markedsanalyse, partnersøgning og deltagelse i mødeprogram) Eksportstartpakker af 35 timer 6 Pakker pr. virksomhed 50% tilskud til Danmarks Eksportråds normale timepris EKSPORTSTART - KORT FORTALT

9 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS EKSPORTSTART: - HVEM KAN FÅ? Danske virksomheder registreret i CVR-registeret Har potentiale for internationalisering og vurderes at være klar til at igangsætte internationale aktiviteter Har under 50 ansatte Har under DKK 50 mio. i omsætning Opfylder EU’s de minimis-regler om tilskud Er en selvstændig juridisk enhed

10 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS FÆLLES EKSPORTFREMSTØD Fælles eksportfremstød for grupper på mindst fem danske virksomheder – arrangeres evt. af tredje part (erhvervs- og brancheorganisationer, konsulentvirksomheder m. fl.) Fælles aktiviteter: f.eks. deltagelse i messer, møder med potentielle partnere, virksomhedsbesøg m.fl. Danmarks Eksportråd kan yde tilskud på op til 50% af dele af projektets godkendte omkostninger

11 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS INKUBATORORDNINGEN - KORT FORTALT I tilknytning til flere af de danske repræsentationer er der etableret inkubator-faciliteter, som virksomhederne kan gøre brug af i kortere eller længere tid Det er kontorer med adgang til en række fællesfaciliteter – reception, omstilling, mødelokale, fax m.v. Kontorerne lejes typisk på månedsbasis og kan normalt lejes i op til 3 år. Der er inkubator-faciliteter ved repræsentationerne i: Atlanta, Bangalore, Beijing, Chongqing, Montreal, New Delhi, Sao Paulo, Shanghai, Silicon Valley, Tokyo

12 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS ” Assistance i forbindelse med salg til FN” Væksthus Midtjylland, December 2009

13 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Generalkonsulatet i New York har gennem sine fælleskontor-faciliteter med den danske repræsentation til FN samt nærheden til FNs Hovedkontor over mange år opbygget et tæt netværk til centrale indkøbsenheder i FN - herunder:  UNPD – inkl. DPKO,  UNICEF,  UNFPA,  UNDP,  WFP  WHO  UNOPS  ITU  UNOV

14 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Generalkonsulatet i New York har erfaring med at assistere med forskellige opgaver:  Generel rådgiving – herunder undersøge, hvilke FN organisationer, der er mest relevante for den enkelte virksomhed  Assistance mht. registrering til UNGM  Hjælpe med markedsføring af virksomheder, produkter og ydelser overfor de enkelte FN organisationer – i form:  Aflevering og evt. udarbejdelse af præsentationsmateriale  Identificering af ”rette” FN modtagere i de ”rette” FN organisationer  Sætte møder op for virksomheden

15 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Generalkonsulatet i New York kan endvidere hjælpe med:  Personligt at aflevere tilbud til FN – dog kun FN organisationerne i New York  Deltage i tilbudsåbninger og notere, hvem konkurrenterne er, hvilke priser, tekniske specifikation mv., der er blevet bud  Diverse Trouble-shooting opgaver: tilbud, indhold, tidsramme, betaling

16 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Generalkonsulatet i New York kan også hjælpe virksomheder, der allerede har lang erfaring med FN indenfor:  Videre markedsføring – overfor både allerede eksisterende og nye kontakter – eksempelvis ved at præsentere nye produkter eller serviceydelser  Kortlægge andre FN muligheder: Andre FN organisationer og evt. landekontorer, hvor der kunne være relevante indkøbere

17 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Generalkonsulatet i New York afholder FN indkøbsseminarer i Danmark i samarbejde med FN, hvor danske virksomheder bilateralt kan komme til at tale med adskillige FN organisationer på samme tid. Senest afholdte FN Seminar var juni 2009: 11 FN organisationer (UNDP, UNPD, UNICEF, UNWRA, UNOV, ITU, UNESCO, UNOPS, WFP, WHO og UNESCO) og 120 virksomheder – over 200 bilaterale samtaler blev afholdt sideløbende med seminaret Tilsvarende seminar forventes i 2011 men muligvis et seminar fokuseret på Nødhjælp er på tegne brætet i 2010

18 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Kontakt for uforpligtende samtale og assistance: Leder af Handelsafdelingen i New York Anette Steenberg Williams Email: aneste@um.dk Er i Danmark medio januar, primo februar og medio marts 2010

19 Minimum clear margin for text Fixed margin Keep heading in CAPITALS Mange tak for opmærksomheden Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen Danmarks Eksportråd i Århus Kontor hos Væksthus Midtjylland Tel. 7022-0076 E-mail: henpet@um.dk


Download ppt "Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo. Proportions are approx 2*1 (24,46."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google