Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Optional: Cover this area with photo. Proportions are approx.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Optional: Cover this area with photo. Proportions are approx."— Præsentationens transcript:

1 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Optional: Cover this area with photo. Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text AKTUEL STATUS OG IMPLIKATIONER FOR DANMARK DEN FREMTIDIGE EUROPÆISKE SAMHØRIGHEDSPOLITIK UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

2 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 2 • Politiske rammebetingelser • Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer • Kommissionens forslag til strukturfondsforordninger • Implikationer for det dansk formandskab

3 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 3 • Politiske rammebetingelser • Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer • Kommissionens forslag til strukturfondsforordninger • Implikationer for det dansk formandskab

4 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 4 Politiske rammebetingelser Konsolideringskrav i mange europæiske lande Krav om øget effektivitet af midler Krav om øget politisk kontrol med midler Nye behov: Klimaforandring, mindretal… Finanskrise og europæisk ´statsgældskrise Der forhandles aktuelt om de sidste ændringer af de bestående forordninger!

5 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 5 • Politiske rammebetingelser • Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer • Kommissionens forslag til strukturfondsforordninger • Implikationer for det dansk formandskab

6 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 6 Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer: Samhørighedspolitik KategoriAktuel ramme, 2007 til 2013 Forslag til ny finansramme, 2014 til 2020 Ændring i pct. Konvergens (mål 1)199 mia. euro163 mia. euro- 18 pct. Overgang/mellem- indkomstregioner 26 mia. euro39 mia. euro51 pct. Konkurrenceevne (mål 2)44 mia. euro53 mia. euro21 pct. Samhørighedsfond69 mia. euro 0 pct. Territorielt samarbejde9 mia. euro12 mia. euro33 pct. Samlet347 mia. euro336 mia. euro- 3 pct. Til ovenstående kommer ny Europæisk Forbindelsesfacilitet på 40 mia. euro

7 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 7 • Politiske rammebetingelser • Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer • Kommissionens forslag til strukturfondsforordninger • Implikationer for det dansk formandskab

8 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 8 Forventninger til forslag om nye strukturfondsforordninger (1) Kommissionen har den 6. oktober, at fremsat forslag til nye strukturfondsforordninger: Forslag om en generel forordning, suppleret med forslag til forordninger for den Europæiske Regionaludviklingsfond, til forordning om det territoriale samarbejde, forordning om den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og om tilpasning af forordningen om Europæiske Grupperinger for Territorielt Samarbejde. Den generelle forordning fastlægger rammerne for strukturfondene, men også for den Europæiske Landdistriktsfond og den Europæiske Fiskerifond med henblik på at opnå en større samordning af de forskellige udviklingspolitikker. Den generelle forordning indeholder en ny overordnet planlægningsstruktur, bestående af en ”fælles strategisk ramme (hele EU)” og en ”partnerskabskontrakt” mellem medlemslandene og Kommissionen, danner grundlag for den egentlige programmering. Hertil kommer forslag til ny forordning om den Europæiske Globaliseringsfond.

9 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 9 Forventninger til forslag om nye strukturfondsforordninger (2) De overordnede rammebetingelser for samhørighedspolitikken foreslås skærpet gennem makroøkonomisk konditionalitet, der berører lande med uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Kravene til planlægning stiger, blandt andet gennem nyt konditionalitetskoncept, nye krav til resultatdokumentation og tematisk koncentration Forslagene indeholder nye administrative krav med henblik på at opnå en vis standardisering, dog også enkelte elementer, der går mod en forenkling.

10 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 10 • Politiske rammebetingelser • Kommissionens forslag til flerårige finansielle rammer • Kommissionens forslag til strukturfondsforordninger • Implikationer for det dansk formandskab

11 Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Cover this area with photo: Proportions are approx 2*1 (24,46 * 11,65 cm) Fixed text margin Minimum clear margin for text UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, 11 Implikationer for det danske formandskab 2. Det er ikke realistisk at forvente, at forhandlingerne om den fremtidige samhørighedspolitik kan afsluttes under det danske EU-formandskab. Muligvis er lovgivningen først på plads i efteråret 2013. 3. Med Lissabon-traktaten vedtages forordningerne for første gang efter den almindelige lovgivningsprocedure med øget inddragelse af Europa-Parlamentet 4. Fokus under det danske formandskab vil være spørgsmål som konditionalitet, makro-konditionalitet, monitorering og evaluering 1. Danmark vil søge at fremme forhandlingerne om de flerårige finansielle rammer og den fremtidige samhørighedspolitik mest muligt.


Download ppt "Title written in CAPITAL letters, broken into 2 lines, if it fits with the length of the words Optional: Cover this area with photo. Proportions are approx."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google