Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådgiverpuljen Mette Thybo. Hvem kan søge puljen? Det er en forudsætning for at opnå tilskud til køb af privat rådgivning, at:  virksomheden er registreret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådgiverpuljen Mette Thybo. Hvem kan søge puljen? Det er en forudsætning for at opnå tilskud til køb af privat rådgivning, at:  virksomheden er registreret."— Præsentationens transcript:

1 Rådgiverpuljen Mette Thybo

2 Hvem kan søge puljen? Det er en forudsætning for at opnå tilskud til køb af privat rådgivning, at:  virksomheden er registreret med et CVR-nummer  virksomheden ikke har over 25 ansatte  det regionale Væksthus foretager et screeningsforløb – væksthjulsanalyse - hvilke behov for rådgivning virksomheden har  væksthuskonsulenten vurderer, hvilken type rådgivning der sikrer at virksomheden kan udfolde det bedste vækstpotentiale.

3 Puljen  Der kan ydes tilskud på 50% af en virksomheds samlede omkostninger til rådgivning ekskl. moms. Beløbet kan maksimalt udgøre 40.000 kr., og samme virksomhed kan kun modtage tilskud fra puljen én gang.  Tilskuddet kan omfatte køb af rådgivning fra op til 3 private rådgivere. Iværksætteren eller virksomheden kan frit vælge privat rådgiver eller få henvisninger fra det lokale Væksthus.

4 Hvad kan man søge til?  Puljen kan ikke anvendes til kursus- eller kompetenceudviklingsaktiviteter og heller ikke deltagelse i netværk eller medlemskab af interesseorganisationer.  Til gengæld er brug af puljen forholdsvis bredt defineret, så længe målet med at udfolde virksomhedens vækstpotentiale kan nås.

5 KLIK HER Flowdiagram

6 1. Henvendelse til Væksthuset Virksomheden henvender sig på almindelig vis, eller fordi de har hørt om puljen. TILBAGE

7 2. Screening De regionale Væksthuse screener virksomheden ved hjælp af en væksthjulsanalyse og meddeler, om den kan søge puljen ”vækst gennem rådgivning”. Såfremt virksomheden kan søge puljen, sender det regionale Væksthus et link til rekvisition/tilsagnsskrivelse til virksomheden. Virksomheden har max. 1 måned fra modtagelsen af rekvisition/tilsagnsskrivelse til at sende den udfyldt tilbage til det regionale Væksthus. TILBAGE

8 3. Virksomheden indhenter tilbud Virksomheden indhenter tilbud fra private rådgivere. Virksomheden udfylder rekvisition/tilsagnsskrivelse. Virksomheden kan maksimalt få tilskud til køb af rådgivningsydelser fra op til 3 forskellige rådgivere. Det står dog den enkelte virksomhed frit for at indhente yderligere tilbud, så pris og ydelse kan sammenlignes. TILBAGE

9 4. Virksomheder sender ansøgning Virksomheden sender udfyldt rekvisition vedlagt tilbud fra op til 3 private rådgivere til det regionale Væksthus. TILBAGE

10 5. Vurdering af ansøgning Væksthuskonsulenten vurderer om de konkrete tilbud på privat rådgivning er relevante i forhold til det afdækkede behov i virksomheden og giver det formelle tilsagn. Tvivlsspørgsmål drøftes og afgøres i puljeudvalget. Puljeudvalget består af en repræsentant fra Væksthus Syddanmark, en repræsentant fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt 2-4 tovholdere fra de øvrige Væksthuse. Puljeudvalget vil træffe afgørelser ved telefonmøder. Både væksthuskonsulenten og den regionale væksthusdirektør /afdelingschef underskriver den udfyldte rekvisition/tilsagnsskrivelse. Væksthuset scanner den godkendte rekvisition/tilsagnsskrivelse, som returneres til virksomheden. Virksomheden får tilsendt et link til et evalueringsskema af rådgiveren. Den godkendte tilsagnsskrivelse sendes til Væksthus Syddanmark. Behandlingstiden er max. 15 arbejdsdage. Ved tvivlsspørgsmål kan behandlingstiden tage yderligere 15 arbejdsdage. TILBAGE

11 6. Rådgivningsforløb Virksomheden betaler selv fakturaen fra den/de private rådgivere. TILBAGE

12 7. Virksomheden evaluerer brugen af private rådgivere Virksomheden udfylder evalueringsskema. Virksomheden sender følgende til det regionale Væksthus: - kopi af faktura - kopi af betalingsdokumentation TILBAGE

13 8. Refusion Det regionale Væksthus godkender det gennemførte rådgivningsforløb og sender det videre til Væksthus Syddanmark, som udbetaler tilskuddet direkte til virksomheden. Fra virksomheden indsender refusionsdokumenterne til de modtager midlerne, må der max. gå 15 arbejdsdage. Fra virksomheden modtager den underskrevne tilsagnsskrivelse og til virksomheden fremsender de ovenstående dokumenter, må der max. gå 6 måneder, ellers frafalder tilsagnet. TILBAGE

14 Fordelingsnøglen: Pct.2009 og 2010Tilsagn* Region Hovedstaden28,18.430.000210 Region Sjælland16,04.800.000120 Region Syddanmark21,46.420.000160 Region Midtjylland22,16.630.000165 Region Nordjylland12,43.720.00093 I alt100,030.000.000748

15 Rollefordelingen Virksomheden:  henvender sig til regionalt Væksthus og gennemgår væksthjulsanalyse  indhenter flere tilbud fra private rådgivere  udfylder rekvisition/tilsagnsskrivelse inden for 1 måned fra modtagelse  indsender udfyldt rekvisition vedlagt tilbud fra op til 3 private rådgivere til det regionale Væksthus  betaler faktura fra den/de private rådgivere  udfylder evalueringsskema af den private rådgiver via link  indsender følgende til regionalt Væksthus:  kopi af faktura  kopi af betalingsdokumentation

16 Væksthuskonsulenten:  finder sammen med virksomheden frem til virksomhedens behov for privat rådgivning ved brug af væksthjulsscreening  sender link til rekvisition/tilsagnsskrivelse til virksomheden  vurderer om det/de konkrete tilbud er relevante i forhold til at afdække udviklingspotentialet  underskriver den udfyldte rekvisition/tilsagnsskrivelse  godkender det gennemførte rådgivningsforløb  følger op telefonisk på virksomheden ca. 1 måned efter rådgivningsforløbet.

17 Det regionale Væksthus:  direktøren/afdelingschefen underskriver den udfyldte rekvisition/tilsagnsskrivelse  scanner den udfyldte rekvisition/ tilsagnsskrivelse Rekvisition/tilsagnsskrivelse sendes retur til virksomheden samt Cc til Væksthus Syddanmark. Regional tovholder:  holder de øvrige konsulenter orienteret om puljen  hjælper med hurtig ekspeditionsgang fra indlevering af slutkorrespondance til videresendelse til Væksthus Syddanmark  sender kvartalsvis status på forbrug af midler til Væksthus Syddanmark  tilser løbende, at den regionale pulje ikke overskrides.

18 Væksthus Syddanmarks opgave: Administration og koordinering af puljen, herunder bl.a. at:  udbetale tilskuddet direkte til virksomheden  overvåge at midlerne finder anvendelse i de enkelte regioner – hvis ikke kommer de i en fællespulje, som skal administreres og fordeles  indsende kvartalsvise opgørelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen  foretage samlet afrapportering til Erhvervs- og Byggestyrelsen.


Download ppt "Rådgiverpuljen Mette Thybo. Hvem kan søge puljen? Det er en forudsætning for at opnå tilskud til køb af privat rådgivning, at:  virksomheden er registreret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google