HEADER AND FOOTER"-MENU HVORFOR EKSPORTERE TIL NORGE? Det norske marked er Danmarks femte største eksportmarked. Den danske eksport til Norge udgjorde i ,6 mia. DKK. Det er 5,7% af den samlede danske eksport i Den danske andel af Norges vareimport var i 2006 på 8,34%. Kilde: Danmarks Eksportråd This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu"> HEADER AND FOOTER"-MENU HVORFOR EKSPORTERE TIL NORGE? Det norske marked er Danmarks femte største eksportmarked. Den danske eksport til Norge udgjorde i ,6 mia. DKK. Det er 5,7% af den samlede danske eksport i Den danske andel af Norges vareimport var i 2006 på 8,34%. Kilde: Danmarks Eksportråd This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu">

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo"— Præsentationens transcript:

1 Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo
NORDISK EKSPORTUGE 2007 Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo

2 HVORFOR EKSPORTERE TIL NORGE?
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU HVORFOR EKSPORTERE TIL NORGE? Det norske marked er Danmarks femte største eksportmarked. Den danske eksport til Norge udgjorde i ,6 mia. DKK. Det er 5,7% af den samlede danske eksport i 2006. Den danske andel af Norges vareimport var i 2006 på 8,34%. Kilde: Danmarks Eksportråd This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

3 DANMARKS EKSPORT TIL NORGE ER STEGET DE SENESTE ÅR
Dansk eksport til Norge (i mia. DKK) 2003 2004 2005 2006 24,0 24,7 26,2 30,6 Kilde: Danmarks Statistik Den danske eksport til Norge udgjorde 30,6 mia. DKK i Dette er en vækst på 16% i forhold til året før og den anden største absolutte stigning på det danske eksportmarked i 2006. Kilde: Danmarks Eksportråd

4 EN VÆSENTLIG ÅRSAG TIL VÆKST I EKSPORTEN
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU EN VÆSENTLIG ÅRSAG TIL VÆKST I EKSPORTEN Stærk efterspørgsel og høj købekraft i den norske befolkning BNP pr. indbygger i Norge var i 2006 på NOK Samtlige norske husholdninger brugte 836 mia. NOK på varer og tjenester i 2006. Kilde: Statistisk Sentralbyrå Stærk efterspørgsel og høj købekraft i den norske befolkning BNP pr. indbygger i Norge er steget de sidste år. I 2006 var det på NOK, hvilket placerer landet på en andenplads i europæisk målestok. Et favorabelt arbejdsmarked i Norge har påvirket det private forbrug væsentligt. Samtlige norske husholdninger brugte i 2006 i alt 836 mia. NOK på varer og tjenester. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

5 PRODUKTER: De største eksportgrupper
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU PRODUKTER: De største eksportgrupper 10 største eksportgrupper i 2006, mia. DKK. -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 App. Til telekomm., lydoptagelse- og gengivelse Køretøjer Elektriske maskiner og apparater i a.n. Specialmaskiner til forskellige industrier Maskiner og -tilbehør til industrien i a.n. Metalvarer, i.a.n. Beklædningsgenstande og -tilbehør Møbler Rå mineralolier og produkter deraf Diverse forarbejdede varer, i a.n. 2005 Vækst 2006 Den danske fremgang på det norske marked skyldes bl.a. eksporten af olieprodukter, som i 2006 steg med 1,3 mia. kr., svarende til en vækst på 96%. Eksportgruppernes konge i 2006 Diverse forarbejdede varer: eksport for mio. DKK. Største fremgang i 2006 Rå mineralolier og produkter deraf; væksten var på mio. DKK Yderligere kan det siges, at bl.a. møbeleksporten udgør en væsentlig del af den samlede danske eksport til Norge. Ekstra info omkring eksporten af olieprodukter fra Danmark til hele verden: Den samlede danske eksport af rå mineralolier og produkter deraf har generelt været støt stigende siden 2002, og fra 2005 til 2006 steg den samlede danske eksport med 16%, svarende til en værdi på 50,4 mia. kr. Kilde: Danmarks Eksportråd This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

6 THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU
KONJUNKTURTENDENSER Fremover Norsk økonomi antages indtil 2010 at være præget af Højkonjunktur Lav arbejdsløshed Fortsatte lønstigninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank Lav arbejdsledighed: under 3 %) This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

7 THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU
EKSPORT TIL NORGE Forretningskultur: Professionel markedsføring (dansk præsentationsmateriale) Forretningsrejser Norsk smag og behag Valg af afsætningskanaler Egen salgsorganisation? Professionel markedsføring: Eksportørens succes på det norske marked afhænger i høj grad af markedsføringen. At det norske marked normalt opfattes som en slags ”udvidet hjemmemarked” bør ikke få eksportøren til at slække på kravene til en professionel markedsføring. Forretningsrejser – nyttig viden: Planlægning og gennemførelse af forretningsrejser er normalt problemfrit, men man bør være opmærksom på de relativt store afstande i Norge. Rejser man i bil, bør man, afhængigt af årstiden, være opmærksom på vejr- og vejforholdene, specielt i perioder med vinterføre (med krav om vinterdæk) og periodevis lukkede vejstrækninger, især i bjergområder. Norges indenrigs-flynet betjenes af flere luftfartsselskaber og hører til det bedst udbyggede i Europa. Norsk smag og behag Krav om produkttilpasning i teknisk/funktionel henseende eksisterer stort set ikke. Ligeledes svarer norske standarder til de europæiske og er i øvrigt gennem EØS-aftalen underlagt en løbende tilpasning. Eksportører af visse konsumentvarer, til f.eks. boligindretning (køkkener, møbler, belysning mv.), bør imidlertid være opmærksomme på, at norske forbrugeres smag kan afvige fra forholdene i bl.a. Danmark. Valg af afsætningskanaler En vigtig beslutning i markedsføringen er valget af afsætningskanal, der som udgangspunkt bør defineres efter produktets karakter og de fremherskende salgsmønstre i Norge. Mange danske virksomheder vælger Norge som et af de første eksportmarkeder, bl.a. fordi den danske salgsorganisation, i højere grad end ved eksport til mange andre markeder, umiddelbart vil kunne benyttes til afsætning i Norge. Brug af egne sælgere vil imidlertid ofte være uhensigtsmæssig, og det vil være bekosteligt, hvis der løbende skal besøges et større antal aftagere spredt ud over landet, som f.eks. uafhængige møbel- og konfektionshandlere, dagligvarebutikker osv. For produkter til industrien vil afsætning gennem egne handelsrejsende som hovedregel være en god løsning, men fremgangsmåden må vurderes i hvert enkelt tilfælde, eftersom ganske mange af de store industrier – f.eks. skibsværfter, fiskeforædlingsvirksomheder, metalindustrien – er geografisk spredt i tyndt befolkede områder. Egen salgsorganisation som en mulighed Hvis eksportøren ønsker at bevare kontrollen med afsætningen, kan løsningen være at etablere egen salgsorganisation. Et datterselskab eller filial i Norge er en mulighed, som især vælges af mange mellemstore og større danske virksomheder. Etablerings- og driftsomkostninger opvejes i mange tilfælde af fordelene ved fuld styring af afsætningsarbejdet samt mulighederne for hurtig levering, service og opfølgning. Hertil kommer at salg gennem et lokalt datterselskab eller filial, som regel vil betyde, at firmaet og produkterne identificeres som norske. Dette er - ikke uvæsentligt, især ved leverancer til den offentlige sektor og offshore-branchen. Tilbud: DKK eller NOK? Tilbud afgives normalt i danske eller norske kroner. Ved mindre faktureringer og specielt ved direkte leverancer til detailhandlere og forbrugere vil fakturering i norske kroner være hensigtsmæssig. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

8 DERFOR DANSK EKSPORT TIL NORGE
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU DERFOR DANSK EKSPORT TIL NORGE Mange lighedstræk mellem Danmark og Norge Kort afstand Norske virksomheder er afhængige af outsourcing Norge er et overskueligt marked Fordele Mange lighedstræk mellem Danmark og Norge på kulturelt/juridisk/sprogligt plan. Afstanden fra Danmark er kort. Norges mangel på ressourcer samt det høje lønniveau gør, at de norske virksomheder i større omfang må benytte sig af outsourcing. En særdeles fordelagtig situation for danske underleverandører. Det norske marked har en overskuelig størrelse, da de fleste norske erhvervsvirksomheder er koncentreret i det sydlige Norge samt i større byområder. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

9 MARKEDSMULIGHEDER Brancher med relevans for Norge: Byggeri & anlæg
Energi & Miljø Food Services Møbler, beklædning og gaveartikler IT, telekommunikation og elektronik Industrielle underleverancer (outsourcing)

10 THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU
BYGGERI & ANLÆG Boomagtige tilstande i den norske byggebranche Stor aktivitet inden for nybyggeri Renovering, ombygning og tilbygning har særdeles gode kår Gode prognoser fremover Der hersker boomagtige tilstande i den norske byggebranche stor aktivitet inden for nybyggeri en betydelig omsætning at hente inden for renovering, ombygning og tilbygning grundet: - Krav til prestige og komfort - Forbedret økonomi i sektoren - En optimistisk holdning til fremtiden Det samlede antal bygninger pr. januar 2007: 3,8 mio. Heraf til fritidsformål Antallet af igangsatte boliger i 2006 var En vækst på 3,7% I forhold til året før. Prognoserne viser et fortsat højt aktivitetsniveau indenfor bygge- & anlægsbranchen fremover. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

11 THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU
ENERGI & MILJØ Vandkraft udgør 99 % af den samlede elektricitetsproduktion Stigende fokus på anvendelse og udvikling af alternative energikilder fx biobrændsel Energiøkonomisering frembyder nye muligheder Situationen i Norge: Norges historie bærer præg af et mangeårigt norsk overforbrug af elektricitet og energi grundet den relativt lave pris herpå. Derudover består omkring 99 % af den totale elektricitetsproduktion af vandkraft, hvorfor måneder med lavt nedbør kan forvolde stor mangel på elektricitet. Tiltag: Den norske stat lægger mere og mere vægt på reducering af energiforbruget i Norge, da de ønsker at stå som foregangsland i miljøpolitikken, herunder udviklingen af miljøvenlig energi. Med et tiltagende fokus på energiøkonomisering (ENØK) i Norge, spås der nye muligheder for danske energibesparende og miljøvenlige produkter og løsninger. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

12 THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU
FOOD SERVICES Den norske offshore sektor er interessant: Ikke pålagt told, moms el.a. 24 timers drift Der planlægges store og interessante udviklingsprojekter Leverandørerne i Norge er interesserede i nye leverandører Dette marked er interessant for danske eksportører, idet danske fødevarer har høj anseelse i Norge. Derudover er den norske offshore sektor i særlig grad interessant, da… …den ikke er pålagt told, moms eller andre afgifter. …alle offshore installationer har 24 timers drift. …landet er den største offshore olieproducent og tegner sig for hele 15% af den globale offshorevirksomhed med flere nye olieselskaber på vej. …der planlægges store og interessante udviklingsprojekter både i Nordsøen og Norskehavet. …leverandørerne i Norge er interesserede i nye produkter, som normalt set ville være belagt med høj told, samt produkter der kan komplementere dagens sortiment eller udfylde huller i dette. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

13 MØBLER, BEKLÆDNING OG GAVEARTIKLER
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU MØBLER, BEKLÆDNING OG GAVEARTIKLER Møbler Dansk møbeleksport til Norge: DKK 2,1 mia. Dansk design har et godt ry i Norge Norge er Danmarks næststørste eksportmarked for møbler. Nordmænd bruger mange flere penge end danskere på møbler, tekstiler, dekoration og andre interiørartikler. Den danske møbeleksport nåede i 2006 en værdi på ca. DKK 16 mia. i alt. Heraf kom de ca. DKK 2,1 mia. fra eksporten til Norge. De danske møbelvirksomheder har været gode til at udnytte de gunstige konjunkturer i vort naboland, og derfor er møbelsalget hertil steget med 14% i I første halvår af 2006 blev der eksporteret for 1.090,5 mio. kr. møbler til Norge. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode året før. Dansk design har et særdeles godt ry på det norske marked, hvorfor Norge er Danmarks næststørste eksportmarked for møbler (et marked som kun overgås af Tyskland). Nordmænd går i stigende grad efter en mere særpræget stil, når det kommer til møbeldesign. Det er ofte prestigeprægede møbler, der købes, og dansk design falder i nordmændenes smag, hvorfor dansk designede møbler og boligtilbehør har et godt ry på det norske marked. Nordmænd bruger en stigende del af deres indkomst - og langt flere penge end danskere - på interiør. Oslo-folket især bruger næsten dobbelt så mange penge som gennemsnitsdanskeren på møbler, tekstiler, dekoration og andre interiørartikler. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

14 MØBLER, BEKLÆDNING OG GAVEARTIKLER
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU MØBLER, BEKLÆDNING OG GAVEARTIKLER Beklædning Danmarks tredjestørste eksportmarked for beklædning Nordens største forbrug af beklædning og fodtøj findes i Norge. NOK i gennemsnit pr. husholdning om året Gaveartikler Efterspørgslen efter eksklusive og dyre forbrugsgoder i Norge er steget de seneste år. Beklædning: Norge er på trods af sit begrænsede indbyggertal på 4,6 mio. et betydeligt og købedygtigt marked, som er attraktivt for danske eksportører af beklædning, især fordi tendensen er, at nordmænd køber stadig mere tøj. Norge er Danmarks tredjestørste eksportmarked for beklædning og har det største forbrug af beklædning og fodtøj pr. indbygger blandt de nordiske lande. Norge havde en rekordhøj beklædningsimport i 2006 på NOK 12,7 mia. Dette er en stigning på 6,4% i forhold til året før. Blandt de nordiske lande er det Norge, der har det største forbrug af beklædning og fodtøj pr. indbygger på omkring NOK årligt. Gennemsnitshusholdningen i Norge bruger således årligt ca. NOK på beklædning og fodtøj, og forbruget i Stor-Oslo området er størst med ca. NOK pr. husholdning.  Danske producenter og leverandører af beklædning har generelt et godt ry i Norge pga. god kvalitet og design til rimelige priser, lave fragtomkostninger samt hurtige og præcise leverancer. Danske producenter vil derfor normalt ikke møde nogen stærk konkurrence fra de norske producenter. Danmarks eksport af beklædning til Norge udgjorde i 2006 NOK 2,75 mia., hvilket placerer Danmark på en 2.plads lige efter Kina, når man ser på leverandørlandenes andel af den norske beklædningsimport. Den største interesse for import fra Danmark knytter sig til bluser, sweatere, jakker og bukser til såvel mænd som kvinder. Beklædningsbranchen i Norge er dækket af mange store kæder, som formodes at dække 60% af markedet. Den største kædekonstellation finder man hos Varner-Gruppen, der omfatter kæderne Dressmann, Cubus, Bik Bok, Viveke, Carlings, Wow, Volt, Urban og Wearhouse. Gaveartikler: Norske forbrugeres købekraft og forbrug er steget de seneste år, og det har betydet en stigende efterspørgsel efter eksklusive og dyre forbrugsgoder. Nordmænd udgør 5-6% af det samlede antal turister i Danmark, hvormed ca kunst- og kulturinteresserede norske turister årligt besøger Danmark. Danske produkter er derfor godt kendte hos de norske forbrugere. Dansk design er vældig populært i Norge. Også norsk design har oplevet en opblomstring de seneste år, hvorfor efterspørgslen herefter stiger ude såvel som hjemme. Altså er der i Norge en øget efterspørgsel samt mediedækning hvad angår design, som bør udnyttes. På det norske detailmarked er der de seneste år sket konsolideringer, så markedet nu hovedsagligt består af kæder. Norges geografi bevirker, at kæderne i forhold til uafhængige butikker har lavere distributionsomkostninger pr. enhed. Franchise-konceptet står derfor stærkt i Norge, og franchise-kæder besidder en fortsat voksende andel af markedet. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

15 IT, TELEKOMMUNIKATION & ELEKTRONIK
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU IT, TELEKOMMUNIKATION & ELEKTRONIK E-handel: Nordmænd handler mest: ¾ af befolkningen e-handler Mest handlede varegrupper: flybilletter, musik, film, andre billetter, bøger, tøj og sko, samt hotelophold, ferierejser, og elektronik. Forbrugere med stigende interesse. Stadig flere netportaler og -butikker dukker op. E-handel: Elektronisk internethandel er i betydelig udvikling i Norge. E-handel påvirker erhvervslivet samt ændrer handelsstrukturen og virksomhedernes adfærd. Norge ligger internationalt set i verdenstoppen når det gælder andel af befolkningen som benytter Internet. Betragtes andelen der i 2006 handlede via Internettet er denne opgjort til 2,8 mio. svarende til 3 ud af 4 indbyggere i Norge over 15 år. Fremtiden byder på en stor gruppe pensionister, der vil udgøre en stærk købegruppe på nettet og væsentlig stærkere end i dag. En nyligt offentliggjort undersøgelse viser, at Nordmænd indtager førstepladsen i Europa over Internetbrugere, som dem der handler mest på nettet. Således handlede norske Internetbrugere på en 6 måneders periode i 2006 for knap DKK , hvilket er DKK mere end danske Internetbrugere, der kom ind på en tredjeplads. Det er varegrupperne flybilletter, musik, film, andre billetter, bøger, tøj og sko, samt hotelophold, ferierejser, og elektronik, der bliver handlet mest over nettet i Norge. Blandt dem var varegrupper med den højeste vækst i 2006; elektronik (30 %), hotelophold (27 %), tøj og sko (27 %), software (21 %) samt bøger (21 %). Forbrugerne viser stigende interesse for at foretage transaktioner og bestilling af varer og tjenester via Internet, og stadig flere netportaler og rene netbutikker, der henvender sig direkte til forbrugerne via nettet, dukker op, ligesom en række etablerede detailbutikker åbner adgang for at bestille varer til levering via nettet. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

16 IT, TELEKOMMUNIKATION & ELEKTRONIK
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU IT, TELEKOMMUNIKATION & ELEKTRONIK Telekommunikation: Stor konkurrence; prisen presses Mobilsalg i stadig vækst. Ca. 3,5 mio. mobiltelefonkunder IP-telefoni: flere udbydere Bredbåndsudbydere søger samarbejde Elektronik: 840 virksomheder i Norge Øget pres for effektivisering og produktion skaber muligheder for underleverancer og outsourcing. Telekommunikation: Der er stor konkurrence på det norske mobilmarked, hvor prisen er under stadig større pres. Teleudgifterne udgør desuden en stadig større del af husholdningsbudgettet og er således tre- til seksdoblet på seks år. Norge er på verdenstoppen, når det gælder brug af SMS. Ca. 90% bruger mobiltelefonen til at sende SMS. 87% af befolkningen over 15 år har mobiltelefon. Mobilsalget er i stadig vækst. Folk skifter deres mobiltelefon ud ca. hvert andet år. Unge mellem 16 og 25 år skifter dog hyppigere. Dette skyldes et krav om at følge teknologiens udvikling og det at være med på moden inden for mobiltelfoni. Efter lanceringen af IP-telefoni planlægger flere udbydere at starte op. Analysebureauet IDC forudsiger en høj vækst på gennemsnitlig ca. 40% årlig frem til 2008. De seneste års betydelige investeringer i det nye UMTS-net (3. generationsnet for mobiltelefoner) i flere større byer åbner for yderligere interessante muligheder indenfor både kommunikationsbranchen og ICT-sektoren. Med det stadigt voksende omfang af tilbud og tjenester via mobiltelefon, vil det nye net byde på betydelige muligheder på det norske marked, der omfatter ca. 3,5 mio. mobiltelefonkunder, eller tre fjerdedele af befolkningen. Telekommunikationsbranchen i Norden kendetegnes af høj innovation og brugerne er blandt de mest avancerede i verden. En af de største udfordringer fremover bliver at gøre den senere tids teknologinvesteringer lønsomme. Der bliver især satset på bredbånd, hvor priserne bliver presset ned, hvilket har resulteret i en større efterspørgsel. Der findes ca. 150 udbydere af bredbånd, men mange af selskaberne er lokale, så for at få et landsdækkende tilbud til alle vælger flere og flere at samarbejde. Derfor vil det være en fordel for danske aktører indenfor dette område at deltage i et sådan samarbejde for på denne måde at få adgang til markedet. Elektronik: Indenfor områderne produktion af kontor- og datamaskiner, produktion af andre elektriske maskiner og apparater samt produktion af radio-, fjernsyns- og andet kommunikationsudstyr findes i midten af 2006 tilsammen ca. 840 virksomheder i Norge. Disse er generelt karakteriseret ved at være placeret i gruppen med under fem ansatte. Kun 27 virksomheder har 100 eller flere ansatte. Branchetendenserne, udtrykt af ledende aktører i branchen samt samfundsmæssig konjunkturudvikling, viser i den nærmeste fremtid en stigning i produktionen og den samlede ordretilgang. Imidlertid er der også tegn på et faldende prisniveau på eksportmarkederne, hvorimod der meldes om stabil prisudvikling på hjemmemarkedet. Dette betyder øget pres for effektivisering og produktion med endnu lavere udgifter. For at opnå dette vil dele af branchen være nødt til at investere i nye maskinparker for at kunne hæve produktiviteten, hvilket giver mulighed for danske producenter af sådanne. En anden mulighed er at outsource dele af produktionen, hvilket på den anden side åbner muligheder for danske specialister indenfor delproduktion. Små og mellemstore danske virksomheder, der råder over et lønsomt og i teknologisk henseende moderne produktionsapparat, er med deres store fleksibilitet og mulighed for at fremstille små serier til konkurrencedygtige priser velegnede som leverandører af komponenter og halvfabrikata til norske virksomheder. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

17 INDUSTRIELLE UNDERLEVERANCER
THIS IS THE HEADER. EDIT VIA THE "VIEW -> HEADER AND FOOTER"-MENU INDUSTRIELLE UNDERLEVERANCER Maskinvarebranchen Fuld kapacitetsudnyttelse Stigende ordretilgang Stigende prisniveau på hjemmemarkedet Effekt: Behov for outsourcing Effektiviseret indenlandsk produktion Det vurderes, at udviklingen i maskinvarebranchen vil medføre en stigning i produktionen og kapacitetsudnyttelsen på kort sigt. Der meldes fra flere sider om tilnærmet fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket sammenholdt med den stigende ordretilgang lover vækst på flere niveauer. Dette kan få effekt for danske underleverandører i og med, at der skabes et behov for outsourcing af dele af produktionen for på denne måde at imødekomme ordreindgangen, samt at effektivisere den resterende indenlandske produktion. Der vurderes, at der desuden vil være et stigende prisniveau på hjemmemarkedet, hvilket er med til at gøre det generelle udsyn positivt i nærmeste tid fremover. Elektronikproduktion: Danske SMV’er, der råder over et lønsomt og i teknologisk henseende moderne produktionsapparat, er med deres store fleksibilitet og mulighed for at fremstille små serier til konkurrencedygtige priser velegnede som leverandører af komponenter og halvfabrikata til norske virksomheder. This is the footer. Edit via the "view -> Header and Footer"-menu

18 FOR YDERLIGERE INFORMATION…
Se


Download ppt "Den Kgl. Danske Ambassade i Oslo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google