Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ÅNDENS OPBYGGELSE! Overskriften over menighedslivet her i foråret: ”Åndens opbyggelse”! I små og mellemstore fællesskaber! Vi fornemmer, at OPBYGGELSE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ÅNDENS OPBYGGELSE! Overskriften over menighedslivet her i foråret: ”Åndens opbyggelse”! I små og mellemstore fællesskaber! Vi fornemmer, at OPBYGGELSE."— Præsentationens transcript:

1 ÅNDENS OPBYGGELSE! Overskriften over menighedslivet her i foråret: ”Åndens opbyggelse”! I små og mellemstore fællesskaber! Vi fornemmer, at OPBYGGELSE ligger på HÅs hjerte. At det er Opbyggelse, som han gerne vil! HÅ vil opbygge det der er revet ned i dit liv.. Og i fællesskabet.. HÅ vil opbygge din tro.. så du er fyldt af TRO og HÅ HÅ vil opbygge relationer.. Så du lever i tætte og nære relationer til åndelige søskende.. HÅ vil opbygge en struktur.. Der kan bære Åndens kultur.. Omsorg, nærhed, ærlighed, frihed, HÅ vil opbygge atmosfære.. Vækkelsesånd, forventning, håb, HÅ vil opbygge vores bønsliv.. Udholdende bøn, pågående bøn, frimodig bøn.. HÅ vil opbygge vores lovsang.. Engageret lovsang, hellig lovsang, HÅ vil opbygge din frimodighed til at række ud til dine relationer.. HÅ vil opbygge de nye i troen.. Ser dem vokse.. Forvandles, sættes fri, se jesus vinde skikkelse.. HÅ vil opbygge vores udadrettede tjeneste overfor byen HÅ vil opbygge vores missionsarbejde blandt verdens unåede.. HÅ vil opbygge nye vaner…

2 OPBYGGE = oikodome Selve handlingen at bygge.. Den proces, at være i byggeri.. At opbygge.. At

3 Det er tid til at blive bygget op!
”Menigheden i hele Judæa og Galilæa og Samaria havde nu fred; den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning”. Apg.9:31 Prædikerens bog: ”Alting har en tid ”En tid til at rive ned, en tid til at bygge op”! – Vi tror, at det er en ”opbyggelses tid” – Ånden vil bygge op! Ill. Hørte en moden forkynder, der sagde: ”Nu har jeg bygget op i 40 år – så må jeg godt rive ned” – formanede – punkede han.. Opbyggelsens tid er nu.. Nådens tid.. Den ophører ikke.. Paulus siger selv: ”jeg er stolt af den myndighed Herren har givet os til at bygge op og ikke til at bryde ned hos jer 2:kor.10:8 Jeg tror, at tiden er nu til OPBYGGELSE! Hvorfor? Det er det Jesus ønsker! ”Jeg vil bygge min menighed og dødsrigets porte skal ikke få magt over den”!

4 Jesus Kristus er centrum for Åndens Opbyggelse!
”I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden”. Efeserne 2:20-22 Hvorfor er det så vigtigt med Åndens Opbyggelse? Det er Guds mission i den tid, som er nu!. Gud ønsker, at bygge et tempel en bolig for sig selv.. Ikke gjort med mursten, isolering, men af relationer, fællesskaber, Et helligt tempel, som har Jesus som centrum! Det er det, som Jesus kom for at gøre. ”Jeg vil bygge min kirke”.. Dødsrigets porte skal ikke få magt over den.. Der er kræfter, der vil ødelægge det åndelige fællesskab.. Rive det ned.. Udefrakommende kræfter.. Medieangreb, sataniske angreb.. Indefrakommende kræfter.. Splittelse, bagtalelse, sløvhed, vranglærer – kirke ikke nødvendigt..

5 Du vælger selv at blive bygget op og bygget ind i Guds hus!
”Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre”… 1.Peter 2:4,5

6 Målet for Åndens Opbyggelse
”..så Kristi legeme bygges op indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde”. Efeserne 4:13 Jesus har givet tjenester til menigheden – udrustningsgaver – udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.. Frigørelsen af det hellige almindelige præsteskab.. Når tjenesterne har fokus på at udruste og træne den enkelte.. Every member a minister.. Målet: Enhed i troen.. Enige om hvad vi tror på.. Åndens enhed.. Erkendelse af Guds søn.. Lære Jesus at kende sammen.. Fuldvoksent menneske.. Modenhed i legemet.. Åndelig dømmekraft.. Modstandskraft.. Istand til at takle strømninger.. Vinde der blæser.. Rumme Kristi fylde.. Ingen løfter om, at vi skal få et navn.. Tømmes, så vi kan rumme.. Kristi fylde.. Blive så opslugt af Jesus.. Kun plads til ham – afspejler hans sind.. Hans tanker.. Hans mål..

7 Hvordan opbygger Ånden?
”Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til all dem, der er helliget”. Apg.20:32 Det er kun Gud, der formår at opbygge! Hvordan gør han det? Gennem hans NÅDES ORD.. Ikke LOVENS ORD – river ned.. Slår ihjel.. Låser os fast.. Lammer os.. Fordømmer.. NÅDENS ORD – bygger op.. Trøster.. Opmuntrer.. Frigører.. Forløser.. Helbreder.. Genopretter..

8 Hvordan fremmer vi Åndens opbyggelse?
”Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det”. Efeserne 4:29 Ånden bedrøves, når vi ikke opbygger.. Bedørv ikke Guds Ånd – volk ikke Guds helligånd sorg.. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja al ondskab; Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, Livesom Gud har tilgivet jer i Kristus!

9 Hvorfor skal vi især stræbe efter at tale profetisk?
”Jag efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk”. 1.Kor.14:1 Korinter menigheden.. Kpt 3: menigheden – bygning Kpt 8 kundskaben opblæser.. Kærligheden opbygger.. Kpt 10 – ikke alt opbygger.. Etikken Kpt 12

10 Ånden opbygger igennem profetiske tale
”Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. For den der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger, hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget”. 1.Kor.14:4,5

11 Hvordan opbygger Ånden igennem det profetiske?
”Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst”. 1.Kor.14:3 Opbyggelse: (oikodomen) – styrke, kommer af bygning Formaning: (Paraklesin) - opmuntre - samme rod som Johannes bruger til at beskrive paraleten – advokat, rådgiver – ”At blive kaldt op på siden for at assistere og støtte Trøst: (paramythian) – betydningen – at hviske i øret At lindre frygt og angst – hjælpe Guds folk til at finde hvile midt i pres. Hjælper os til at hvile i Jesu nærhed!

12 Åndens opbyggelse er målet når vi mødes, som menighed!
”Når I lægger så stor vægt på åndsgaver, så søg at blive rige på gaver, som tjener til at opbygge menigheden”. 1.Kor.14:12 ”Alting skal være til opbyggelse” 1.Kor.14:26 Nødvendigt at opleve den lille samling.. Når i kommer sammen – så har enhver af jer.. Et bidrag.. Vi når runden rundt.. I den lille gruppe.. Du vil aldrig kunne nøjes med gudstjenestesamlingen.. To vinger på flyet.. Søndagen: Guds storhed og hellighed.. Ophøjethed.. Den lille gruppe: Jesu nærvær – kender mig.. Jesus og de 12..

13 ”Han sagde til mig: Menneske, rejs dig op, jeg vil tale til dig
”Han sagde til mig: Menneske, rejs dig op, jeg vil tale til dig! Ånden kom ind i mig og rejste mig op, da han talte til mig, så jeg kunne høre ham tale til mig”. Ezekiel 2:1-2 Tre oplevelser af Guds herlighed: Så Guds herlighed.. Folkets tab af herligheden.. Den kommende genoprettelse..


Download ppt "ÅNDENS OPBYGGELSE! Overskriften over menighedslivet her i foråret: ”Åndens opbyggelse”! I små og mellemstore fællesskaber! Vi fornemmer, at OPBYGGELSE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google