Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mat.5:1-2 Jesus klatrede op på et bjerg..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mat.5:1-2 Jesus klatrede op på et bjerg.."— Præsentationens transcript:

1 Mat.5:1-2 Jesus klatrede op på et bjerg..
Han satte sig ned.. Rabbi… mere bibelsk end at stå op.. Så jeg vil også sætte mig.. Talerstol. Disciplene fulgte med ham. Bjergprædikenen: Jesu undervisning til disciplene. Slutter med at skarerne undrede sig over han den myndighed, han talte med. De må have lyttet på. Som i dag: undervisninng til troende – efterfølgere af Jesus. Du er velkommen til at lytte på. Han tog til orde og lærte: Han åbnede sit hjerte. Bjergprædikenen er en beskrivelse af det kristne liv, som Jesus har villet at vi skulle leve det. Mat – gå derfor hen.. Gør disciple.. Lær dem alt det jeg har befalet jer.. Et liv i frihed. Vi vil læse og studere bjergprædikenen over de næste 15 søndage. Oversigt

2 BJERGPRÆDIKENEN Jesu beskrivelse af det liv, som giver succes i Guds rige for hans disciple. Det er kongen, der udstikker principper for sit rige. Det liv som er frugten af en ægte og sand efterfølgelse af Jeus. Aldrig været tænkt som lov krav eller fordømmelse – beskriver den Guds riges kultur, som inficerer dig, når Helligånden kommer ind i dit liv. Det liv, som Jesus har købt dig fri til at leve. Dermed Dit frihedsbrev! Jesus nøgler til et liv i frihed fra synd, egoisme, ensomhed,smålighed, materialisme, religiøsitet etc. Ikke fortjeneste – men evangelium. – nåde. Luther: bjergprædikenen er Moses multipliceret til højeste potens. Lovens retfærdighed som en hjertetilstand. Ingen af os, der kan leve det i egen kraft. Teorien om ”det umulige ideal”: bjergprædiken skal drive os til korset og til nåden. Men bjergprædikenen er ikke forkyndelse af lov – men nåde. Nåden er grundlaget.. Ikke fortjeneste – men gave. Ikke fortjeneste – men velsignelse. Som paulus breve: først evangeliet: det har Gud gjort for os i Kristus – så aplikationen: derfor skal du leve således. Ser vi ikke evangeliet i BP – bliver den ikke til frihed, men til fordømmelse. Derfor læses og modtages i lyset af Kristi kors. Opstandelsen. Nåden.

3 Sådan er livet i Guds rige.
Dette er opskriften på det bedste liv. Det er efter disse principper jeg lever – og derfor skal i leve sådan, hvis i vil følge efter mig.

4 ”Vejen til et velsignet liv”!
Et velsignet liv – ikke et problemløst liv. ”når stormene kommer…” ikke lovet, at de ikke vil komme – men at vi skal bygge så solidt at vi tåler dem. Rom 8 . 3,4

5 Salige er de fattige i ånden,
Matthæus kpt. 5:3-6  Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,  for de skal trøstes.   Salige er de sagtmodige,   for de skal arve jorden.       Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,    for de skal mættes. Læs højt sammen med mig – dagens tekst. Skal vi stå op..

6 Hvad rummer saligprisningerne?
Lister den sande discipels attitude. Ikke for en lille elite – for alle troende. Det er åndelige kvaliteter og karakter. Det er ikke fortjeneste – men nåde. En sammenhængende guldkæde. Guds gave der smages nu, men modtages fuldt ud i evigheden. Eksempel på Jesu undervisningsstil: rytmisk – gentagelse – bogstavrim på græsk. Let at memorere og huske. Mundtlig overlevering. Jesus underviser os hvad der er vigtigst i livet. Hitliste over de vigtigste kristne karaktertræk og attituder. Top 8. Så ofte dømmer vi folk på hvad de laver, deres job, deres performance Eller vi bedømmer dem på hvad de ejer: deres rigdom, udseende, venner eller ejendom. Jesus siger: at det der er vigtigst i livet er ikke hvad ejer eller hvad vi laver, men hvem vi er. Ill. Boede i Høje Gladsaxe.. Jesus starter bjergprædikenen med det som på engelsk er kaldt for ”the beutitudes” – saligprisningerne: Billy Graham har beskrevet dem, som otte ”beautiful attitudes” – otte smukke attituder. De er ikke bare for en åndelig elite – de er for alle kristne.

7 ”Salig” = makarios (gr)
Fuldkommen lykkelig. 7 gange lykkelig. En der skal lykønskes og misundes. En form for glæde som er ren og tilfreds og fuldstændig uafhængig af skiftende forhold omkring en – en tilstand i livet. ”En oase midt i en ørken” ”Velsignet af Gud” – modtage Guds gunst. Det græske ord for ”salig”; der forekommer 9 gange i de første 11 vers rummer betydningen af lykke og velvære. Ernest M Ligon – Union Universitet i New york. Jesu beskrivelse af sand lykke. Ikke etiske pligter, men otte fundementale følelsesmæssige attituder. Den basale opskrift på ”sund psyke” – et liv i trivsel. Hvis et menneske har de attituder overfor Gud, sig selv og andre – leve et sundt liv. Men også meget mere end det. Lykke er en meget subjektiv følelse. Det ord Jesus bruger betyder: ”Velsignet af Gud” eller ”modtagende Guds gunst og yndest”. Jesus fortæller sine disciple hvordan de kan leve under Guds velsignelse. Som indledning til bjergprædikenen svarer Jesus spørgsmålet: ”Hvilken slags mennesker bør vi være”? Med otte sætninger beskriver han den karakter, som skal kendetegne hans disciple. De første fire skridt – relaterer til vores relation til Gud – og de sidste fire handler om vores relation til andre. I dag vil vi zoome ind på de fire første, der handler om vores relation til Gud.

8 De fire første saligprisninger handler om vores relation til Gud.
De vigtigste attituder i vores relation til Gud: Savn: ”salige er de fattige i ånden”.. Sorg: ”salige er de som sørger”.. Sagtmodighed: ”salige er de sagtmodige”.. Sult: ”salige er de som hungrer og tørster”.. Resumé: At leve i afhængighed af Gud De første fire saligprisninger rummer en åndelig proces, der bringer os tættere på Gud. Først savnet.. Åndelige fattigdom.. Jeg er konkurs i forholdet til Gud. Tom i mig selv. Så sorgen.. Over min synd.. Over dens konsekvenser.. Så sagtmodigheden.. Som indbefatter overgivelsen af mig selv og mine rettigheder til Gud.. Kæmpe ikke min sag – det gør du Gud.. Så sulten.. Efter retfærdigheden.. Efter helligheden.. Efter forvandlingen.. Efter en ny åndelig ryggrad..

9 ”Salige er de fattige i ånden for himmeriget er deres”
Fattigdom i ånden – ikke materielt. Først tømmes i sig selv, før man kan blive fyldt af Gud. Først ”fattig i ånden”, så ”fyldt af Ånden”. ”Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud” (hverdagsdansk). ”Vejen til at stige i graderne i Guds rige er, at synke i os selv” (Spurgeon) ”Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud” hverdags.. En grund til, at dette er den første.. Den er nøglen til alle de andre. Det hele starter med at vi ”tømmer os selv”. Den der ikke er tom i sig selv – kan ikke fyldes af Gud. Der er to græske ord for ”fattig” – det ene betyder at mangle rigdom og derfor være i behov af arbejde. Det andet, som er brugt her – betyder at være i en så desperat tilstand af fattigdom, at man er afhængig af andres hjælp. At være fattig i ånden betyder ikke, at man er en ”åndelig vandmand” – uden ryggrad og uden kompetence. Det er nærmere det modsatte af ”åndeligt hovmod”. Det er det modsatte af at sige: ”jeg har levet et godt moralsk liv” – dem der siger det, kan kun have sammenlignet deres liv med andres og ikke Guds standard. At være fattig i ånden er at erkende hvor lagt vi er fra Guds standard – at vi er syndere – og afhængige af Guds nåde og frelse. Luk.18:13 ”Gud vær mig synder nådig”… (misforstået.. Tror Jesus siger, at det er mere ydmygt at sidde bagerst i salen) Min retfærdighed slår ikke til. Jeg er rådden indeni. Fanget i min egen synd og egoisme. Det gode som jeg vil – gør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil – gør jeg. Jeg kan ikke klare mig uden din nåde. Åb.3: laudikæa kristne – selv tror, at i er rige og ikke ved, at i er fattige, blinde og nøgne.. For himmeriget er deres.. Gud giver sit rige til tiggere. Dem der er afhængige af ham. Desperate efter hans nåde og kraft. Spurgeon: ”Vejen til at stige i graderne i Guds rige – er at synke i os selv”. Hvordan? Se på Gud. se ind i hans ansigt. Hans hellighed. Fattig i dig selv.

10 ”Salige er de som sørger, for de skal trøstes”
Sorg = ”pentheo” (græsk) En stærk sorg, der ikke kan skjules. ”Hvor lykkelige er de ulykkelige” Det er en åndelig sorg eller bedrøvelse, som Helligånden skaber. Dem der sørger over deres synd vil få den eneste virkelige trøst – nemlig den frie tilgivelse fra Kristi kors. Det andet stadie efter følelsen af åndeligt savn – er åndelig sorg. Det er en ting, at være klar over sin åndelige fattigdom – noget andet at sørge over den. Der sigtes til den sorg, som skabes ved at man får sin åndelige fattigdom at se. Det græske ord, der bruges: ”pentheo” – er et af de stærkeste udtryk for sorg. En sorg som helt tager herredømmet over ens person – så det ikke kan skjules. Det er en sorg som virkelig har med hjertet at gøre, den tager hele mennesket i besiddelse og giver sig stærke og ydre udslag. Det græske ord for ”at sørge” betyder ”at være ked af det” eller ”at sørge”. Ofte brugt i den græske oversættelse af det gamle testamente om det at sørge over en død. Om jakobs sorg over tabet af hans søn 1.Mos.37:34-35 Så Jesus siger: ”Hvor lykkelige er de ulykkelige”! Der er en risiko for, at vi som evangelikale kristne gør så meget ud af nåden at vi tager let på synden. Der er ikke nok sorg over synden i vores kirker. Dem der virkelig sørger over deres synd – vil få del i den eneste trøst, der findes til en der sørger over sin synd – nemlig den frie tilgivelse fra Kristi kors.

11 ”Salige er de sagtmodige for de skal arve jorden”
Sagtmodig = ”praus” (græsk) Betyder mild, ydmyg, brudt, tæmmet. Ikke svaghed – men overgivet styrke. Den sagtmodige overlader sin sag til Gud uden at hævne sig selv. Kommer af et sandt billede af en selv. Moses var en stærk leder. 3.Mos.12:3. Jesus var sagtmodig. Mat.11:29 Den tredje fase er sagtmodigheden.. ”praus” (gr) – betyder mild, ydmyg, kontroleret, selvkontrol. Bruges om en hest, der er stærk, men som er dresseret og under kontrol. Ikke svaghed – men styrke under kontrol. Sagtmodigheden kommer ind imellem savnet og sorgen – før sulten efter Guds retfærdighed. Loyd-Jones: Sagtmodighed indbefatter en ydmyg og mild attitude til andre, der kommer af en sand og realistisk vurdering af os selv. Det er forholdsvis let for os, at erkende vores synd og tilstand overfor Gud og os selv – men så svært, at tillade andre at sige de ting om mig. Ill. I gudstjenesten – gud jeg er en synder.. Men at møde en af er i forhallen der siger: du er en kæmpe synder.. Det er straks værre.. Vi foretrækker at dømme os selv –fremfor at lade andre gøre det. Det menneske, der er sandt sagtmodig er dybt berørt over, at Gud og mennesker kan tænke så godt om ham og behandle ham så godt som de gør. Den sagtmodige overlader sin sag til Gud uden at hævne sig selv. Man finder sig tålmodigt i at lide uret. Man er færdig med sig selv. Ikke længere i selvforsvar. Følsom. Sagtmodige mennesker lider uden at blive bitre, de har kontrol over sig selv. De lader sig ikke provokere eller irritere. Den sagtmodige skal arve jorden.. Fra Sal.37:5 I verden er det dem, der har motorsave på albuerne, der erobrer verden.. Kæmper sin egen sag.. Aggressiv.. Selviscenesætter sig.. I Guds rige.. Dem, der slipper sig selv.. Fornægter sig selv.. Glemmer sig selv.. John Bunan: ”Ham der er nede behøver ikke, at frygte noget fald”. Hvordan? En frugt af Åndens liv i os. For Åndens frugt er sagtmodighed.

12 ”Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdigheden for de skal mættes”
En fortærende passion og stærk længsel. Gør os målrettede og villige til at ofre alt. Vi skal søge retfærdighed – ikke lykke. Vi mættes med ”Hans retfærdighed”. Jesu disciple er blevet mættet, men vil alligevel altid hungre og tørste efter mere. At sulte og tørste er begreber, som vi ikke rigtig kender betydningen af i den vestlige verden. Den person, der virkelig sulter og tørster – er totalt opslugt af denne følelse, at alle andre længsler svinder ind og overdøves. Når vi er virkeligt desperate efter at stille vores sult og tørst efter retfærdighed – bliver det en fortærende passion, en stærk længsel. Vi skulle have denne holdning til retfærdighed. Retfærdighed: have et ret forhold eller relation til Gud. Vi skulle længes så meget efter, at have et ret forhold til Gud og ses som retfærdig af ham. Længsel efter et integreret liv – total liv længsel efter at blive fri for synden.. Mat.6:33 – søg først guds rige og HANS retfærdighed. Vi skal ikke gå efter ”salighed og glæde” men efter retfærdighed. Glæde og salighed følger altid i fodsporene af retfærdigheden. Guds rige i HÅ – retfærdighed, fred og glæde.. Problemet for mange af os er, at vi ikke er villige til at betale prisen. ”Herre gør mig hellig – men ikke helt hellig.: Det er dem, der virkelig længes efter Guds retfærdighed, der bliver mættet af den. Gud giver ikke sin retfærdighed til dem, der ikke vil have den. Dem der mættes - vil komme til at sulte igen.. Stadig længsel.

13 Hvad er din attitude overfor Gud?
Erkender du din åndelige fattigdom? Er du grebet af en sorg over din egen synd? Har du overgivet din sag til ham, der kan og vil føre den for dig? Længes du så meget efter Guds retfærdighed, at du er villig til at sætte alt andet til side?


Download ppt "Mat.5:1-2 Jesus klatrede op på et bjerg.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google