Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent?"— Præsentationens transcript:

1 Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent?

2 Talentbegrebet – en definition Ministeriets definition: ”en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres." Sådanne elever er der mange af på VG, og vi vil gerne opdage, stimulere og udvikle deres talenter.

3 Hvorfor talentudvikling? • Det giver god mening at stimulere talentfulde unge for at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i en globaliseret verden • Talentudvikling matcher VG’s elevgruppe og skolens profil • Talentudvikling hæver det faglige niveau på skolen generelt • Talenttilbud giver den enkelte elevs mulighed for at udfolde sit talent og forbereder eleven på tiden efter gymnasiet Alle skal lave talentarbejde, Talentrapporten 2011.

4 Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et andet talent? - VG hjælper dig med at udvikle det.

5 Mål for VG-talent: Et bredt talentprogram, der udvikler alle typer talentfulde elever Talentudvikling på VG: • tilgodeser de talentfulde elevers særlige behov for ekstraordinære faglige tilbud • præsenterer videnskab og aktiviteter forankret i virkeligheden udenfor skolen, så talenteleverne møder både autentisk og ambitiøs videnskab og kunst • højner skolens faglige niveau generelt (spredningseffekten) • matcher elevgruppen på VG og skolens værdigrundlag • lader sig inspirere af de eksisterende, succesfulde talenttilbud på skolen • rummer et varieret udbud af talentaktiviteter inden for alle fakulteter og fag • Omfatter både konkurrencer, studieophold, studiekredse, master classes, foredrag, programmer etc.

6 Talentaktiviteter på VG, I Tværgående aktiviteter: • ATU: Akademiet for talentfulde unge • Projekt Forskerspirer • Forskningens døgn • Det lille universitet

7 Idræt: • Team Danmark Musik: • MGK-elever og samarbejde med Musikskolen i Lyngby • Desuden musisk profil: Musical, Kor, Musikcafé etc. Talentaktiviteter på VG, II

8 Talentaktiviteter på VG, III Matematik: • Georg Mohr, herunder studiekreds i matematik Biologi: • Master class biologi, herunder Bio OL og Drughunter Kemi: • Studiekreds, herunder Kemi OL Fysik: • Studiekreds, herunder Fysik OL

9 Talentaktiviteter på VG, IV Historie: • Historielærerforeningens historiekonkurrence Samfundsfag: • Studiekreds Erhvervsøkonomi • Gazellespillet

10 Talentaktiviteter på VG, V Dansk/litteratur/skrivning: • Opdigtet onsdag, dansk læseklub • Studiekreds skrivning • Skrivekonkurrence for 1.g Tysk, spansk, fransk, 2. fremmedsprog: • Studieophold i udlandet Engelsk: • Master class • English Speaking Union • Kontakt til Oxford Universitet Latin: • Latin studiekreds

11 Det lille universitet … er en foredragsrække efter skoletid, som alle talentaktiviteter kan indsende ønsker til. Den er for alle interesserede elever. Mulige foredragsholdere: – Vincent Hendricks – Rune Lykkeberg – Lykke Friis – Mikkel Vedby Rasmussen – Henrik Schärfe – Bo Kampmann Walter – Etc.

12 Talentarbejdets områder (jf. ministeriet) Antal aktiviteter på VG i skoleåret 2012-2013: • Sprogfagene (6) • Naturvidenskab (6) • Samfundsvidenskab og matematik (6) • Humanistiske og kunstneriske fag (6) • Teknologi, teknikfag og IT (1) • Tværgående (4)

13 Talentudvikling på VG Sprog: Studieophold 2. sprog, engelsk masterclass, latin studiekreds etc. Naturvidenskab: Bio-OL, studiekreds, Kemi-OL, Fysik OL etc. Samfundsvidens kab og matematik: Georg Mohr, studiekreds matematik, studiekreds samfundsfag Tværgående: ATU, Det lille universitet etc. Humanistiske og kunstneriske fag: Studiekreds i skrivning, skrivekonkurren ce, Læsekreds etc. Teknologi, teknikfag og IT

14 VG deltager i Udviklingsprojekt I: Talentudvikling Ministeriet for Børn og Undervisning Sprog Naturvidenskab Samfunds- videnskab og Matematik Tværgående Humanistiske og kunstneriske

15 VG’s talentudvikling Forankring: MIDLER • Ekstra tilbud til talentfulde elever • Gode procedurer for rekruttering • Opbakning fra lærere, der ønsker at deltage i projekterne • Produktkrav ved afslutningen af talentforløb • Kontakt til relevante eksterne talentudbydere, folkeskoler og aftagerinstitutioner, lokalpressen etc. Succeskriterier: MÅL • VG’s samlede antal talentaktiviteter øges, og udbuddet bliver mere varieret • 10-15 procent af skolens elever deltager i talentaktiviteter • Talenteleverne gennemfører talentaktiviteten • Skolens profil som fagligt stærk skole skærpes


Download ppt "Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google