Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er netværk? Forskellige typer af netværk Netværkskompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er netværk? Forskellige typer af netværk Netværkskompetencer"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er netværk? Forskellige typer af netværk Netværkskompetencer
v. Gitte Olin Larsen, Landliv a/s Forskellige typer af netværk Netværkskompetencer

2 Forskellige typer af netværk

3 Vores muligheder: Vi kender alle mindst 2000 mennesker
Vores nærmeste netværk består af 5-50 mennesker 4-6 led ude har vi fælles bekendte – i hele verden (5,58)

4 Sociale netværk Private netværk Professionelle netværk Erfaringsnetværk Interessenetværk Virtuelle netværk Aktørnetværk Udviklingsnetværk/entreprenørnetværk

5 Hvad er netværk: Næsten alle sociale aktiviteter bliver i dag kaldt netværk, men man må skelne… Foreninger og organisationer, -de er optimale steder for dannelse af netværk gennem at der skabes relationer!! Interaktion Relationer Netværk

6 Netværkstyper: Stærke og svage bånd/relationer i netværk
Åbne og lukkede netværk

7 Netværk som stærke/svage relationer:
”Stærke” relationer: Dybere og tætte relationer, mødes hyppigt, tidskrævende at vedligeholde disse relationer, antal afhænger af den enkelte person

8 ”Svage” relationer: Mere overfladiske, måske kun mødt én gang, ikke så tidskrævende, har vi ofte mange af. Positivt; Vi kan rumme mange svage bånd, de kender ofte ikke hinanden og deres netværk rækker derfor længere ud!! Udgør en potentiel social kapital/skjult ressource Investering: Lille snak ved tilfældige møder, hilsen ind i mellem

9 Svage relationer i åbne netværk
Stærke relationer i afgrænsede lukkede netværk

10 Påstand: ”Forskere fra store dele af verden har vist, at når det drejer sig om at ekspandere og fremtidssikre et enkelt menneskes, en lokal organisations eller et helt lokalsamfunds levevilkår, så er et såkaldt svagt bånd – i form af adgang til fjerne og ofte uformelle netværk- langt vigtigere end et stærkt og lokalt netværk.” Briggs, 1998; Selle, 1999; Hulgård,2007 I det lokale udviklingsarbejde er de åbne netværk med ’svage’ relationer at betragte som værktøj for at få skabt (resultat) lokale netværk med stærke sociale relationer. Lars Hulgård 2007

11 Social kapital Social Kapital = udvikles i kraft af de sociale netværk, som knytter individerne sammen i tillidsskabende forhold og gensidige forpligtigelser. Kan forstås som investeringer i sociale relationer i forventningen om udbytte i form af information, indflydelse, sociale ressourcer og anerkendelse og kan derved sidestilles andre kapitalformer; Finansiel kapital, ejendomme osv. Social Kapital en egenskab ved lokalsamfundene, og han skelner mellem afgrænsende (bonding) social kapital, som opstår i udviklingen af netværk mellem personer, der identificerer sig med hinanden. Mens den brobyggende (Bridging) sociale kapital tager udgangspunkt i at udvikle tillid, normer og netværk mellem mennesker, der ikke har kendskab til hinanden, eller ligner hinanden. Robert Putnams definition, Jf Ibsen, Boje og Fridberg , 2008

12 Tætte netværk (”Stærke bånd”)
Man kender hinanden godt og på tværs i netværket Man ligner hinanden/ gruppeloyalitet For få uafhængige/nye informationer Stærke sociale bånd Afgrænset social kapital

13 Åbne netværk (”Svage bånd”)
Man ligner ikke nødvendigvis hinanden Man kender ikke hinanden på tværs i netværket Uafhængige informationer Svage sociale bånd Potentiel stor social kapital

14

15 Formelle/uformelle netværk
Finde balancen Uformel, ikke det samme som ustruktureret, - sociale netværk er ofte uformelle… Formel,


Download ppt "Hvad er netværk? Forskellige typer af netværk Netværkskompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google