Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At identificere resultater og skrive etnografi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At identificere resultater og skrive etnografi"— Præsentationens transcript:

1 At identificere resultater og skrive etnografi
Brit Ross Winthereik

2 Agenda 8.30 – 9.15: Oplæg om resultater og validitet 9.15 – 10: Gennemgang af de endelige spørgsmål, tekst-referater og dataeksempler pr gruppe 10 – 11.30: Gruppearbejde m. egne historier – 12.45: Plenum fortælling/oplæsning m. feed back fra hele holdet Forberede oplæg til næste gang

3 Påtrængende spørgsmål
I har læst om metode, I har lavet minifeltarbejder, I har arbejdet med værktøjer til dataanalyse I dag skal I skrive (etno-grafi) Men hvad skal I skrive, hvordan skal I gøre det, og hvordan kan I vide at det, I finder frem til tæller som et resultat?

4 Validitet i etnografiske studier
First-timers/studerende jages af objektivitetens spøgelse. Lover at forklare hvad der ‘virkelig skete’ Etnografer har længe vidst at etnografiske undersøgelser ikke er ‘objektive’ i naturvidenskabelig forstand Validiteten ikke baseret på hypotese-testning og gentagelse af forsøg

5 Nogle af etnografiens kendetegn
Fortolkende videnskab Forsøg kan ikke gentages Baseret på enkelte cases Ikke en men mange sandheder/delvise sandheder, som beskrives på lige fod Refleksivitet Mange forskellige datakilder

6 At skrive etnografi Hvordan historien skrives har stor betydning
I den etnografiske tekst ligger ‘beviset’/her beskrives resultaterne og de sandsynliggøres Hvori ligger validiteten Sanjek, R. (1990). On Ethnographic Validity. Sanjek, Roger 
1990 "On Ethnographic Validity" In Fieldnotes: The Making of Anthropology. Pp Ithaca: Cornell University Press.

7 Feltnoter Feltnoter og transskriptioner udgør ressourcen, analysen laver et ‘skelet’, den indekserer Den etnografiske historie fortælles og her er måden indekseringen er foregået på central (en ‘grovsortering’, der highlighter bestemte begivenheder) Kodning og kortlægning har været jeres indeksering Tidlige og sene indeks I begyndelse skrives alt ned, så sorteres der

8 Fra feltnoter til resultater
Kriterier der opfylder målet om etnografisk validitet: Empiri knyttes til teori/eksisterende viden på området (her: metodelitt.) Betingelserne for empiriindsamling samt antagelser om felten beskrives (fx I forbindelse med forskningsspm) Stemmer fra felten repræsenteres (et spm om stil og genre, men altid knyttet til en diskussion om hvordan teksten generaliserer)

9 Etnografi -> Situationelle metoder
Antropologerne har ikke været gode til at vise deres indeks Et umærkeligt skift mellem ‘the context of discovery’ til ‘the context of presentation’ Situationelle metoder er et opgør med dette skel Sit met sigter mod at arbejde kreativt med værktøjer til dataanalyse, vise back-stage Målet er at vise at metoder med-producerer virkeligheden snarere end blot af afspejle den

10 Clarke om validitet [in grounded theory] “the data” often had a magical quality predicated on their being separate from the researcher and somehow sacred. (…) Clarke’s svar: Det er ikke nok at vente på at data taler til dig – der er analysearbejde, der skal gøres – du skal tage ansvarlige valg

11 Ansvarlig analyse iflg Clarke
Inspiration fra Foucault: Magt er produktivt og indbygget i alle sociale situationer Husk non-humans/teknologier deltager I sociale situationer Konteksten bør findes i situationen (ikke udenfor/‘rundt om’)

12 Eksempel - June og den magiske database
Feltnoten viser hvordan accountability ser ud i praksis; involverer dokumenter, databaser, bekymrede projektarbejdere At etablere en ‘kæde’ er svært, ingen har det fulde overblik, både mennesker (partnere) og teknologier (databasen) arbejder ‘på egen hånd’ Tæller som et empirisk resultat

13 Eksempel - June og den magiske database
Hvordan kan man bruge feltnoten til at skrive en etnografisk historie? One-many generalisering Whole-parts generalisering Teoretisk/analysisk resultat

14 Gruppearbejde I skal nu skrive jeres egen etnografiske historie
Ressourcer: Tekstreferat, empiriske situation, endeligt forskningsspørgsmål Skab en ramme/et problem, der indleder historien, og som historien er et svar på Eksemplet: Hvordan er organisationer ansvarlige overfor globale partnere? Quick and dirty etnografi. Fortæl historien vha ressourcerne Dernæst bygges videre med empiri, der undersøtter og/eller udfordrer den dominerende fortælling


Download ppt "At identificere resultater og skrive etnografi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google