Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produktionsløsninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produktionsløsninger"— Præsentationens transcript:

1 Produktionsløsninger
Løsningsoversigt Funktioner & Features Produktionsløsninger Made for Dynamics NAV For produktionsvirksomheder der anvender Microsoft Dynamics NAV®, garanterer vore løsninger forbedret produktivitet, bedre styring med færre ressourcer. Dette resulterer i færre produktionsomkostninger og forbedret konkurrencekraft. Vi leverer forbindelsen til CAD-systemet, optimal lager og logistik disponering, samt effektiv produktionsplanlægning og værkstedets gennemførelse Alt sammen uden at ændre et komma i standard NAV. NAVEKSA A/S, Erhvervsbyvej 11, DK-8700 Horsens,

2 Leveres til NAV2009, NAV2009 R2, NAV2013 og NAV2013 R2.
NAVEKSA leverer løsninger til CAD integration, lager- og logistikstyring, produktions-planlægning og -udførelse samt komme/gå og job-tid til Dynamics NAV. Leveres til NAV2009, NAV2009 R2, NAV2013 og NAV2013 R2. NAVEKSA er udviklet med udgangspunkt i brugerens behov. NAVEKSA er funktionsrigt, let at betjene og intuitivt. NAVEKSA ændrer intet i standard NAV. NAVEKSA respekterer og anvender alle NAV standardfunktioner. NAVEKSA leveres på dansk, engelsk og tysk m.fl. NAVEKSA leveres med dokumentation. NAVEKSA funktioner styres via opsætningsspørgsmål. NAVEKSA er Microsoft Certified på alle produkter. Flere vigtige detaljer: Alle løsninger forventes Microsoft CfMD certificerede omkring 1.april 2014. Som udgangspunkt leveres en NAVEKSA løsning kun til NAV RTC 2009 og fremad. Enkelte moduler, bl.a. IVD og MTO kan anskaffes til tidligere NAV versioner . Spørg venligst. Det er vigtigt at sætte sig ind i de enkelte applikationers opsætningsspørgsmål og deres indvirkning. Det er meget vigtigt at vide hvordan standard NAV fungerer. Alle NAVEKSA applikationer er baseret på standard applikationen funktionsmæssigt. Forklaringer til detaljeret funktionsmåde findes i ”NAVEKSA User guides”

3 Dynamics NAV produktionsdata
CADCONNECT er værktøjet der automatiserer processen at omforme CAD konstruktionsstyklister til Dynamics NAV produktionsdata CADCONNECT er et dynamisk 2-vejs link mellem CAD og Dynamics NAV. CADCONNECT er ”Single-step-process” – Eliminerer dobbelte indtastninger. CADCONNECT importerer data fra Autodesk, Solidworks, Inventor etc. CADCONNECT gør det muligt at bearbejde det indlæste, i form af at oprette og / eller indsætte varer, styklister og ruter. Og dette i én arbejdsgang. CADCONNECT gør det muligt at modellere CAD konstruktionsstyklisten til ønsket produktionsudseende. CADCONNECT gør det muligt at oprette vare-, stykliste og rutedata automatisk i Dynamics NAV. CADCONNECT gør det muligt at indlæse konstruktionsændringer til bestående varer. CADCONNECT gør det muligt at indlæse og re-modellere eksisterende NAV data, som basis for nye (lignende) varer og produktionsdata. CADCONNECT er brugervenlig og intuitiv, og betjenes fra kun 1 skærmbillede. Flere vigtige detaljer: Kend forskel på Indsæt/ændre og Modellering: Indsæt er opret stylistelinjer/rutelinjer som nyt eller kopier fra NAV Modellering er strukturering af ønsket produktionsgrundlag Overflade: Dan et nyt ”overflade”-niveau på en smart og let måde. Standardindlæsning via Excel: Solidworks, Inventor, AutoDesk – alle versioner. Valideringer: En vare kan ikke indgå i sig selv Flere begrænsninger når en vare med styklister og ruter allerede er oprettet i NAV Ændringer af eksisterende stykliste er mulig på 1. niveau. NAV Versionsstyring: NAV versionsstyring af styklister og ruter håndteres IKKE pt. CAD metadata: Pt. udvikles funktioner for at PML-header indeholder væsentlig tegningsdokumentation. CAD CADCONNECT eller NAV

4 SHOPFLOOR systemet er værktøjet for produktionens planlægning og udførelse.
SHOPFLOOR er optimering af flow og processer baseret på principper om optimal kø- og sekvensstyring. SHOPFLOOR er papirløs produktion. Alle informationer er på skærmen – komme/gå, start job, stop job, vis tegning(er), vis ordre- og procesinstruktioner, vis stykliste og mat. mangler, rute, procesinstruktion mv. SHOPFLOOR er operatør selvbetjening - Operatøren kan se hvad der er i gang, og hvad der skal laves efterfølgende. SHOPFLOOR planlægningsdel fjerner planlægningstavler, papirlapper, talrige samtaler, tlf. kommunikation, "Adidas"-metoden, og værkførerplanlægning. SHOPFLOOR muliggør at ledelse og planlægger har det store overblik også til samproduktion (familieproduktion) SHOPFLOOR er brugervenlig og intuitiv, og leverer al nødvendig information fra kun 2 skærmbilleder. SHOPFLOOR er dataopsamling af jobtider, integreret med NAVEKSA Komme/Gå Basis (Lønbureau) eller Advanced (Lessor TA) SHOPFLOOR klienten er en integreret men selvstændig applikation, som kun kræver en ”let” NAV bruger. Kan også køre effektivt på en Wi-Fi tilkoblet Windows tablet. Flere vigtige detaljer: Lidt grundlæggende NAV arbejde: Planlægningsbilledet opererer med ARBEJDSCENTERGRUPPE, ARBEJDSCENTER og PRODUKTIONSRESSOURCE. Der skal lægges lidt tænkning i hvordan standard NAV skal opsættes for optimal udnyttelse – total fabrik, afdeling, sted mv. Operationsstatus: Forstå de forskellige operationsstatus: IGANG, VENTENDE og ANKOMMER. Kapacitetsudnyttelses%: Forstå begrebet: Kapacitetsudnyttelse%. En akkumulerende beregning. I Shop Floor planlægning er der IKKE kapacitet til rådighed bagud i tiden fra dette øjeblik (- modsat standard NAV). Forsinkede ordrers kapacitetsbelastning indregnes til her-og-nu. Prioritering: Forstå begrebet ”Prioritering” - En ordre/alle ordrer i planlægningsbilledet. Sam- eller Familieproduktion: Shop Floor udførelse håndterer sam- eller familieproduktion med ”samle-id”, inklusive tilbagefordeling af forbrugt tid fra sam-eller familieproduktion. Opdatering / Posteringer: Alt foregår i real-tid i planlægning og udførelse. Imidlertid skal NAV opdateres med forbrugsdata en gang imellem. Dette kan udføres manuelt eller automatisk via NAS-opdatering. Fleksibilitet Forstå Shop Floor udførelse billede med ”Flytte kolonner rundt”, Sortering på alle felter, Mouse-over etc.

5 NAVEKSA ITEMPLANNING system er løsningen, der viser en tidsfæstet, projekteret lagerprofil for en vare eller en styklistes tilgængelighed, samt simulering af konsekvenser ved u-planlagte leveringsafvigelser. ITEMPLANNING værktøjet gør det muligt at kunne disponere korrekt, se disponering- og lagerkonsekvenser, og træffe den rigtige beslutning i enhver situation, og det i salg, indkøb, planlægning og lager. ITEMPLANNING gør det muligt at kunne simulere ændringer og se konsekvenser ved planlagte og u-planlagte ændringer til plan (f.eks. indkøbsordreforsinkelse) ITEMPLANNING gør det muligt at nedbryde en styklistevare, for at identificere komponent / råvaremangler, og herunder se disses detaljerede vareprofil. ITEMPLANNING gør det muligt at man kan se konsekvenser af salgsprognoser indvirkning i disponering. ITEMPLANNING anvendes også i et flerlager miljø, dvs. at man kan se på tværs af alle lagre ved disponering. ITEMPLANNING er brugervenlig og intuitiv, og leverer al nødvendig information fra kun 2 skærmbilleder. Flere vigtige detaljer: Nogle af de lidt sværere felter man skal sætte sig ind i: Max.behov/forecast Sammenhæng til og hvordan NAV planlægning fungerer. Salg i forecastperioden Nedskrivning af forecast indenfor forecastperioden. – Og restforcast som anvendes i planlægning igennem forecastperioden. Lokationsafgrænsning Virkemåde: ”Tilføj Filter” standard funktion. Lokation ”blank” er lig med ‘’ iht. opsætning. Forventet lagerbeholdning (med/uden ”hårde” reservationer) En løbende udvikling i forventet lagerbeholdning såfremt alt går efter planen, bl.a. at forecastet sælges. Forecast Reduceret forventet lagerholdning (med/uden ”hårde” reservationer) En løbende beholdning hvor forecast er ”taget ud” af beregningen. Dvs. løbende forventet lagerudvikling hvis (rest-) forecast IKKE sælges, men planen i øvrigt følges. Rammeordre/Rammeordrereference Købsordrereference fra rammeordre og visning af nedskrevet rammeordre.

6 NAVEKSA ORDERPRODUCTION er en fleksibel løsning i et Make-To-Order miljø baseret på anvendelse af standard NAV projekt-produktionsordreløsning. ORDERPRODUCTION er løsningen, der muliggør om-planlægning af start-/slutdatoer på en igangværende NAV projekt-produktionsordre, herunder indlægning af kø-tid mellem forskellige ordreniveauer. ORDERPRODUCTION ændringer på en produktionsordrelinje har den effekt at underliggende og overliggende ordrers start-/slutdatoer automatisk flyttes tilsvarende. ORDERPRODUCTION ”by-passer” tvungne ”Forny” og ”Re-planlæg” meddelelser, som ikke kan udføres hvis der allerede er posteringer på projektordren. ORDERPRODUCTION gør det muligt at ændre ordredatoer uanset at der er aktive (posterede) forbrugs-og kapacitetsposter poster på projektordren. ORDERPRODUCTION ændringer medfører automatisk flytning af datoer for ikke-forbrugt materiale-/ kapacitetsbehovs. ORDERPRODUCTION indregner kø-tid for første operation mellem projektordrelinjer. Flere vigtige detaljer: Standard NAV Projekt produktionsordre: Standard NAV Projektordre er en (overset og ubekendt!) genial standardfunktion i et Fremstil-til-ordre miljø. Dels kan der på en struktureret måde opbygges et ægte Push og Pull styringssystem, samtidig med at standard NAV reservationssystem anvendes til at holde styr på indbyrdes afhængigheder i fremstil-til-ordre hierakiet. Hvorfor NAVEKSA’s løsning: NAVEKSA’s tilgodeser at NAV projektordre løsningen nu er FLEKSIBEL og KORREKT. FLEKSIBEL fordi man kan ændre leveringsdatoer løbende overalt i ordrehierakiet uanset ordrestatus. Dette kan man ikke i standard NAV hvis der er poster på ordren. KORREKT fordi ved genberegning indregnes kø-tider for 1.deloperation korrekt. Stanard NAV arbejder ikke med kø-tider for 1.deloperation. Ændrede objekter: Løsningen ændrer kun tabel 5409 – Production Order Line Projekt Produktionsordre


Download ppt "Produktionsløsninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google