Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. Produktionsstyring Produktionsstyringens mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. Produktionsstyring Produktionsstyringens mål"— Præsentationens transcript:

1 27. Produktionsstyring Produktionsstyringens mål
Produktionsfunktionens hovedopgave -Omdanne råvarer og komponenter til færdigvarer i de rigtige mængder, i rette kvalitet, til rette tid, til lavest mulige omkostninger og under hensyntagen til bæredygtighed.

2 27. Produktionsstyring Produktionsstrategi
- Konkurrenceparametrenes indflydelse på kravene til produktionsfunktionen

3 27. Produktionsstyring Produktionsformer
- Enkeltstyk- og projektproduktion - Serieproduktion - Masse- og procesproduktion - Kundetilpasset masseproduktion

4 27. Produktionsstyring Enkeltstyk- og projektproduktion
- Ved denne produktionsform produceres en vare i et enkelt eller ganske få eksemplarer - Produktionen udløses af en ordre - Produktet er tilpasset kundens individuelle behov - Relativ lang produktionstid - Stor fleksibilitet i produktionen - Høje produktionsomkostninger

5 27. Produktionsstyring Serieproduktion
En større eller mindre serie af ensartede produkter igangsættes Kan gennemføres til relativt begrænsede omkostninger ved store serier Stor kapitalbinding i lagre ved store serier Eksempler: Trykning af bøger, tøj, sko, brændeovne, døre og vinduer.

6 27. Produktionsstyring Masse- og procesproduktion
- Produktionen sker i en fortløbende proces - Anvendes oftest for standardvarer i store mængder - Produktionen er i vidt omfang automatiseret - Giver lave produktionsomkostninger - Produktionen kan ikke tilpasses kundernes særlige behov - Procesproduktion er en variant, hvor det er umuligt at udskille det enkelte produkt i produktionen fx mælk, maling og øl.

7 27. Produktionsstyring Kundetilpasset masseproduktion
Kombinerer masseproduktion med kundetilpasning af produktet Modulopbygget Først sidst i produktionsprocessen tilføjes varianterne Relativt lave produktionsomkostninger Eksempler: Biler og køkkener

8 27. Produktionsstyring Manufacturing Ressource Planning - MRP
- Planlægningssystem til styring af materialegennemløbet og kapacitetsudnyttelsen - Planlægningssystemet tager udgangspunkt i de salgsprognoser, der er udarbejdet for planlægningsperioden - Planlægningssystemet bygger på push-princippet

9 27. Produktionsstyring MRP som et push-system

10 27. Produktionsstyring MRP produktions- styringssystem

11 27. Produktionsstyring Just in time – JIT
- Produktionssystem hvis formål er at reducere virksomhedens varelagre samt tilpasse produktionen til ændringer i kundernes efterspørgsel - Går i korthed ud på at producere varerne i det nødvendige antal, i den rigtige kvalitet og i rette tid - Der produceres ikke til lager - Produktionssystemet bygger på pull-princippet

12 27. Produktionsstyring JIT som et pull-princip

13 27. Produktionsstyring JIT fortsat - Idealmål for JIT - intet spild
- ingen lagre - ingen maskinnedbrud - ingen omstillingstid - kort leveringstid

14 27. Produktionsstyring LEAN
- Et produktionssystem baseret på tankegangen fra JIT - Lean blev oprindeligt kaldt TPS og blev udviklet af Toyota - Lean betyder “mager”, “at slanke”, “at trimme”

15 27. Produktionsstyring Lean fortsat
- Begrebsramme for Lean i tre niveauer

16 27. Produktionsstyring Lean - grundtanker
- MUDA – spild skal minimeres eller elimineres - Følgende skal undgås/elimineres: - overproduktion - for meget ventetid - unødvendig transport - overforædling - for store lagre - unødvendige bevægelser - genbearbejdning - ikke udnyttet menneskelig potentiale

17 27. Produktionsstyring Lean – lean principper
- 5 grundlæggende principer for, hvad der skaber værdi for kunden - specificer det, der giver værdi for kunden - identificer samtlige trin i værdikæden - skab flow i værdikæden - indfør et træksystem - foretag kontinuerlige forbedringer

18 27. Produktionsstyring Lean – værktøjer og teknikker
- Værktøjer og teknikker – til optimering af gennemløbstid, cyklustid og værdiskabende tid - løbende forbedringer (Kaizen) - fiskebensdiagram - proceskontrol (Pokayoke) - varsling (Andon) - informationstavler - flow - træk og kanban - SMED-metoden - orden med 5s


Download ppt "27. Produktionsstyring Produktionsstyringens mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google