Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indføring i fagets didaktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indføring i fagets didaktik"— Præsentationens transcript:

1 Indføring i fagets didaktik
Danskfagets didaktik Indføring i fagets didaktik

2 Program for dagen Indføring i fagets didaktik ved RABO
Oplæg med øvelser og opgaver undervejs Praktikgrupper m.m. Introduktion til linjefaget dansk: Organisering og formål Studieplan for det første semester Forventningsafklaring Kopister skal findes Dannelse af studiegrupper (frem til jul)

3 Forforståelser – tænkeskrivning (10 minutter)
Individuel skrivning: Hvad er didaktik? Hvad skal dansklæreren kunne for at være en god lærer?

4 Didaktik og pædagogik Pædagogik er læren om (god) opdragelse
Pædagog – en der fører barnet Hvad skal vi opdrage til? Hvilket dannelsesideal skal vi forfølge, så børnene i skolen bliver: 1) vidende væsener med færdigheder og kompetencer 2) kulturvæsener med evnen til at deltage aktivt og tage refleksivt stilling i den kultur, de er en del af… Metodik er læren om undervisningsmetoder, der virker i forhold til et særligt fagområde, i en bestemt kontekst

5 Didaktik og pædagogik Didaktik er læren om undervisning
Hvad skal vi undervise i? Hvordan skal undervisningen struktureres? Hvorfor skal vi undervise i det udvalgte stof på den og den måde? For at besvare spørgsmålene foroven har vi brug for at kende til en række fagområder: Filosofi, sociologi, psykologi, læringsteori, metodik, pædagogik, samfundsvidenskab…

6 Fagdidaktik og almen didaktik
Almen didaktik er læren om generelle forhold i en undervisningssituation Fagdidaktik er den didaktik, der har med de enkelte 1) fags indholdsområder og 2)mål for undervisningen i disse at gøre: Hvad er danskfagets kerne? Hvordan skal vi undervise børnene i forhold til denne indholdsmæssige kerne? Hvorfor skal vi undervise dem i det valgte indhold på den og den måde…?

7 To synspunkter Fagdidaktik Almen didaktik

8 Fagdidaktik – matematik osv.
To synspunkter Almen didaktik Fagdidaktik – dansk Fagdidaktik – matematik osv.

9 Almendidaktiske modeller

10 SMTTE- modellen

11 Didaktiske kategorier kan aldrig stå alene (uafhængig af de andre)
Didaktisk kompetence, ledelseskompetence og relationskompetence – de tre vigtigste lærerkompetencer! Retning får undervisningen måske først, når læreren er kompetent på alle disse tre områder?!

12 Lærerkompetencer Didaktisk kompetence Skoleudviklingskompetencer
Refleksionskompetencer Faglige kompetencer Analysekompetencer Planlægningskompetencer Handlingskompetencer Kommunikationskompetencer Iscenesættelseskompetencer Opdragelseskompetencer Skoleudviklingskompetencer

13 Nedsivningsmodellen (didaktisk model)
Universitetsfag: Retorik, litteraturvidenskab, lingvistik Dansk på læreruddannelsen Metodik Skolefag: Dansk i folkeskolen

14 Dansk på læreruddannelsen – professionshøjskolerne
Praksis i folkeskolen – barnet Universitetsfaget dansk

15 Hvor er læreruddannelsesfaget i dag?
Professionel viden fra folkeskolen Didaktisk viden fra professionshøjskolerne Teoretisk viden i sprog- og litteraturvidenskab fra universiteterne Hvad virker? Hvilke udfordringer? PISA-resultater? Hvordan lærer børn? Hvad skal de lære? Hvorfor skal de lære det? Hvordan skal tekster fortolkes? Hvad er sprogets systemer?

16 Kompetencehjulet - en fagdidaktisk model

17

18 Hvor er skolefaget i dag?
Fælles Mål - hent: Dansk 2009 er primært et sprogfag (lige nu!): Det talte sprog Det læste sprog Det skrevne sprog Sprog, litteratur og kommunikation Det er sekundært at arbejde med hvad sproget bruges til… Dansk er både værdibaseret (kanon) og funktionelt (Fælles mål, læsetest) Opgave: undersøg 2 og 2: find steder i Fælles Mål, hvor det bliver tydeligt, at dansk er et sprogfag, og at faget forsøger at balancere mellem det værdiorienterede og det funktionelle

19 Opgave: undersøg 2 og 2: find steder i Fælles Mål, hvor det bliver tydeligt, at dansk er et sprogfag, og at faget forsøger at balancere mellem det værdiorienterede og det funktionelle

20 ”Man skal kunne en meter for at undervise en centimeter”
Hvordan er forholdet ml. dansk i skolen og dansk på læreruddannelsen? ”Man skal kunne en meter for at undervise en centimeter”

21 Gruppearbejde Genkald jer og tal om oplevelser fra jeres egen skoletid
Hvad er fagdidaktik og hvad er almen didaktik? Skriv eksemplerne ned i stikordsform og opload gruppens dokument til mappen Danskfagets didaktik på Studienet

22 Dansk er tekster Dansk handler om at læse, forstå og producere tekster
Formålet hermed er at skabe mening i forhold til livet (ens eget liv og omverden) Når vi skaber mening, fortolker vi! Fortolkningskunsten (Hermeneutikken) er derved en væsentlig grundsten, når vi vil frem til danskfagets kerne…

23 Didaktikker inden for dansk
Med udgangspunkt i antagelsen ”Dansk er tekster” er der en mangfoldighed af danskfaglige områder (didaktikker): Litteraturdidaktik, sprogdidaktik, mediedidaktik, filmdidaktik, internetdidaktik, de faktiske teksters didaktik, de mundtlige teksters didaktik Dansk handler om 1) reception og 2) produktion af tekster inden for forskellige medier, genrer og modaliteter

24 Tekster består af sprog
At kunne forstå (fortolke) og producere sproglige udtryk i tekster er (måske) den væsentligste kompetence for det moderne menneske!? Hvad mener I? (diskutér 5 minutter med sidemanden)

25 Tekster består af sprog
At kunne forstå (fortolke) og producere sproglige udtryk i tekster er (måske) den væsentligste kompetence for det moderne menneske!? Hvad mener I? (diskutér 5 minutter med sidemanden)

26 Mere praktiske ting: Introduktion til linjefaget dansk:
Organisering og formål Studieplan for det første semester Forventningsafklaring Kopister skal findes Dannelse af studiegrupper (frem til jul)

27 Studiegrupper (basis) + praktikgrupper
Gruppe 1: Sandra, Emilie og Thomas Engdalskolen/Aarhus Gruppe 2: Trine H, Anna og Peter Engdalskolen/Aarhus Gruppe 3: Julie, Martin og Christina OH Lystrup skole/Aarhus Gruppe 4: Line, Annelise og Mathias SK Lystrup skole/Aarhus Gruppe 5: Mette HH, Christina BJ. og Anders Lystrup skole/Aarhus Gruppe 6: Maria, Pernille U og Anne Kirstine Lystrup skole/Aarhus Gruppe 7: Louise, Mathias BM og Cecilie Østervangskolen/Favrskov Gruppe 8:Kathrine, Trine og Pernille BP Østervangskolen/Favrskov Gruppe 9: Mette, Pia, Line E. og Simon Østervangskolen/Favrskov Østervangskolen ligger i Hadsten Kriterier for gruppedannelsen: 3 frem for 4 deltagere Kønsfordelingen Evt. geografisk placering i forhold til hjemadresse


Download ppt "Indføring i fagets didaktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google