Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad har evidens med danskfaget at gøre?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad har evidens med danskfaget at gøre?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad har evidens med danskfaget at gøre?
Jan Meiding, seniorforsker DPU og Lis Madsen, programchef læreruddannelsen UCC

2 Konsekvenser af det øgede fokus på evidens
1. Den uddannelsespolitiske diskurs og danskfagets berettigelse i skole og (lærer)uddannelse v. Lis Madsen 2. Evidens og danskfaget v. Jan Meiding 3. Diskussion

3 Den uddannelsespolitiske diskurs og danskfagets berettigelse
Lis Madsen

4 Dilemmaer i debatten om uddannelsesopgaven og om danskfaget
Hvad er uddannelsessystemets opgave? Hvad er danskfagets opgave? Hvad betyder den politiske diskurs for danskfaget? Vil dansk også i fremtiden være mange ting?

5 Nedslag i den uddannelsespolitiske diskurs – uddannelsessystemets opgave
Kompetencediskurs ruller ind over uddannelsessektoren – hvad skal elever, studerende og lærere kunne? Ny læreruddannelse –eks: ”undervisningsfag” , ”lærerens grundfaglighed” Outputstyring, eksamen med fokus på, hvad elever og studerende kan, ikke (kun) hvad de ved: Kompetencemål Med Bolognaprocessen indførtes en kvalifikationsramme og ”mål for læringsudbytte”

6 Den uddannelsespolitiske diskurs…
Hvad skal lærere (og elever) vide? – hvilken viden er i centrum? ( Eks: ny læreruddannelse med færdigheds- og vidensmål) Undervisningen i læreruddannelsen skal bygge på den nyeste viden om, hvad der virker Hvad er danskfagets videngrundlag? Fokus på, hvilken undervisning og hvilke metoder der virker.

7 Danskfagets identitet – er dannelse blevet et fy-ord?
Hvad er danskfagets opgave – og berettigelse, hvad skal eleverne ”lære” i dansk? Fra klassisk dannelse til personlig dannelse til ? Dannelse og/eller færdigheder ”kulturkompetencer”: Tale, læse, skrive… Viden eller kunnen

8 Danskfagets kerne – er i bevægelse?
Genstandsområder: Sprog, litteratur, medier …læsning, skrivning, fagdidaktik? Vidensfag eller undervisningsfag i læreruddannelsen? Fagdidaktikkens indtog Hvilke kompetencer er i fokus? Analyse og fortolkning – litteraturens plads i danskfaget i skole og læreruddannelse?

9 Dansk som undervisningsfag i LU og på universiteterne
Fokusskift – fra indhold til didaktik? Ekspert i undervisning i stedet for ekspert i fag – hvad betyder det for faget og for identiteten som dansklærer? Lærerens rolle, læreren som rollemodel – dannelsesopgaven i skolen?

10 Evidensbaseret danskundervisning, hvad er det?
Hermeneutisk forskningstradition eller empirisk – et paradigmeskift? Hvad vil det sige, at (dansk)undervisning virker?

11 Spørgsmål til refleksion
Hvad skal eleverne lære i dansk? Hvad gør kompetencediskursen ved vores (lærer)uddannelser? Hvad betyder evidensbaseret viden, og hvad skal vi bruge den til? Uddannelse til underviser eller uddannelse til fagperson – hvordan kan det forenes i danskfaget?


Download ppt "Hvad har evidens med danskfaget at gøre?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google