Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Vil de ledige gerne have et arbejde? Temamøde om motivation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Vil de ledige gerne have et arbejde? Temamøde om motivation."— Præsentationens transcript:

1 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Vil de ledige gerne have et arbejde? Temamøde om motivation

2 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Arbejdsmotivation og fleksibilitet blandt AF-tilmeldte ledige: Vil ledige gerne have et arbejde? Søger de arbejde? Hvilke omstændigheder vil accepteres i forbindelse med et nyt arbejde? 1.378 arbejdsmarkedsparate (AF-tilmeldte) ledige Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Fuldtidsledige og deltidsbeskæftigede med supplerende støtte

3 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Hovedresultater i overskrift Langt de fleste vil gerne have et arbejde De fleste søger aktivt De fleste har forventninger, krav og stiller betingelser i forhold til et kommende job Nogle betingelser kolliderer med gældende regler om rådighed (særligt transporttid) De fleste er fleksible på nogle områder, men kun få er fleksible på alle

4 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Overskrifter II. Grupper der skiller sig ud Mange motiverede og fleksible ledige med lang videregående uddannelse Mange ældre ledige (særligt +55) indstiller sig på tilbagetrækning Mange deltidsbeskæftigede er tilfredse med deres aktuelle situation

5 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Arbejdsvilje Fire femtedele svarer ”ja”, at de gerne vil have et arbejde En femtedel, svarer ”nej” De fleste nej-sigere afviser ikke arbejdsmarkedsdeltagelse, men er i en form for venteposition Omkring 1 pct. har ikke lyst til at arbejde eller vil foretrække en periode med ledighed

6 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Nej-sigernes begrundelser (mest hyppige) Er tilfreds med deltidsbeskæftigelse19 pct. Vil gerne færdiggøre aktivering15 pct. Har tilsagn om job14 pct. Har tilsagn om at påbegynde udd.6 pct. (54 pct.)

7 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Aktiv jobsøgning To tredjedele er aktivt jobsøgende (har søgt inden for seneste måned) En tredjedel er ikke aktivt jobsøgende De fleste ikke-søgere er i venteposition, nogle har ikke tro på egne muligheder 1 pct. vil foretrække en periode med ledighed

8 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Begrundelser for ikke- søgning (mest hyppige) Vil gerne færdiggøre aktivering16 pct. Har tilsagn om job11 pct. Sygdom9 pct. Er tilfreds med deltidsbeskæftigelse7 pct. Tror ikke, der er noget arbejde5 pct. Har tilsagn om uddannelse4 pct. Skal påbegynde aktivering4 pct. ”Kan alligevel ikke få arbejde”4 pct. (60 pct.)

9 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Fleksibilitet

10 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Lønforventninger og -krav Høje lønforventninger i sammenligning med mindstelønninger Forventet løn i gn.sn.: 22.440 kr. Lønkrav i gennemsn.: 18.940 kr. 60 pct. er parate til at arbejde for det samme eller mindre end de modtager i dagpenge eller kontanthjælp Stor spredning. Varierer bl.a. med udd.

11 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Lønkrav efter uddannelse UddannelseLønkrav, gennemsnit Pct. af løn i priv. sektor Ufaglært kr. 17.23878 pct. Faglært kr. 18.71674 pct. Kort Viderg. Udd. kr. 18.51265 pct. Mellemlang V.U. kr. 19.72558 pct. Lang V.U. kr. 22.23255 pct.

12 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Accepterede rejsetider Halvdelen vil acceptere op til en times daglig transport 10 pct. vil acceptere to timers daglig transport 3 pct. vil acceptere tre timer eller mere Rådighedsreglerne siger, at man skal acceptere 3-4 timer Ikke forskel på ledige og beskæftigede

13 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Arbejdstider og midlertidig ansættelse 64 pct. vil acceptere skiftende arbejdstider 62 pct. vil acceptere weekendarbejde 53 pct. vil acceptere aftenarbejde 30 pct. vil acceptere natarbejde 87 pct. vil acceptere midlertidig ansættelse

14 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Jobsøgning uden for eget område To tredjedele af de jobsøgende søger uden for eget uddannelses- eller erfaringsområde En tredjedel af de jobsøgende søger kun inden for eget område

15 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Fleksibilitet på tværs De fleste er fleksible på et eller flere områder Få er fleksible på alle områder De fleste er villige til at strække sig på nogle områder, men de færreste vil strække sig på alle områder

16 Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Vil de så gerne arbejde? De fleste siger ja, –Men ikke til hvad som helst Nogle siger nej, –Men nej’et er sjældent definitivt


Download ppt "Vil de ledige gerne have et arbejde? SFI, 11. april 2007 Vil de ledige gerne have et arbejde? Temamøde om motivation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google