Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 Budgetprioriteringer Elektronisk Borgerpanel undersøgelse i perioden 10.-30. april 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 Budgetprioriteringer Elektronisk Borgerpanel undersøgelse i perioden 10.-30. april 2007."— Præsentationens transcript:

1 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 Budgetprioriteringer Elektronisk Borgerpanel undersøgelse i perioden 10.-30. april 2007

2 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 2 Generelt om undersøgelse • Byrådet besluttede den 9. oktober 2006 at gennemføre undersøgelsen i 1. halvår 2007. • Byrådet har godkendt spørgeskemaet den 26. marts 2007 • 204 borgere har deltaget i undersøgelsen • Svarene er udtryk for enkeltpersoners holdninger til prioriteringmulighederne • Der kan ikke konkluderes generelt ud fra svarene, idet deltagerne ikke er repræsentative på kommuneniveau • Svarene kan anvendes som information i Byrådets ”Faktafase”

3 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 3 Aldersfordeling på respondenterne AlderAntalAndel i % 19-29 år21,0 30-45 år8240,2 46-59 år5928,9 60-65 år3014,7 66-79 år2411,8 80-85 år10,5 86 år og derover10,5 Ej oplyst52,5

4 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 4 Børnepasningsområdet • Børn i pasningsordning Ja: 32,4%, Nej: 60,3%, Ej besvaret: 7,4% • Flest peger på:  Forældre medbringer bleer i vuggestue som i dagpleje  Afskaffelse af madordninger i vuggestuer. Forældre medbringer selv mad til barnet • Færrest peger på:  Færre ressourcer/timer til rengøring i daginstitutioner  Færre personaleressourcer  Færre ressourcer til støtte til børn med særlige behov  Færre ressourcer til indvendig bygningsvedligeholdelse

5 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 5 Skoleområdet • Skolesøgende børn Ja: 32,8%, Nej: 58,3%, Ej besvaret: 8,8% • Flest peger på:  Mere sponsorstøtte  Andre forslag • Færrest peger på:  Færre lektioner til det enkelte barn  Færre ressourcer til indvendig bygningsvedligeholdelse • Ingen peger på:  Færre ressourcer til undervisningsmidler

6 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 6 Skolefritidsordningen • Børn i skolefritidsordningen Ja: 23,0%, Nej: 68,1%, Ej besvaret: 8,8% • Flest peger på:  Øget forældrebetaling  Andre forslag • Færrest peger på:  Færre ressourcer til indvendig bygningsvedligeholdelse  Færre personaleressourcer til børn fra 0.-3. klasse

7 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 7 Junior- og Ungdomsklubområdet • Har børn eller unge, der bruger junior- og ungdomsklubberne Ja: 14,2%, Nej: 76,0%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Øget brugerbetaling  Andre forslag • Færrest peger på:  Færre ressourcer til indvendig bygningsvedligeholdelse  Færre timer til rengøring

8 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 8 Biblioteksområdet • Bruger af biblioteket Ja: 81,9%, Nej: 8,3%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Højere bødetakster ved for sent aflevering af materialer  Færre åbningstimer på biblioteket - søndag • Færrest peger på:  Færre indkøb af bøger og materialer  Andre forslag

9 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 9 Fritidsområdet • Bruger af fritidstilbud Ja: 63,2%, Nej: 27,0%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Foreninger forpligtes til at forestå opkridtning af udendørs boldbaner  Øget brugerbetaling for brug af svømmehal • Færrest peger på:  Færre åbningstimer i svømmehallen – hverdage  Andre forslag

10 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 10 Kulturelle tilbud • Bruger af kulturelle tilbud Ja: 67,6%, Nej: 22,5%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Større egenbetaling til sommerferieaktiviteter for børn og unge  Mindre tilskud til Lokalhistorisk Arkiv • Færrest peger på:  Andre forslag  Lavere tilskud til Solrød Bio

11 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 11 Ældreområdet / Handicapområdet • Bruger på ældre eller handicapområdet Ja: 8,3%, Nej: 81,9%, Ej besvaret: 9,8% Familie er bruger Ja: 17,6%, Nej: 72,5%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Flere brugerstyrede aktiviteter i Aktivitetscentret  Øget brugerbetaling på ældreområdet • Færrest peger på:  Færre aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge  Mindre hjælp til rengøring for modtagere af hjemmehjælp

12 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 12 Teknisk område • Flest peger på:  Andre forslag  Mindre renholdelse af Solrød Center • Færrest peger på:  Mindre vedligeholdelse af asfalten på veje  Mindre rengøring af kommunens institutioner og bygninger

13 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 13 Borgerbetjening • Bruger af borgerbetjeningsmulighederne Ja: 81,4%, Nej: 8,8%, Ej besvaret: 9,8% • Flest peger på:  Øget digital selvbetjening  Indføre lukkedag på rådhuset • Færrest peger på:  Andre forslag  Kortere telefontid

14 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 14 Er et alternativ at hæve skatten • Flest peger på:  Nej  Ja, indføre skat på erhvervsejendomme • Færrest peger på:  Ja, hæve ejendomsskatten (grundskyld)  Andre forslag

15 SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 15 Øvrige kommentarer • Der er mange kommentarer og forslag


Download ppt "SOLRØD KOMMUNE | BYRÅDETS TEMAMØDE DEN 29. MAJ 2007 Budgetprioriteringer Elektronisk Borgerpanel undersøgelse i perioden 10.-30. april 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google