Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

19. august 2014 Svage og udsatte ledige på Lolland-Falster Analyseresultater Oplæg ved Jacob Løbner Pedersen, d. 13/9-05.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "19. august 2014 Svage og udsatte ledige på Lolland-Falster Analyseresultater Oplæg ved Jacob Løbner Pedersen, d. 13/9-05."— Præsentationens transcript:

1

2 19. august 2014 Svage og udsatte ledige på Lolland-Falster Analyseresultater Oplæg ved Jacob Løbner Pedersen, d. 13/9-05.

3 2 Konklusion Et stort problem: 6.300 personer - 7% af vælgerne Ingen naturlig efterspørgsel efter gruppen. For få jobs der passer til svage ledige Ikke hjælp nok fra kommuner og AF (Hver tredje aktiveres ikke) Svagt organiseret frivilligt arbejde Meget få undslipper den tunge ledighed Ingen nemme løsninger Behov for handling!

4 3 Hvor mange svage ledige? Ikke ca. 4.000, men 10.400 uden job. Ikke kun dagpengemodtagere og AF- tilmeldte kontanthjælpsmodtagere. Offentlig forsørgelse i mindst 60% af tiden de seneste to år (62 ud af 104 uger) Gennemsnit 80% af tiden på off. forsørgelse 60% har været på forsørgelse i 100 ud af 104 uger YdelsePct. Dagpenge29% AF-tilmeldte – kontanthjælp 9% Kontanthjælp starthjælp mv. 44% Revalidering8% Sygedagpenge10%

5 4 Grupper af svage ledige

6 5 Kendetegn 3.400 på Lolland og 2.900 i Guldborgsund Kommune Mange unge – halvdelen er 20-39 år Få over 60 år Svag overvægt af kvinder Hver sjette har anden etnisk baggrund – mange Jugoslaver. Ok uddannelsesniveau. 42% har en EUD. 36% grundskole, men de ”tunge” har meget lidt udd.

7 6 Mobiliserbar reserve Tung problemgruppe

8 7 Mønsterbrydere Afgang på 3% om året: undslipper ledighed! 79 bliver selvforsørgende 119 starter uddannelse Dertil kommer 450, der pensioneres Tilgang på 650-700 om året!

9 8 Efterspørgsel I dag: 45.100 job på Lolland og Falster Flere jobs på vej? Positivt scenario: 2.200 flere jobs frem til 2011 Hovedproblemerne: For få jobs! Og dem der er, matcher ikke de svage ledige. Og efterspørgslen ændrer karakter, så det forværres!

10 9 Mod 2011 Fald: Landbrug og jern- metalindustri Svag vækst: Bygge- anlæg og fremstilling Stigning: Offentlige sektor, serviceerhverv og transport -200 +250 +800 +1.300

11 10

12 11 Jobtyper Kernejobs Centrale arbejdsfunktioner Fast - fuldtid Uddannelse som udgangskort, fx sosu Personlige kvalifikationer tages for givet Periferijobs Smallere jobs Vigtige opgaver, men mindre krav Sæson - deltid Personlige kvalifikationer i fokus Motivation, ansvarlighed, fleksibilitet, stabilitet Lav løn

13 12 Periferijobs BrancheJobeksempel Mange Turisme Detailhandel Rengøring Sæson, unge, grill, opvasker Kasseassistent, opstiller Rengøring Nogle Landbrug Bygge-anlæg Medhjælpere ved høst Medhjælper/ekstra-ansatte (EUD) Få Fremstillingsvirks. Renovation mv. Sociale institutioner Operatør, sukkerfabrikkerne-sæson Vaskeri, genbrugsplads Pæd.medhjælper, køkkenpersonale

14 13 Periferijobs Ikke forventninger om store ændringer i kvalifikationskrav Rift om jobbene – virksomhederne kan være kræsne I konkurrence med 4.000 stærke ledige! Dynamik – ny person i mindst hver tredje job! Rekrutteringskanaler: uopfordrede og netværk Sjældent AF eller kommuner bruges

15 14 Tre hovedudfordringer Potentielle rekrutteringsvanskeligheder i kernejob Intensiv konkurrence om ufaglærte job og sæsonjob Fortsat marginalisering

16 15 Indsatsmuligheder Udpendling ikke en mulighed for de svage ledige på Lolland Erhvervsudvikling – flere jobs! Opkvalificering af beskæftigede – dynamik! De svage ledige finder selv vej til job? (vejledning) Aktivering Fleks/skånejob Pensionering Et 3. arbejdsmarked?

17 16

18 17 Aktivering og prioritering Målgruppe- segmenter Især restgruppen blandt de unge Aktivering – trussel og tilbud Viften skal udvides (stordriftsfordele?) Personlige kompetencer skal styrkes Håndholdte forløb

19 18 Social ansvarlighed Ikke noget stort uopdyrket marked for svage og udsatte ledige Højt niveau i fleks- og skånejob, men kun 1,9 % af alle jobs Grænser for social ansvarlighed Virksomhederne er reaktive i forhold til støtteordninger Der skal være et reelt behov for arbejdskraft Ikke alle virksomheder er dog opmærksomme på ekstra-job, der kan være i virksomheden

20 19 Indsatsmuligheder Hvad virker? Mange projekter – usikker effekt. Opsaml og spred erfaringer. Ingen løsninger der kan klare alle problemer på en gang. Samarbejde: 3F vigtig aktør Frivillige organisationer som supplement - en mulighed? Formel uddannelse: fx SOSU, PGU Vejledning – svage ledige skal bruge netværk, hvis de har et!

21 20 Udfordring! Kompleks situation, Behov for nytænkning


Download ppt "19. august 2014 Svage og udsatte ledige på Lolland-Falster Analyseresultater Oplæg ved Jacob Løbner Pedersen, d. 13/9-05."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google