Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sidste søndag: En holdbar standard for livet: Guds lov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sidste søndag: En holdbar standard for livet: Guds lov"— Præsentationens transcript:

1 Sidste søndag: En holdbar standard for livet: Guds lov
Sidste søndag: En holdbar standard for livet: Guds lov. Den kristnes forhold til loven: Hvilken standard: Bill hybels: forestille sig, at man på dommens dag står i kø og hører Mother theresa stå foran en selv og få dommen: Du har ikke levet op til mine krav.. Ingen af os kan holde Guds lov. Ikke tage dig sammen budskab – men falde sammen. Krybe til korset. Guds lov er ikke sat ud af kraft med Jesus. Han kom ikke for at ophæve loven, men for at opfylde den. Han opfylde den ved at blive født under den, og holde hver et bud, og tilfredsstille alle den krav og bryde dens forbandelse, leve i os, som tror ved hans Ånd. ”Derfor skal lovens krav opfyldes i os som tror”. Han befrier os fra loven i frelsen- men sender os tilbage til loven i helliggørelsen. Ikke en krav lov… - En hammer eller et vatterpas? En tavle eller et hjerte? En regning eller en manual? Manual til ovnen: problem – ikke læst den.! Men Mette læste den i ugens løb. Gav os en vigtig opdagelse, som vi aldrig selv havde fundet frem til. Haft så svært ved, at rense ovnen ovenpå et par større madlavningsopgaver. Så opdager Mette, at ovnen er udstyret med en feature, der hedder ”selvrens”. Et program, hvor ovnen låser sig selv, og kører op på højeste temperatur. Stille plader etc. ind – og 1 ½ efter, er ovnen ren. Problem for mange af os – vi er udstyret, med en SELVRENS.. Han hedder HÅ. Loven er ikke længere bogstav – men en person. Ill. Min opdagelse: Gud talte til mig om det første gang – cykel uden lygter. Mødte en betjent.. Ældste i kirken.. Omgående virkning. Ham kendte jeg.. Fri fra alt det, der vil ødelægge dine relationer.. Vrede.. Sex på afveje.. Mangel på integritet.. Smålighed.. Udforsonlighed..

2 ”Hvordan håndterer jeg vrede”?
Matthæus 5:21-26 Anger Management ”Hvordan håndterer jeg vrede”? Mat.5: En sjov komedie, der handler om en fyr, der tvinges til at blive mandsopdækket af en ”vredes konsulent”, der skal hjælpe ham til at håndtere hans temperament. Det er han ikke altid lige god til.. Provokerende stil.. ”Synge I am pretty oh so pretty” – midt på en bro.. I en tæt trafik”

3 I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹ Jesus gør ikke op med det sjette bud, men med farisæernes tolkning af det. ”Du må ikke begå drab” er ikke begrænset til det fysiske. Gælder også sjæl og ånd. Det ”domstolen” ikke ser – ser Gud. I har vi den første, af seks eksempler på hvordan Jesus tolker loven – i modsætning til farisæerne og de skriftkloge. ”Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes kommer I slet ikke ind i Himmeriget”. Jesus skaber altså ikke en kontrast imellem loven, der blev givet gennem Moses og så hans egen tolkning. Imod farisæernes tolkning. De tolkede lovens bogstav – begrænsede den.. Så de kunne sole sig i den.. Jesus fremhæver lovens ånd.. Gør at vi alle kommer til kort. Ved at koble et af de ti bud sammen med et andet vers i loven fra 4.Mos.35:30 – gjort det til jura alene. Hvilket gjorde, at farisæerne kunne sole sig i dette lovbud, når bare de ikke havde begået et mord. Dette bud – siger Jesus inkluderer ikke bare advarsel imod faktisk mord, men også vrede i hjertet imod en anden person. Denne åndelige betydning lå allerede i loven, da den blev givet ved Moses, men Israel kunne ikke gribe om det. Ny tid, ny pagt. HÅs hjælp. For os kristne – gælder dette bud, at en tilstand af vrede i vores hjerter, i Guds øjne, er et brud på loven om mord. Jesus sporer mord tilbage til den tankebane der leder til mord. Jesus ser vrede som roden til mord. At hade, at huse bitterhed, at have denne negative tilstand i hjertet overfor en anden bror, er mord. 1.Joh.3:15 ”Enhver som hader sin bror, er en morder, og i ved, at ingen morder har evigt liv i sig”.

4 Første grads vrede: ”Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen”; ”Vrede” = ”orge” (gr). En sejlivet form for Vrede der holdes varm. Der findes retfærdig vrede. (Ef.4:26) Følelsen af vrede er forkert! – to forskellige ord for vrede: det ord Jesus bruger: ”langlivet vrede” der vedligeholdes, holdes varm Psykologer siger: Vigtigt at få vreden ud.. Bibelen lærer os ikke, at vi skal fortrænge vores følelser. ”uden grund” – i nogle versioner.. Helt sikkert hvad Jesus har ment.. Ikke al vrede er forkert. Jesus selv blev vred i templet. Vrede er Guds reaktion på synd. Hans vrede er en del af hans hellige kærlighed. Følte han ikke vrede – var han ligeglad. Jesu ego blev ikke blandet ind i hans vrede. Han skældte ikke ud.. 1.Pet.2:23 Psykologer fortæller hvordan vreden påvirker os fysisk: adrenalin, sulten forsvinder, klarere syn, mere af de mandlige hormoner testerone, glucose frigøres fra vores lever. Kan kanaliseres til noget konstruktivt: Eks. martin luther: Når jeg er vred kan jeg skrive bede og prædike godt, for så er hele mit temperemant i spil og mit intelekt er skærpet. (ikke vred i dag) Ef.4:26 Vred uden at synde. Aristoles: alle kan blive vrede, men få på den rette person, rette portion, rette tid, rette formål, måde. Ofte Men følelsen af vrede, som en tilstand imod en anden person – er lovbrud. Ikke sikkert nogen af os, føler os ramt af budet om, at du ikke må slå ihjel, pistol eller kniv.. men hvor mange af os, har ikke slået ihjel med vores ord”

5 Når vi bliver vrede – sjældent kærlig og hellig vrede..
Skam Sorg Frygt Frustration Skyld Skuffelse Bekymring Pinlighed Jealusi Sår

6 Andengrads vrede: Jesus: ”den, der siger: Raka
Andengrads vrede: Jesus: ”den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd;” ”Raka” betyder ”tom” eller ”tomhovedet”. Ord sårer og slår ihjel. Vrede ord: ”Raka” – aramæisk udtryk. Nedsættende om en persons intelekt: fladpandet.. Dumrian.. Hjernedød.. Blød i bolden.. Jord i hovedet.. Ikke sikkert nogen af os, føler os ramt af budet om, at du ikke må slå ihjel, pistol eller kniv.. men hvor mange af os, har ikke slået ihjel med vores ord” Vi kan dræbe en andens omdømme, ødelægge deres tillid, hviske kritik og negative ord eller finde fejl.. Du må ikke slå ihjel – ikke bare fysisk, men følelsesmæssigt og åndeligt. Jesus sagde også tåbe.. Til farisøerne.. Mat.18 – pga. synden.. Ikke synderne.. Retfærdig vrede.. Jo mere hellige vi bliver, jo mere vrede vil vi føle overfor synden. Hvad er dit hjertes tilstand? Hvordan reagerer du på folk omkring dig? Når nogen træder dig over tæerne – reagerer du prompte i vredesudbrud?

7 ”tåbe” = græsk for fjols eller slyngel – nedsættende om karakter.
Tredjegrads vrede: Jesus: ”den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild”. ”tåbe” = græsk for fjols eller slyngel – nedsættende om karakter. Ano nym Jeg googlede fjols.. Kom dette billede frem.. Fra en fodboldkamp. Tilskuer – sløret hans ansigt. Fodboldfjols. Ikke styre sin vrede. Tysk dommer. En hel nations hadeobjekt. ”tåbe” – idiot = græsk for fjols – nedsættende om deres hjerte – eller karakter. Du er korrupt. Du er rådden. Vrede ord skærer gennem hjertet. De slår, sårer og ødelægger. Skadelige for relationer – ude af kontrol – lede til mord. Ikke det samme som, at vi ikke skal konfrontere i kærlighed. Sandhed er vigtigere end overfladisk fred. Både have kritik og opmuntring for at vokse. Jesus siger ikke: undertryk dine følelser: men pas på du ikke handler ud af sår og vrede. Stigende konsekvens: Raka: foran det store råd: sandhedrinen – højeste jødiske råd. 71 medlemmer. Tåbe: til helvedes ild: gehenna. Affaldsplads, der altid brændte.

8 Hvordan deadler vi med vreden?
DS – vrede.. Hver tromme fik et navn… Afreagere.. Gal på mig selv.. Skuffet over mig selv.. Når jeg bliver ked af det – bliver jeg vred.. Ill. Jeg har temperament.. Det første spørgsmål mette og jeg stillede Rita/Tonny.. Hvad hvis man har temperament.. Ikke balancerede flegmatikere. Gå ud i bilen. At deale med vreden kræver en mårettet viljeshandling. Kun ske ved Helligåndens Hjælp.

9 RÅD 1: ”FØRST FORLIG - SÅ GAVE”
”Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave”. Ill. Afrikansk biskop var på vej ud af døren, lige efter et skænderi med hans kone, fordi han skulle prædike til en større forsamling, da Helligånden stoppede ham: gå hen og sig undskyld til din kone. Jamen, jeg skal tale om 20 minutter. Okay sagde HÅ det er din beslutning. Men jeg bliver her ved din kone. Vi skal ikke alene undgå vrede følelser og vrede ord – vi skal tage positive skridt til at placere os selv rigtigt overfor vores bror. Her tager jesus os med ind i templet og siger, at hvis nogen af jer ønsker, at bringe Gud en gave og kommer i tanke om en bror, der har noget imod dig.. Så forlad templet – forson dig og kom tilbage. Bemærk: ikke en du har noget imod.. En der har noget imod dig! Ikke bringe en gave til Gud hvis du har uforrettet sag med din bror. Først forson dig med mennesker, så bring din gave. Gud lader sig ikke skille fra vores bror. Gå først hen.. Den tunge vej.. Påbud til alle Jesu efterfølgere. Gå den vej.. Den er fuld af nåde.. Den vej Jesus gik på korset.. Forlad kirken. Disharmoni ødelægger kirken. Når kristne søstre og brødre angriber hinanden bliver Kristi legeme splittet og såret. Gud vil hellere at du lader ham vente og sætter ham til side – og så sætter din bror foran. Hvorfor? Gud kan ikke høre min bøn og tage imod mit offer, som en liflig duft, hvis der er vrede, had eller bitterhed i mit hjerte. Uforrettet sag. Vi taler tit om, at vi gerne vil have flere på gudstjeneste.. Måske er der faktisk for mange.. Ikke os alle der burde være her. I stedet forlade salen og gå ud og få gjort op i vores relationer og så komme tilbage. - Jeg Farisæerne dækkede sig bag religiøse handlinger – forsøgte at skygge for deres had og vrede og uforsonlighed. De var optaget af at pege fingre, dømme og bedømme andre, pege andres fejl ud.. Tænkte selv: vi er trods alt optaget af at ofre til gud.

10 RÅD 2: UDSÆT DET IKKE! ”Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre”. At få gjort din sag op – haster. Vent ikke engang til gudstjenesten er slut. Gå nu. Augustin: ”Hvis nogen har gjort dig ondt, så skynd dig at tilgive ham, så der ikke skal blive to onde mennesker”! Vi må altid huske på vores relation til Gud. Vi kan ikke kun tænke i vores bror – vi må også tænke på Gud, som er vores dommer! Få din sag i orden med Gud, så hurtigt som muligt. Mens du er på vej.. Mens du er her på jorden.. Mens du stadig kan få gjort op. Gør op omgående – måske er du her ikke i morgen – og så vil du gå ind i evigheden med uforrettet sag. Blev enig omgående, mens du er på vejen. Kommer du i tide – vil han tilgive – han vil hele – han vil genoprette – han vil vise sin nåde. Men tilgiver du ikke mennesker deres overtrædelser, vil jeres far som er i himlene heller ikke tilbage jer jeres overtrædelser.

11 Hvad siger Jesus til os i dag?
Du må ikke være vred! Jeg kan fjerne din vrede, hvis du giver den til mig og gør mig til din syndebuk”! Stop med at såre andre med hårde ord! Forson dig med din bror, som du har såret eller din bror, som har såret dig! Gør det hurtigt – for du ved ikke hvornår det er for sent! Det er min bøn, at du møder Jesus i dag. Ikke loven uden kristus – da er det som en hammer.. Krav.. Tavle.. Regning.. Men et møde med Jesus – som kom for at opfylde loven.. Blev kærlighedens lov, Kristi lov, frihedens lov, Livets Ånds lov.. Ikke bare en standard.. En person. Der virker indefra i dit hjerte – giver dig lyst og motivation.. Lav en statusopgørelse over dine relationer i familien, krike og arbejdsplads eller skolen. Er der nogen du har særlige problmer eller uoverenstemmelser med, som forstyrrer eller ødelægger jres forhold? Er der personer, som du tidligere har været forbundet med, men som du pga. uoverenstemmelser, uvenskab eller andre vanskeligheder ikke længere har kontakt til? Er der noget, som du kan gøre for at genetablere kontakten? Begynd at bede.. Tænke på skridt du kan tage for at genetablere relationerne..


Download ppt "Sidste søndag: En holdbar standard for livet: Guds lov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google