Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation til forældremøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation til forældremøder"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation til forældremøder
Uddannelse til unge Præsentation til forældremøder

2 Hvorfor tage en uddannelse?
Fordi uddannelse: Gavner både den unge og samfundet Er nødvendig for at få fodfæste på arbejdsmarkedet Er vejen til job med større tilfredshed Er vejen til job med højere løn Giver identitet, status og selvtillid Giver mulighed for personlig udvikling MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

3 Uddannelser i Danmark Ordinære uddannelser Videregående uddannelse
Ungdomsuddannelse Grundskole Ph.d. KVU MVU Anden uddannelse LVU Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Anden uddannelse Folkeskolen mv. MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

4 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Vigtigt at vide som ung Når du vælger uddannelse, skal du: Deltage aktivt i undervisningen Deltage aktivt i det sociale liv Møde hver dag til tiden Lave lektier Tage ansvar og arbejde selvstændigt Tage hensyn til dine kammerater og dine lærere MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

5 Vigtigt at vide som forælder
Som forælder har man stor indflydelse på den unges valg af uddannelse. Man kan/bør: Støtte den unge i at tage en uddannelse Kende til forskellige uddannelser Tale med den unge omkring valget af uddannelse Deltage i møder om valg af uddannelse Hjælpe og støtte den unge med at gennemføre en uddannelse MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

6 Uddannelser efter 9. og 10. klasse
Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5½ år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Eux (eud + ca. 2 år) Flere muligheder Op til 2 år Fx efterskole, Produktionsskole Erhvervsgrund-uddannelse (egu) 9. eller 10. klasse MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

7 10. klasse Hvad er 10. klasse Obligatorisk del: Et fagligt løft
Afklaring af valg af ungdomsuddannelse Forberedelse til ungdomsuddannelse Obligatorisk del: Fagene dansk, matematik og engelsk Brobygning/praktik Selvvalgt opgave Uddannelsesplan Valgfri del: Tilbudsfag som fx fysik/kemi, tysk, fransk Skolefag som fx idræt, samfundsfag, naturfag Værkstedsfag som fx metal/motorværksted Emner som fx iværksætteri, kommunikation Kan tages i folkeskolen og i 10. klassecentre, men også på fx efterskole

8 Uddannelsesparathed Eleven skal være uddannelsesparat for at starte på en eud eller en gymnasial uddannelse UU vurderer, om eleven er parat til uddannelse Elever, der ikke er parate, skal have et tilbud, så de kan blive parate UU giver tilbuddet, hvis eleven ikke er parat

9 Erhvervsuddannelser Giver adgang til job som fx: Elektriker Frisør
Murer Salgsassistent Social- og sundhedsassistent Giver adgang til videre uddannelse, fx: Bygningskonstruktør Ingeniør Maskinmester Pædagog Sygeplejerske Adgangskrav: Man skal opfylde undervisningspligten efter folkeskoleloven

10 Erhvervsuddannelser - indgange
Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik

11 Erhvervsuddannelse på flere måder
1. Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) 2. Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) 3. Mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Hovedforløb (Praktik og skole) MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

12 Gymnasiale uddannelser
De gymnasiale uddannelser giver adgang til videregående uddannelse Stx - alment gymnasium (3 år) Hf - højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx - handelsgymnasium (3 år) Htx - teknisk gymnasium (3 år) Eux – gymnasial eud (eud + ca. 2 år) Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks. 2, stx: Engelsk Fransk Geografi Eks. 3, hhx: Afsætning Matematik Fransk Eks. 4, htx: Matematik It Teknologi Obligatoriske fag: Dansk Engelsk Matematik m.fl. Studie-retningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år Grundforløb MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

13 Gymnasiale uddannelser - adgangskrav
For at starte på stx, hhx og htx skal man: Have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft tilsvarende undervisning Have søgt om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt prøve, hvis faget var et valgfag Have en godkendt uddannelsesplan Man kan eventuelt blive indstillet til en optagelsesprøve. MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

14 Højere forberedelseseksamen - Hf
Hf giver adgang til videregående uddannelse og indeholder: Obligatoriske fag og faggrupper: Dansk Engelsk Matematik Idræt Et praktisk/musisk fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe Andet: Et introduktionskursus En større skriftlig opgave Et eksamensprojekt Værkstedsundervisning med træning i bl.a. studieteknik Valgfag (højst 4): Erhvervsøkonomi Fransk Kemi Matematik Multimedier Teknologi M.fl.

15 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Hf - adgangskrav For at starte på hf skal man: Have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have haft tilsvarende undervisning Søge om optagelse direkte efter 10. klasse Have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve Have en godkendt uddannelsesplan MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

16 Gymnasial erhvervsuddannelse - eux
Eux giver adgang til videregående uddannelse og indeholder: Obligatoriske fag: Dansk Engelsk Matematik Samfundsfag Yderligere mindst 2 fag på niveau B eller højere Fag, der knytter sig til den valgte eud Andet: Praktik i den valgte eud En større skriftlig opgave Et eksamensprojekt Adgangskrav: Man skal opfylde undervisningspligten efter folkeskoleloven

17 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Andre uddannelser Uddannelser med individuel tilrettelægning: Produktionsskole Erhvervsgrunduddannelse – egu Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolen MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

18 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Produktionsskole Hvad: Forberedelse til uddannelse Hvor længe: 1-12 måneder Økonomi: Skoleydelse Adgangskrav: 9 års skolegang Optagelse: Via UU-vejlederen Værksteder: Gartneri og landbrug It og kommunikation Køkken og kantine Musiske/kreative fag Træ og metal Andre MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

19 Erhvervsgrunduddannelse
Hvad: Adgang til job og uddannelse Hvor længe: 2 år Økonomi: Skoleydelse/praktikløn Adgangskrav: 9 års skolegang Optagelse: Via UU-vejlederen Fagområder Auto og metal Butik og kontor Køkken og kantine Bygge og anlæg Pædagogik og pleje Andre MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

20 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Individuel uddannelse for: Unge udviklingshæmmede Andre unge med særlige behov Unge under 25 år Indhold: Afklaringsforløb Uddannelsesplan med justering mindst én gang om årligt Undervisning, praktikophold og vejledningssamtaler Undervisning på fx: Efterskole Husholdnings- og håndarbejdsskole Erhvervsskole Produktionsskole Højskole Daghøjskole Værksted

21 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Ungdomsskolen Frivilligt tilbud til unge mellem 14 og 18 år Personlig udvikling og fagligt løft Almen undervisning Kreative fag Boglige fag Tekniske fag Håndværksfag Prøveforberedende undervisning Afgangsprøver i folkeskolens fag Undervisning for indvandrere Dansk sprog og kultur Specialundervisning Dansk Regning/matematik Andre tilbud Dansk som andetsprog Knallertkøreskole Klub Rejser MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz

22 MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz
Vejledning – hvor? Grundskolen UU-center Ungdomsuddannelserne Opsøgende vejledning: Vejledere kontakter ledige unge Alle unge skal være i uddannelse eller i job Få mere at vide på: Det lokale UU-center MinFremtid.dk – Materiale til forældremøder © Schultz


Download ppt "Præsentation til forældremøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google