Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sorgteori – vreden - historiske konstruktioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sorgteori – vreden - historiske konstruktioner"— Præsentationens transcript:

1 Sorgteori – vreden - historiske konstruktioner
Niels Peter Agger – cand. psych.

2 Og døden er…. Mødet med dreng på 5-6 år med alvorlige store børneøjne:
”Er du en gammel mand?” JA ”Dør du snart?” JA ”Dør du herinde ?” Nej - det tror jeg da ikke. Ja. Død er planeteksistens grundvilkår. Sorg hendes stædige ledsager. Vrede protest mod den livsforandrende forladt/forkastethed.

3 Vrede og Sorg – relevans?
Skriget: ”Hvordan kunne du forlade mig mor, 7år gammel? Poul Ørum: ”Hvordan kunne du dø før mig kone? Skal jeg selv stoppe mine strømper?” (”Ravn mod aften”, 1982) Grønland. ”Han valgte livet fra. Skud gennem hovedet. Hjernerester i kutteren/øreringen. Intet afskedsbrev. Ingen forklaring.” Mænd og kræft: ”Fuck it all.” Vreden. Lars von Trier: Sorg, aggression, had, destruktion – kønenes kamp.

4 Hovedpointer Psykologi/teoriproduktion er aldrig uskyldig – de modeller, der slår igennem på markedet strukturerer vores reaktioner. Vi lære at sørge. Enhver teori afspejler det historiske/ kulturelle baggrundstæppe – matcher socialkarakteren. Kulturrelativismen – det globale samfund. ”Efter hvilken model sørger du?”

5 Sorg

6 Defination - Sorg Ca. 5% af befolkningen er kontinuerlig i sorg
”….fysisk og psykiske reaktion på tabet af en nærtstående, til hvem der har været knyttet emotionelle bånd” (Stroebe m.fl. 2001) Symptomer: Følelsesmæssigt: depression, angst, chok skyld, selvbebrejdelse, vrede, irritabilitet, nedsat lyst, længsel Kognitive: Optagethed af afdøde, uvirkelighed, meningsløshed… Adfærdsmæssige: grådlabilitet, uro, træthed, søgen, misbrug….. Somatiske: appetitændringer, søvnproblemer……. (Guldin 2011)

7 Definition af Vrede Vrede – kropslig/mental reaktion på ydre eller indre trussel. Kamp/flugt reaktionen. Nuancering: destruktion/ had/ vrede/aggression /irritation (vold: psykisk/fysisk) Kropsligt: adrenalin, noradrenalin, øget hjerte frekvens, højere blodtryk Knyttet til testoteron niveauet + stress

8 Vreden - kroppen

9 Sorgbearbejde – Freud 1917 Romantik. ”Andres død”. Sorgdyrkelse (Ariés 1974) 1. verdenskrig. Instinktteori/drifter. Moderne mand. Karakterdannelse. Børnedød – 50% Fysikken – energiens konstans. Sublimering. Kærlighed – investering af libido (kærligheds energi) i ”det elskede objekt”. Sorgarbejde: ”Nedbryde kærlighedsbesætning – følelseskonfrontation – katarsis – trække libido tilbage – give slip

10 Psykoanalysen forsat Reinvestering af libido i nyt kærligheds objekt
Patologisk sorg Neurosen/indsnævret Liv Vrede – aggression, ”dødsinstinkt teori” – energiform – aggresso. Nedbrydning af objektet. ”Smide det dårlige ud”/”fastholde en intrapsykisk/ ”af-libidoriseret” mindekæde” Sorgbehandling: følelsesforløsning/konfron- tation/gennemarbejde. Afslutte (Sørgeåret)

11 Tilknytningsteori Bowlby ( ) Sorgreaktioner (1961): SORG; SAVN; FORTVIVELSE; REORGANISERING Sikker/tryg tilknytning 70 % Usikker tilknytning Indre arbejdsmodeller Ambivalent tilknytning (Mentalisering, Young 2004) Manglende tilknytning Vrede Disorganiseret tilknytning/ kompliceret sorg Tilknytningsmønmster bestemmer sorgreaktion

12 Fase/stadie sorgteori
Industrialismen/samlebånds produktion (1950) den jeg stærke person. Dødsfortrængning Lindemann 1944: sorgsymptologi/acute/morbid Parkes 1971: følelsesløs, længsel,disorganisering og fortvivelse, reorganisering Kübler Ross 1969: fornægtelse, vrede (4 mdr. Maciejewski 2006), købslåen, depression, accept Cullberg 1971: chok, reaktion, bearbejdning, nyorientering Worden/Davidsen-Nielsen 1984:sorgopgaver,gråd

13 Postmodernisme 1990/2000 Individualisme. Selvskabt menneske. Vinder/taber. Netværksarbejde/-kapital. Permanent udvikling. Positivitet. Digitalitet. Globalisering. Skilsmissesamfundet. Øget levetid. Adaption/coping. Aftabuiseret død ? Evidens TO-SPORSMODET 1999 (Stroebe/Shut 1999) Tabet/afknytningen contra gentilknytning/restaurerende liv – dynamisk pendulering

14 To-sporsmodel forsat Fortrængning/afledning (Cullbergs ”oaser”)
Adaptiv sorghåndtering Både emotionsfokuseret (i personlig/indre) og problemorienteret coping (i hverdag/ydre) Kompliceret sorg – ”når vekslevirkningen udebliver” Vrede ? Omformning af bånd/ikke bryde/”give slip”

15 Kontinuerlig /vedvarende sorg
”Continuerlig bonds teori” – Klass 2006 Mindestrømmen Inderliggørelse af tilknytning til afdøde Ritualiserede sorgperioder - mindedage ”EMOTIONSREGULERING” – Bonanno 1999 Undertrykke/dissociere følelser – repression Undgåelse – suppression (ubevidst) negativt Positiv psykologi – udviklingsopgave/adaption

16 Forskning Kompliceret sorg- 6 mdr. 12 % (Prigerson 2009)
Forberedende sorg/lange dødsforløb for- værre ofte efterdøds sorgreaktionen (Burton 2008) Sorgarbejde – virker begrænset for normal sorg/kun for kompliceret (Bonanno2002) Retraumatisering (Schut 2001) (Strobe 2002/2005) To-sporsmodellen – ikke endegyldig verificeret Vækst/indre transformation/ny mening (Znoj 06)

17 Perspektiver –sorg/vrede
Kulturel/lokalsamfunds/generationsmæssig og kønsmæssig (mænd, kvinder) differentiering Det neurologiske/hormonale sorgbillede Kompliceret sorg - Trauma/PTSD – depression Sorgstøtte – hvilke mekanismer/faktorer er centrale: ruminering, seperationsangst …… Hvorledes passer vrede ind i det billede – positiv kraft/eller negativ/fastlåsende faktor?

18 Afrunding


Download ppt "Sorgteori – vreden - historiske konstruktioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google