Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demokratiforum …Opstart… 14. Juni 2007 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demokratiforum …Opstart… 14. Juni 2007 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D."— Præsentationens transcript:

1 Demokratiforum …Opstart… 14. Juni 2007 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

2 Kl. 10.30 – 11.30Præsentation af ideen bag et Demokratiforum, samt overvejelserne bag de temaer vi vil sætte fokus på. Kl. 11.30 – 12.00Demokratispillet. Oplæg og præsentation, v/ Jakob Erle Kl. 12.00 – 12.30Frokost Kl. 12.30 – 14.30Demokratispillet i aktion. Vi spiller os frem til folkeoplysningens demokratiforståelse. Kl. 14.30 – 15.00Opsummering og diskussion. Dagens lære drages © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D ”Folkeoplysningen og demokratiet – hvad skal vi med det?”

3 § 2. Samrådet ser det som folkeoplysningens formål at bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse, og at medvirke til sikring og udvikling af demokratiet. Folkeoplysningen skal gennem sine mangeartede folkeoplysende aktiviteter fremme borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling. Folkeoplysningen skal medvirke til at sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter og medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et samfund med frihed, ligeværdighed og demokrati. © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS’s formålsparagraf:

4 Folkeoplysningsloven, Kapitel 4 Den folkeoplysende voksenundervisning § 7. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

5 Lov om frie skoler, Kapitel 1 Formål og virksomhed § 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

6 Blive bedre til det vi er her for Mere motiverede Synliggøre Dokumentere indsats Konkrete demokrati-projekter blandt og eventuelt på tværs af medlemsorganisationerne. © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Demokratiforum: Idé

7 Vidensopbygning Begrebsafklaring Vidensdeling Inspiration Netværksdannelse © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Demokratiforum: Formål

8 …hvordan ser det ud med demokratiet og folkeoplysningen? © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

9 …når bare vi er sammen… © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

10 6 stykker om demokrati kan frit downloades. Stop handel med kvinder – stop udvisningen - giv Rose asyl, nu! Fritid & Samfund

11 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Holdninger til demokrati

12 Bertel Haarder: ”Demokrati er ikke diskussion, demokrati er en metode til at få gennemført sine ideer” (Politiken, juni 2007)

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Konklusion Ingenting til diskussion Intet skal forandres Fortsætte og udbrede det vi er bedst til Mere af det gode I princippet bør vi være mere aktive I princippet er dialog og samtale vigtigst

22 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Ny politisk dagsorden, nye demokratiske rammer – globale, nationale…:

23 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D …lokaleog kulturelle

24 For slet ikke at nævne medierne…

25 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D … og mangfoldige kommunikationsformer

26 The age of ”I” © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Naser Khader overvejer at åbne for kvarte medlemskaber af Ny Alliance til kvart pris.

27 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D ”Life Expectancy Watch” Individualisme-ultra, eksempel:

28 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D ”Hvad er Borgervejr Borgervejr er din mulighed for at få vist dine vejrobservationer på dmi.dk sammen med andre brugeres observationer. Og har du et webkamera, som udelukkende viser vejret, så får du også vist billederne på nettet sammen med data fra vores egne stationer”. ”Borgervejr” Borgerne som medproducenter, eksempel:

29 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D … nye typer politisk deltagelse, og politisk ligegyldighed…

30 Hvor efterlader alt dette folkeoplysningens arbejde med demokrati? ”Oplysningsarbejdet omkring demokrati ligger lige i røven af oplysningsarbejdet omkring EU – så ’spændende’ er det…” … det efterlader os med en udfordring vi er forpligtede til at tage op…

31 Kl. 10.00 – 10.30Kaffe, velkomst Kl. 10.30 – 12.00Oplæg om Det frivillige Danmark, Frivilligundersøgelsen, v/ Bjarne Ibsen, SDU Kl. 12.00 – 13.00Frokost Kl. 13.00 – 14.30Oplæg om unges deltagelse i og udfordringer til foreningslivet, v/ Jens Christian Nielsen, CEFU DATS fortæller om ændringerne i DATS’ organisationskultur og -form. Oplæg v/ Kristian Hald, DATS FDB fortæller om deres indsats for rekruttering af unge til foreningen. Oplæg v/ Helle Bjerregaard, FDB Kl. 14.30 – 15.00Opsummering og diskussion. Dagens lære drages © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Programplaner, 23. August 2007 Ændrede forhold for frivilligt arbejde. Hvordan arbejder vi med dem?

32 Kl. 10.00 – 10.30Kaffe, velkomst Kl. 10.30 – 12.00Oplæg om Active Citizenship learning methods i England, v/ Cheryl Turner (NIACE) Kl. 12.00 – 13.00Frokost Kl. 13.00 – 14.30Danske erfaringer med internationalt demokratiarbejde Oplæg v/ Mellemfolkeligt Samvirke Kl. 14.30 – 15.00Opsummering og diskussion. Dagens lære drages © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Programplaner, 22. november 2007 ”Internationale erfaringer med arbejde med aktivt medborgerskab”

33 Kl. 10.00 – 10.30 Kaffe, velkomst Kl. 10.30 – 12.00 Om Take-Part projektet (http://www.takepart.org)http://www.takepart.org Oplæg v/ Ted Hartley, secretary of the Take Part network Kl. 12.00 – 13.00 Frokost Kl. 13.00 – 14.30 Oplæg om Efterskolernes medborgerskabsprojekt. 14.30 – 15.00 Opsummering og diskussion. Dagens lære drages © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Programplaner, januar 2008 ”Uddannelse i/til aktivt medborgerskab i praksis”

34 ”Ændret grundlag for folkeoplysningens demokratiske arbejde” ”Ændrede samfundsproblemer som folkeoplysningen kunne afhjælpe” ”Nye metoder i oplysningsarbejdet omkring demokrati” … andre? … © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Temaer


Download ppt "Demokratiforum …Opstart… 14. Juni 2007 © Christine Sestoft D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google