Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-støtte til forskning og udvikling 7. Rammeprogram for forskning og udvikling Andre relevante EU-programmer Landscentrets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-støtte til forskning og udvikling 7. Rammeprogram for forskning og udvikling Andre relevante EU-programmer Landscentrets."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-støtte til forskning og udvikling 7. Rammeprogram for forskning og udvikling Andre relevante EU-programmer Landscentrets engagement i EU-programmer Landscentrets erfaringer med EU-projekter 29. maj 2007, Leif Raun, specialkonsulent, fundraising

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 7. Rammeprogram for forskning og udvikling. Budget 2007 - 2013: 380 mia. kr. (50,5 mia. euro) Relevante tematiske programmer Fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi Energi, miljø, IKT, nano-materiale-produktion Hovedområder fødevarer …(dec. 2006, 1,4 mia. kr.) Bæredygtig produktion og forvaltning af biologiske ressourcer Fødevarer, sundhed og velvære - fra jord til bord Bæredygtige nonfoodprodukter og processer med bioteknologi.

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Særprogrammerne i 7. RP Co-operation med de 10 temaer (242 mia. kr.) Små og store målrettede forskningsprojekter Network of Excellence Kapaciteter (32 mia. kr.) Forskningsinfrastruktur Forskning for SMV’er Forskning for brancheorganisationer.

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Støtterammer i 7. RP for LC og SMV’er Forskningsprojekter 75 % (50%) Administration & koordinering 100 % Formidling 100 % Grund-front forskning fortsat 100% Demonstrationsprojekter 50 %

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) 2007 – 2013, budget 3,62 mia. € Sammenfatter og støtter alle EU aktiviteter Iværksættere SMV’er Industriel konkurrence og innovation IKT udvikling og anvendelse Miljøteknologi Intelligent energi.

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Transnationale og Interregional IV 2007 – 2013 (8,7 mia. €) Nordsø-programmet, 140 mio. € / 50 % Innovation, bæredygtig miljø og samfund Østersø-programmet, 230 mio. € / 75 % Innovation, transport, miljø Kattegat/Skagerrak, 50 mio. € / 50 %. Bæredygtig vækst, innovation & videns netværk Interregionale program, 321 mio. € / 75 % Innovation og vidensøkonomi Miljø- og risikobekæmpelse.

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-strukturfondsmidlerne Socialfonden og Regionalfonden. 492 mio. kr. Menneskelige ressourcer Nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning Ny teknologi Medfinansierer regionale erhvervsudviklingsstrategier.

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-projekter på Landscentret 6. RP, (2006). 5 ansøgt, 2 godkendt. Life-programmet, (2005). 2 ansøgt, 2 godkendt. eTEN-programmet. (2006). 1 ansøgt. Interreg IIIC (2006). 1 ansøgt, 1 godkendt. Formidling/kongresser. 6 ansøgt, 5 godkendt. Landdistrikt/Socialfonden. 6 godkendt.

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Rammeprogrammerne 6 og 7 Pesticid projekt (endure) Network of Excellence. 100 mio. kr. over 5 år. 15 partnere. Biogas. Gårdanlæg (agro biogas) 21 mio. kr., 3 år. Partnere 24 fra 10 EU-lande Garteneriprojekt Forbedret effektivitet i gartnerier og sundere grønt/blomster Partnere: SE, ISR, UK, IT og NL Forbedret økologisk forskning Overførsel af innovation til landdistriktsudvikling.

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-miljø og strukturfondsprojekter Life Miljø Beskyttelse af overfladevand (agwaplan) 2005-09. Sprøjtetræning.(topps). 2005-08. Nordisk koord. Interregional III Landdistriktsnetværk i Europa (r.e.n.e). 2006. IV Klimabetingelser for vandrammedirektivet. 3 år 8 partnere fra 4 EU-lande. Inviteret med pga. Life-aktivitet. Socialfonden Lederudvikling, strategisk- og kompetenceudvikling, jobrotation 10 projekter i landbrugscentrene.

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Pipeline EU-projekter på LC 7. RP. 2 ansøgt, +1 ultimo 2007. Gartneri + 2 biogas. Interreg IV. 2 ansøgninger ultimo 2007. Landsforsøg + klima og vandrammedir. Socialfonden. 1 ultimo 2007. Innovation i landdistrikterne. Profilrådgiver. Diverse programmer. 3 projekter overvejes. Biomasse – fra planteproduktion til Maga Joul Symbiose mellem drivhuse og svinefarme Lagring af overskudsenergi fra drivhuse.

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Erfaringer med EU-midler. Follow the money? Følg egne strategier og handlingsplaner. Kend EU politikker og prioriteringer. EU-midler er krævende bureaukratisk arbejde. Byg internationale faglige netværk. Forbered ansøgningen tidligst muligt. (excellence) Afklar rollen som koordinator eller deltager. (ledelse) Afsæt nødvendige ressourcer. Personer og økonomi. Vælg de rigtige partnere.

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Gevinster ved EU-projekter Delagtig i ny international viden Egen viden promoveres og udfordres Nye personlige og faglige relationer Etablering som international seriøs partner Partnerinvitation på nye projekter Fast partner med de bedste i Europa Deltagelse i Teknologiske Platforme og Networks of Excellence.

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afrunding LC har erfaringer med flere EU programmer. EU programmer er strategisk vigtige for LC. LC øger fokus - indsats overfor EU projekter. EU projekter relevant redskab for internationalisering i globaliseret verden.


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret EU-støtte til forskning og udvikling 7. Rammeprogram for forskning og udvikling Andre relevante EU-programmer Landscentrets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google