Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske virksomheders deltagelse i EU’s 7. rammmeprogram Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Forsknings- og udviklingsseminar den 8. februar 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske virksomheders deltagelse i EU’s 7. rammmeprogram Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Forsknings- og udviklingsseminar den 8. februar 2008."— Præsentationens transcript:

1 Danske virksomheders deltagelse i EU’s 7. rammmeprogram Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Forsknings- og udviklingsseminar den 8. februar 2008 v. Fuldmægtig Nina Espegård Hassel EuroCenter Forsknings- og Innovationsstyrelsen

2 EU’s 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration Løbetid: 2007-2013 Samlet budget: 50,5 mia. euro

3 Grundforskning Forskeruddannelse af nyere kandidater Individuelle stipendier til europæisk samarbejde Samarbejde mellem offentlig og privat forskning Individuelle stipendier til internationalt samarbejde Særlige foranstaltninger COOPERATION IDEASPEOPLECAPACITIES Sundhed Fødevarer, landbrug og bioteknologi Informations- og kommunikationsteknologi Nanovidenskab og -teknologi, materialer og produktion Energi Miljø (inklusiv klimaændringer) Transport (inklusiv luftfart) Samfundsvidenskab og humaniora Sikkerhed Rumforskning Indhold i særprogrammerne Forsknings- infrastruktur Forskning til fordel for SMV’er Styrkelse af forskningspotentialet i udvalgte regioner Videnbaserede regioner Udvikling af forskningspolitikker Videnskab i samfundet Internationalt samarbejde

4 Transportprogrammet 2008 Arbejdsprogram 2008 – offentliggjort 30.11.07 Nye indkaldelser efter projektforslag Forventet budget – 153 M€

5 Modal skift og forebyggelse af kødannelser Effektive grænseflader mellem transportformer Forbedret service i terminaler Kontinental søfart

6 Grønnere overfladetransport Rene og energieffektive benzin- og dieselmotorer Nye systemer for skibsfremdrift Grønne korridorer Miljøvenlige og effektive industrielle processer Beskyttelse af havet, kystlinier og land miljøer – forebyggelse og intervention i tilfælde af en ulykke Grønne korridorer

7 Styrkelse af konkurrencedygtigheden Det konkurrencedygtige skib Integration af marine og maritime videnskaber inden for vandbåren transport til støtte af European Research Area

8 Minimumskrav til konsortiet Indkaldelser og evaluering Reference til Model Grant Agreement Regler for intellektuelle rettigheder, IPR Regler for deltagelse i FP7

9 Minimumskrav til konsortiet EU-27 Associerede lande Tredje lande

10 Kommissionen offentliggør indkaldelser af projektforslag på Cordis Kommissionen vedtager og offentliggør regler for fremsendelse, evaluering og udvælgelse: Elektronisk fremsendelse Uafhængige evaluatorer Indkaldelser og evaluering

11 Fastlægger blandt andet: Konsortiets og Kommissionens rettigheder og pligter Fordeling af EU-tilskud Specielle regler afhængig af projekttype Model Grant Agreement

12 Infrastruktur- projekt 100% Collaborative project 100% * SMV’er, forskningsinstitutioner, universiteter og non-profit offentlige organisationer Network of Excellence 100% Coordination and Support 100% 50% 100% AndetForskning/ udvikling Demon- stration Manage- ment Uddan- nelse Forskning for SMV’er 50% / 75% * 100% 100% Δ Hvor stort tilskud kan du få? Δ Kun i Research for the SME Associations Projekt aktivitet Projekttype

13 Fastsætter forhold omkring: Ejerskab Beskyttelse, offentliggørelse, anvendelse mm. Adgang til forgrunds- og baggrundsviden ”Background” – baggrundsviden ”Foreground” - forgrundsviden Regler for intellektuelle rettigheder, IPR

14 Danske tilskudsordninger EU-forprojektmidler Netværksmidler START-midler Koordinatorpuljen

15 Hvad kan EuroCenter hjælpe med? Passer projektidéen ind i rammeprogrammet? Regler for deltagelse og medfinansiering Kontakt til Kommissionen Kommentere ansøgningen Afrapportering

16 Myter og fakta om EU’s rammeprogrammer Rammeprogrammet er kompliceret Ansøgningsprocessen er uoverskuelig og tidskrævende Konkurrencen om EU’s midler er meget hård Processen fra positiv evaluering til endelig kontrakt er besværlig EU-pengene kommer sent Det er besværligt at finde udenlandske partnere Der er mere prestige i at modtage tilskud fra forskningsrådene end fra EU

17 Nyttige links EuroCenters hjemmeside www.rammeprogram.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside www.fi.dk www.fi.dk EU’s hjemmeside om 7. rammeprogram www.cordis.europa.eu/fp7 www.cordis.europa.eu/fp7 WATERBOURNE – The European Technology Platform www.waterborne-tp.org/


Download ppt "Danske virksomheders deltagelse i EU’s 7. rammmeprogram Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Forsknings- og udviklingsseminar den 8. februar 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google