Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TILSKUD OG PULJER 2014-2020 TILSKUDSBASEN.DK DK Projektrådgivning Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TILSKUD OG PULJER 2014-2020 TILSKUDSBASEN.DK DK Projektrådgivning Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk."— Præsentationens transcript:

1 TILSKUD OG PULJER 2014-2020 TILSKUDSBASEN.DK DK Projektrådgivning Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk LISBET LORENTSEN, CEO Mail: ll@tilskudsbasen.dk & ll@danskprojektraadgivning.dkll@tilskudsbasen.dkll@danskprojektraadgivning.dk

2 EUROPA 2020 – 3 SØJLER • EUROPA2020 og DANMARK 2020 hænger nøje sammen • De fælles målsætninger fra EUROPA2020 afspejles i tilsvarende mål i EUs medlemslande. • EUROPA2020 /DANMARK2020 har 3 store overordnede indsatsområder /søjler • 1. Intelligent vækst • 2. Bæredygtig Vækst • 3. Inkluderende vækst • For at nå målene er der tilskud til projekter indenfor en lang rækker områder der skal fremme og virkeliggøre målene.

3 EUROPA 2020 - 5 MÅL 1. BESKÆFTIGELSE • 75% af alle I aldersgruppen 20-64 år skal være I arbejde 2. FORSKNING OG UDVIKLING • 3% af the EU's BNP skal investeres I forskning og udvikling 3. KLIMAÆNDRINGER OG BÆREDYGTIG ENERGI • Drivhusgasudledning 20% ) lavere end I 1990 eller op til 30%, hvis betingelserne er til stede • 20% af energien skal komme fra genanvendelse • 20% stigning i energi effektivitet

4 EUROPA 2020 - 5 MÅL 4. UDDANNELSE • Reduktion af antallet af unge der forlader skolen og uddannelse for tidligt – skal nedbringes til under 10% • Mindst 40% af aldersgruppen 30-34 år skal have gennemført en uddannelse på minst niveau 3. 5.BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM OG SOCIAL EKSKLUSION • Mindst 20 million færre mennesker skal være truet af fattigdom eller social udstødelse.

5 EUROPA 2020 – 7 flagskibe INTELLIGENT VÆKST 1. Digital dagsorden for Europa 2. Innovation 3. Unge på vej BÆREDYGTIG VÆKST 4. Resource effektivt Europa 5. Industrial politik for den globale era INKLUDERENDE VÆKST 6. Dagsorden for nye kompetencer og job 7. Europæisk platform for bekæmpelse af fattigdom

6 VERDENS STØRSTE TILSKUDSPROGRAM • Den 1. januar 2014 trådte de nye EU tilskudsordninger i kraft for de næste 7. år, dvs. til udgangen af 2020. • Budgetrammen for den samlede mængde af EU tilskud er øget med mere end 50 %. • Målet er gennem innovation og udvikling at overvinde krisen og skabe fremtidens vækstgrundlag. • De nye tilskudsprogrammer hænger nøje sammen med Europa 2020 målene og det samme gør de enkelte staters 2020 mål og tilskudsprogrammer. • Det samlede spektrum af ordninger udgør verdens største tilskudsprogram.

7 VERDENS STØRSTE TILSKUDSPROGRAM • Øgede budgetter og tilskudssatser • Deltagelse af flere forskellige aktører • Bredere spektrum af projekter • Forenkling af ansøgningsprocedurer • Hurtigere sagsbehandling • Det giver mulighed for at tænke strategisk og fremtidsrettet i forhold til at kunne realisere gode ideer og aktiviteter gennem tilskud

8 TILSKUDSORDNINGER - EU Der er en lang række rammeprogrammer som hver især har en lang række underprogrammer, f.eks.: HORIZON 2020 CREATIVE EUROPE DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

9 HORIZON 2020 BUDGET • Horizon 2020’s budget er på 70,2 mia. euro (ca. 530 mia. DKR) Horizon 2020 skal etablere en mere samlet tilgang til forskning og innovation og sammenfatter: • Det tidligere rammeprogram for forskning (FP7) • Innovationsdelene af Konkurrence- og Innovationsprogrammet (CIP) • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

10 CREATIVE EUROPE – KREATIVT EUROPA • Creative Europe er delt op i 3 underprogrammer: • Kultur • Media • Finansieringsfacilitet • Budget: 1,4 mia. EUR

11 ERASMUS+ • Samler alle EUs tilskudsprogrammer for uddannelse, ungdom og sport i et samlet rammeprogram. • Budgettet for det nye program er på 19 mia. EUR. • Det er en stigning på over 50 % i forhold til det, de hidtidige programmer har haft til rådighed.

12 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND - ESF • ESF er EU-tilskud som ansøges i Danmark og til danske projekter. • Administreres af regionale Vækstfora. MÅL: • Flere job, større mobilitet • Bedre uddannelse • En chance til alle • Bedre service fra det offentlige

13 DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND - ESF • ESF støtter en bred vifte af organisationer i at opbygge den kapacitet og de kompetencer, der kræves for at bidrage til at fremme beskæftigelse og social inkludering. • Uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer, ngo'er, frivillige inden for beskæftigelse, social inkludering og sårbare grupper, arbejdsgiverorganisationer og andre. • Det er afgørende, at civilsamfundets aktører på området besidder en række kompetencer, hvis de skal indgå i partnerskaber med hinanden på nationalt, regionalt og lokalt plan. Derfor gives der også tilskud til kompetenceopbygning

14 ØVRIGE TILSKUD - DANMARK EKS. PÅ OFFENTLIGE TILSKUDSORDNINGER: • EUDP – Energipolitisk udviklingsprogram • Puljen til kultur i hele landet • Helsefonden • Grøn Omstillingsfond • Friluftsrådet - Tips- og lottomidler til friluftslivet

15 Nordiske tilskud EKS. PÅ NORDISKE TILSKUD • Nordisk Kulturfond • Nordisk Kunst- og Kulturprogram • Nordisk InnovationsCenter • Nordisk computerspilsprogram • Nordplus Rammeprogram (uddannelse)


Download ppt "TILSKUD OG PULJER 2014-2020 TILSKUDSBASEN.DK DK Projektrådgivning Åboulevarden 39, DK-8000 Århus C Tlf. +45 70271225 * Direkte: +45 40179915 www.tilskudsbasen.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google