Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Processtøtte - Fritidspas Opstartskonference Fritidspas 12. Maj 2011 Mette Kierkgaard og Holger Kristoffersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Processtøtte - Fritidspas Opstartskonference Fritidspas 12. Maj 2011 Mette Kierkgaard og Holger Kristoffersen."— Præsentationens transcript:

1 Processtøtte - Fritidspas Opstartskonference Fritidspas 12. Maj 2011 Mette Kierkgaard og Holger Kristoffersen

2 Formål med processtøtte Målrettet TYPE B projekter Vi skal støtte, opmuntre, inspirere, koordinere og være bindeled Støtte jer i at nå de mål I har sat jer med at integrere stærkt udsatte børn og unge Særligt fokus på at støtte udviklingen, beskrivelsen, implementeringen og forankringen af metoder til at integrere stærkt udsatte børn og unge Der er i alt 20 projekter, der er der målrettet stærkt udsatte børn og unge – 6 ”rene” TYPE B, 14 TYPE A+B Desuden at formidle erfaringer og anbefalinger fra Forsøg med Fritidspas

3 Hvordan processtøtte? Hele projektperioden – dvs. fra maj 2011 til primo 2015. 4 typer af aktiviteter: –1) Opstartskonference –2) Netværks-møder –3) Projekt-hjemmeside –4) Ad hoc individuel støtte Personer: –Holger Kristoffersen, hkr@servicestyrelsen.dk, tlf. 72 42 38 12hkr@servicestyrelsen.dk –Berit Møller, bim@servicestyrelsen.dk, tlf. 41 93 25 48bim@servicestyrelsen.dk –Mette Kierkgaard (projektleder), mek@servicestyrelsen.dk, tlf. 72 42 38 28mek@servicestyrelsen.dk –Ditte Sehested Kuhlmann (student), dsk@servicestyrelsen.dkdsk@servicestyrelsen.dk

4 Netværksmøder NETVÆRK 1 RENE TYPE B NETVÆRK 2 TYPE A+B NETVÆRK 3 TYPE A+B NETVÆRK 4 TYPE A+B Brønderslev Esbjerg KBH Odense (Tarup) Aalborg Fanø Fredericia Morsø Varde Viborg Hedensted Norddjurs Silkeborg Aarhus Fredensborg Furesø Greve Odense (Rising ungdomsskole) Roskilde Høje-Taastrup

5 Netværksmøder … fortsat Langt de fleste ressourcer bruges her Som hovedregel afholdes møderne fra kl. 9.30-15.30 på følgende tidspunkter: –Oktober/november 2011 –Maj 2012 –Oktober 2012 –Maj 2013 –Oktober 2013 –Maj 2014

6 Netværksmøder: Hvad kan I forvente af Servicestyrelsen: Overordnet er vores rolle at være støttende i forhold til de aktuelle ting, der optager jer i forhold til at få projektet godt i vej – (som nævnt) opmuntre, inspirere, koordinere, være bindeled Ved hvert møde deltager en repræsentant fra Servicestyrelsen, dvs. enten Berit Møller, Mette Kierkgaard eller Holger Kristoffersen. Servicestyrelsen er tovholder og står blandt andet for at indsamle relevante emner og ”indspark” om det, der rør sig i projekterne inden møderne Emner og ”indspark” bliver omsat til et overordnet tema, som vil blive omdrejningspunkt på det enkelte netværksmøde. De overordnede temaer på netværksmøderne bliver forskellige fra gang til gang

7 Netværksmøder … fortsat Eksempler på temaer på baggrund af jeres projektbeskrivelser: Hvad indeholder metoden mht.: –Forældreinddragelse –Inddragelse af øvrigt netværk –Etablering af tillidsfuld relation –Opbygning af viden om barnet/den unge –Inddragelse af foreningslivet, integration og fastholdelse i –Opsøgende aktiviteter –Tværfagligt samarbejde –Motivation – afdække, fastholde, tilpasse –Helhedssyn – optræning motorisk, fysiologisk, kostvaner, kompetencemæssigt mm. –Teoretiske perspektiver (fx anerkendende tilgang, engagement, brugerinddragelse, empowerment, tillid, relationer) ØVRIGE PROCESTEMAER: Projektlederens rolle, håndtering af modstand og konflikter, forankring, udskiftning af medarbejdere.

8 Netværksmøder: Hvad vi forventer af jer: At I deltager aktivt i det oprettede netværk At I bidrager til netværksmøderne med interessante emner og problemstillinger fra jeres egne projekter At I bidrager med oplæg o.l. såfremt det er relevant At I er villige til at være vært for netværksmøderne hver 4., 5. eller 6.gang, alt efter hvor mange projekter, der er i jeres netværk Med værtskab menes, at de andre i netværket kommer på besøg i jeres projekt og at i står for lidt forplejning. At I deltager med minimum 2 personer som (så vidt muligt) er gennemgående. Derudover kan andre relevante projektdeltagere deltage afhængigt af mødets tema.

9 Netværksmøder …. fortsat Eventuelle eksterne oplægsholdere afholdes af projekternes midler. TIDSPLAN i 2011: I august sender vi invitation til første møde. Overvej gerne om I vil være værter. September: Mere information om slagets gang ved netværksmøderne – meld gerne ind med forslag! Oktober/november: 1. møde i netværket – herunder også dialog om oplæg til slagets gang

10 Hjemmeside Under udvikling Tidshorisont: Lancering i oktober 2011 Målgruppen: –Ansatte, fritidsvejledere, projektledere m.fl. –Børn, unge, forældre, netværk –Øvrige kommuner, organisationer m.fl.

11 Hjemmeside …. fortsat Indhold: –Temaer/Øjeblikke, fx foreninger, inddragelse af forældre/netværk, skolens rolle, frontpersonale, ungdomsskoler, børnenes/de unges perspektiv mm. –Information om alle projekter –Forskning om børn og unges fritidsliv –Inspiration: praksis erfaringer fra kommuner, organisationer, udland mm. –Baggrundsinformation om fritidspas –Kontaktinfo Hjemmesiden er et vigtigt dokumentationsredskab i forbindelse med vidensopsamlingen.

12 Hjemmeside: Hvad kan I forvente af Servicestyrelsen? Opretter hjemmesiden Vedligeholder hjemmesiden Er tovholder på at temaer/øjeblikke produceres

13 Hjemmeside: Hvad forventer vi af jer? At I bidrager med interessante cases, temaer, historier og lignende – cirka 1 gang årligt

14 Ad Hoc individuel processtøtte I tilfælde af særlige udfordringer i et projekt Begrænsede ressourcer (i alt cirka 150 timer i hele projektperioden) Primært telefonstøtte, kan også være projektbesøg. Hvad kan I forvente af Servicestyrelsen: –At vi er til rådighed indenfor de ressourcemæssige rammer. (I praksis vil vi altid kunne give en tilbagemelding/støtte) Hvad forventer vi af jer: –At I tager fat i os, hvis der opstår problemer med fremdriften af projektet og i særdeleshed metodeudviklingen og metodebeskrivelsen.


Download ppt "Processtøtte - Fritidspas Opstartskonference Fritidspas 12. Maj 2011 Mette Kierkgaard og Holger Kristoffersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google