Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation fra tanke til handling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation fra tanke til handling"— Præsentationens transcript:

1 Innovation fra tanke til handling
Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier" Innovation fra tanke til handling DB Syd konference 22. april, 2008 © DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

2

3 Blade Runner De amerikanske professorer Hvad siger I
Hvor skal vi mødes om 10 år Creative Destruction

4 Programmet i hovedtræk
Innovation, begreber og definitioner Creative Man Innovation i praksis Innovationskultur

5 Curriculum Vitae Jesper Vej
Virksomhedskonsulent, cand. ling. merc. Tidligere ansættelser bl.a. : A.P. Møller, Swedtrade, DTM international, Indehaver af Sejper1 siden 2000, tlf Arbejder som virksomhedskonsulent indenfor innovation med f.eks. Aker Kværner, APC, BWSC, ABB, Fredericia kommune og integrationsministeriet Forfatter til bogen ”Innova’ for noget?”, Gyldendal 2004 Samarbejde med Mannaz siden 2001, aktuelle åbne kurser: ”Ideudvikling der rykker”, og “Ledelse af innovation” Underviser på Niels Brock i virksomhedskommunikation og innovation Underviser på CBS I “Strategic Market Creation” Med I kreativitetsprojekt I folkeskolen

6 år+

7 Definitioner på innovation
Innovation betegner indsatsen med at udvikle et allerede opfundet element til praktisk-kommercielt brug og få accepteret, at elementet indføres. Innovationer kan være nye produkter, nye produktionsprocesser, ny markedsadfærd, nye råvarer eller halvfabrikata eller nye organisationsformer (Schumpeter, 1934)

8 Definitioner på innovation
Innovation er det specifikke værktøj for en entrepreneur, når han eller hun vil udnytte ændringer som en mulighed for at igangsætte andre aktiviteter eller tilbyde andre services. Afgørende er, at de skaber enten en ny behovstilfredsstillelse eller en ny forbrugerefterspørgsel. Systematisk innovation består i den målrettede og organiserede søgen efter ændringer, og i den systematiske analyse af de muligheder for samfundsmæssig eller økonomisk innovation, sådanne ændringer måtte give. Innovation er systematisk, rationelt og organiseret arbejde. (Drucker, 1999) Og så den lidt poppede : Innovation er kreativitet der virker!!

9 Hvorfor fokus på innovation?
Stigende global konkurrence PLC bliver stadig kortere Den teknologiske udvikling kører for fuld maskine De markedsmæssige drivkræfter er brancheoverskridende Forandringen accelererer Selv med mobilisering af al tænkelig fantasi er det svært at se hvordan innovation kan ”gå af mode” En frisk prognose : Om 5 år gennemsyrer innovation alle virksomhedernes processer!

10 Kravet om vækst I store eksisterende virksomheder er vækstraten af stor betydning for aktiekursen Mindre vækst end forventet = drop i kursen Markedsværdi bygger på et mix af forventningerne til eksisterende og nye aktiviteter Eksempler fra 2004 : (%) Eksisterende Nye Dell Procter & Gamble IBM General Motors

11 Innovationsformer Produkter Organisations Proces Markedsinnovationer
Sociale innovationer

12 Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier"
© DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

13 Brugerdrevet innovation
Brud med R & D som Black Box Traditionelle markeds- og andre analyser kommer til kort Systematisk afdækning af ikke udtalte behov er en nødvendig kompetence Knowledge Management og tværfaglighed er temaer Systematisk opsamling af kundeinfo fra egen organisation og fra markedet bredt Mange virksomheder er begyndt at være systematiske på dette felt

14 Brugerdrevet innovation
Definition : Brugerdreven innovation er innovation, der tager afsæt i systematisk viden om kunder og markeder 2 yderpunkter : markedsundersøgelser – afdækning af ikke erkendte behov Det er klart hvor usikkerheden er størst Det er lige så klart hvor potentialet er størst

15 Innovationsudløsende faktorer
Entrepreneuren – også i organisationen Teknologi Netværk Viden Brugerdrevet Omkostningsdrevet (disruptive) Strategi Selvfølgelig flyder det noget sammen

16 Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier"
Bilindustrien Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier" Sådan går det efterhånden som en branche modnes. Denne kurve er ganske universel Produkt innovation Proces innovation Innovations index Tid Welcome to the Corporate Technology homepages. On these pages you will find information about how the various business units complement each other as we help our clients to plan, develop, operate and retire their oil and gas fields; how our products cover the entire value chain from reservoir to consumers; and how the business units tackle the multi-disciplinary nature of the technological challenges facing us. But more importantly, you will find information about the role Corporate Technology will play to ensure that each business unit contributes to make the other business units stronger. This is our mission; to co-ordinate the technology development efforts in such a way that when bundling AK technologies, products and services together, it makes more competitive solutions. This information is made accessible in two ways; the major topics are accessed through the traditional menu to the left, while for the specifics we have chosen a graphical interface where possible in order to create context. What is a graphical interface?</i> A graphical interface allows you to see where the details fit into the totality. To achieve this we show various totalities as graphical images representing the whole, we place each part where it belongs in the whole, and we make information about each part accessible from its location in the whole. The latter is done by making the images 'live'; as you move your cursor around in the images, information will be revealed and further links will be provided. Enough said. Start your journey by visiting the latest technology news <i>(Tech. News)</i>, before you head on to read about what we believe in <i>(Vision & Mandate)</i>, what we do <i>(Tech. Dev. Programs)</i>, how we do it <i>(Tech. Management)</i>, the totality in AK technologies (<i>Tech. Showcasing)</i> and where to access it <i>(Tech. Networks)</i>, how we profile our competencies externally <i>(Tech. Profiling)</i>, and finally, how we manage our intellectual property <i>(Intellectual Property) © DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

17 Netværk Bruges flere steder men er et must i innovation
Kan køres ad hoc, men bør køres som en systematisk aktivitet Viden er godt, men relationer er bedre Husk at ”svage” relationer ofte er mere effektive end stærke Netværk er både eksternt og internt Er essentielt i forbindelse med trendovervågning ”Open Innovation” ”First Tuesday” Den store nationale udfordring

18 Disruptive Technology
The Impact of Sustaining and Disruptive Technological Change Progress due to Sustaining technologies Performance demanded at the high end of the market Product Performance Performance demanded at the low end of the market Disruptive technological innovation Time Source: C. Christensen, The Innovator’s Dilemma

19 Prejekt vs. Projekt Prejekt er en arbejdsform for grupper, som skal skabe innovation Det er vigtigt at man opholder sig i ikke-viden-land i længere tid Formålet er at skabe ny høj-potent viden I linsen udkrystalliseres innovationsmulighederne Når mulighederne er identificeret starter den traditionelle projektfase Klare paralleller til forskning

20 De forskellige samfundsformer
Perioderne Bliver kortere og kortere Findes for så vidt alle sammen endnu Industrisamfundet synger på sidste vers i vesten med outsourcing og offshoring m.m.

21 Dream Society Fælles træk med industrisamfundet at forbrugerne er passive Virksomheden som en helhed hvor relationen til stakeholders er afgørende, denne relation plejes vha kommunikation Historien er det centrale, og det er vel flygtigt

22 Creative Man’s logik Behovet for at udøve kreativitet og innovation er voksende Interessepolarisering Prosumentbegrebet

23 Industrillogik Dreamlogik Creative Man-logik Strategi Produktorien-tering, stor-driftsfordele Brand Building Innovation Ledelse Top down management Story telling, Corporate Religion Netværk, forandringsledelse, projektledelse Forretnings-model Teknologi-fordele, monopol Historie Prosument-orienteret, Byggeklodser, situationsbestemt, netværksorienteret

24 Et konkret prosument-eksempel

25 Flere eksempler Køkkener Build a bear Rejser Har I nogen? Det må også være et tema hos jer?

26 Hvorfor fokus på innovation i det offentlige?
Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier" Er innovation nyt indenfor det offentlige? Stigende samfundsmæssige forandringer Ændret demografisk sammensætning Stigende forventninger til serviceniveauet i det offentlige Den offentlige sektor skal levere! Fordi den hidtidige innovation har været usystematisk og tilfældig Fordi det er sjovt! © DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

27 Hvorfor offentlig innovation - drivkræfterne
Effektiviserings krav Teknologisk udvikling Konkurrence Globalisering Eksterne chok Medier Brugerkrav Talent - krigen Den offentlige organisation

28 Potentialer for offentlig innovation

29 (Potentielle) Blokeringer for offentlig innovation

30 Ledelse af innovative medarbejdere
Veksle mellem fortid, nutid og fremtid Dialog, netværk, empati Ikke alle kan lære det Giv plads til fejl Find balancen mellem kreativitet og handling Usikkerhedskommunikation Læring foregår parallelt med udviklingsprojekter

31 Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier"
Innovationskultur Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier" Handler bl.a. om øget arbejdsglæde Handler også om at øge innovationskapaciteten At implementere en innovationskultur har mange paralleller til værdibaseret ledelse Anvendelse af Målrettet kreativitet er en måde at synliggøre værdien © DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

32 KREATIVITET “Kreativ” kommer af det latinske creare, som betyder at skabe ”Kreativ” er som udgangspunkt et positivt ladet ord Hvad er kreativitet egentlig? Den mest dækkende definition i denne sammenhæng er : ”En systematik til at bryde med vanetænkning”

33 DEN KREATIVE PROCES RESSOURCEAFVEJNING
Investering Udbytte

34 DEN KREATIVE PROCES RESSOURCEAFVEJNING
Ressourceforbrug Grænseoverskridende ideer Optimering af personale Medansvar for implementering Understøtter tværfagligt samarbejde / teams Afsmittende effekt på den generelle virksomhedskultur Forstadiet til innovation

35 HJERNEN Set fra oven VENSTRE HJERNEHALVDEL HØJRE HJERNEHALVDEL Logisk
Sekventiel Verbal Lineær Analytisk Rationel Eksplicit Intuitiv Nonverbal Visuel Kreativ Holistisk Artistisk Humoristisk Legesyg Rumlig

36 HJERNEN A B A: følelsesladede situationer og ansigter
SET FRA OVEN  FREMAD A B A: følelsesladede situationer og ansigter B: følelsesladede situationer med afkodning

37 KREATIVE TEKNIKKER ARBEJDSMODEL
Fokusering Idéskabelse Idékvalificering 1 2 3

38 KREATIVE TEKNIKKER DE TRE BØLGER
Erfaringsmæssigt tre bølger i idéskabelsen Banale ideer Vilde og urealistiske ideer Vilde og anvendelige ideer Bølge 2 og 3 kræver en indsats og engagement

39 DEN KREATIVE PROCES KRAV TIL PROCESLEDEREN
Viden om kreative teknikker Erfaring i brugen af kreative teknikker Gennemslagskraft Evne til at motivere andre Struktureret Situationsfornemmelse Kreativ?

40 Innovationsmiljø Colon : Mødestedet

41 Innovationsmiljø Idé galleriet

42 Innovationsmiljø Inspiration og provokation

43 Skriv indlægstitel i "Sidehoved" fanen "Noter og uddelingskopier"
Innovationsflow Innovation som strategi Innovationsledelse Trendovervågning Prejekt Idé opstår Kultur Bøj prejektpil, Indtegn netværk (ring og række ud over virksomhede, så ved jeg hvad det er) Analyse Værdiskabelse Målrettet kreativitet Stage Gate © DIEU Skriv kursustitel/filnavn i "Sidefod" fanen "Noter og uddelingskopier"

44 Den korte variant Innovation er ikke et mål i sig selv, snarere et middel til at nå sine mål Innovation skal ikke være noget man tager frem ved festlige lejligheder, det skal ind i hverdagen En start er følgende tre ”enkle” step: Definér innovation Hvad er succeskriteriet Hvordan skal det måles


Download ppt "Innovation fra tanke til handling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google