Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Venedig – PID konference

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Venedig – PID konference"— Præsentationens transcript:

1 Venedig – PID konference
HR som nøglen til langsigtet forretningsudvikling

2 Strategiske vinde gennem tiderne
Mall_Foto :27 Strategiske vinde gennem tiderne Balance – 60érne Vækststrategier – 70érne Konkurrencestrategi – 80érne Kompetencestrategi – 90érne Blue Ocean Strategy århundrede

3 Mall_Foto :27 Scenen sættes Gennem de seneste par år har den strategiske debat haft fokus på, hvordan virksomheden kan skabe et relativt konkurrencefrit marked med basis for markant øget kundeværdiskabelse kombineret med øget vækst og indtjening for virksomheden. I den strategiske begrebsverden anvendes titler såsom ”Blue Ocean Strategy”, ”Rule Breaking Strategy” og ”Strategisk innovation”. Men hvilken kobling er der mellem den forretningsmæssige tilgang til begrebet Blue Ocean Strategy/strategisk innovation og HR?

4 Strategisk Innovation: Definition
Mall_Foto Strategisk Innovation: Definition :27 Strategisk innovation er en grundlæggende reconceptualisering af den eksisterende forretningstænkning og forretningsmodel (ved at bryde konventionelle branche- og konkurrencemæssige spilleregler) med henblik på at opnå dramatiske værdiforbedringer for kunder samt at skabe høj vækst for virksomheden Tre elementer i forståelsen af begrebet strategisk innovation: Strategiske innovatører har en bredere kreativ rækkevidde end deres konkurrenter, hvilket tillader dem at finde nye forretningsmuligheder, mens andre ser barrierer og begrænsninger især i forhold til forståelsen af de eksterne omgivelser. Rekonceptualisering af forretningsmodellen: Basale spørgsmål. Hvilken forretning befinder vi os i? Hvordan skaber vi værdi for vores kunder? Ved at stille sådanne grundlæggende spørgsmål tvinges ledelsen til at kritisk til at overveje hvilke underforståede regler, rammer og forudsætninger, der påvirker deres forretningsområde. Strategiske innovatører tager intet for givet i henhold til eksisterende opfattelser af branchens spilleregler – de ignorerer hvad deres virksomheds aktuelle position er og i stedet koncentrerer sig om, hvilke positioner, der kan udvikles. Reshaping af eksisterende markeder. I forsøget på at bryde eksisterende rammer, retter strategiske innovatører sin opmærksomhed på nye markedsvinduer eller hvordan de kan opfinde og/eller kreativt sammensætte nye markedslommer (spaces). Dv.s. fokus er ikke på hvordan man kan forbedre sin eksisterende markedsposition (øge markedsandel) eller hvodan man kan udkonkurrenre eksistrende konkurrente, men kigger i steder på hvordan man kan substituere markeder, ændre markedsgrænserne, opfylde eksisterende kundebehov på nye måder – dvs. ikke tilpasse sig til de eksistrende omgivelser, men skabe dem. Dramatiske kundeværdiforbedringer. Strategisk innovation drejer sig ikke om, hvordan man kan gennemføre marginale eller gradvise forbedringer, men om hvordan man kan skabe kvantespring i kundernes oplevelser af det man tilbyder dem. Der er altså næsten udelukkende fokus på kunden og værdiskabelsen for denne og ikke konkurrenterne. Hvad betyder det? Strategiske innovatører følger ikke kun de eksisterende kunder, men nok så meget ikke-kunder med henblik på at få en dyb indsigt udækkede behov, specielle

5 Strategisk Innovation
Mall_Foto :27 Strategisk Innovation Kundeværdi Forretningsmodel Kunder Hvordan ? Hvad ? Hvem ? Redef. af værdikæde Redef. af kundebehov Redef. af kundegrupper

6 Strategisk Innovation: En begrebsramme
Drivkræfter Resultater Kultur Markant kundeværdi- forøgelse Strategisk Innovation Proces Mennesker Konkurrence- mæssig repositionering Ressourcer

7 Strategisk Innovation: Drivkræfterne
Eksempler Kultur ”Etabler en spørgekultur” General Motor – OnStar-projekt Proces ”Gå på kreativ udforskning” BDO ScanRevision Innovator Mennesker ”Bring nye stemmer ind” Royal Dutch Shell – ”GameChanger projekt Ressourcer ”Tiltræk ressourcer via ekstern relationsopbygning og netværk Amazon-com

8 Strategisk Innovation - Proces ”Gå på kreativ udforskning/opdagelse”
Mall_Foto :27 Strategisk Innovation - Proces ”Gå på kreativ udforskning/opdagelse” ” Se til siden ... ” ”Tænk flydende…” ”Forbind det uforbindelige” Perledykker-metaforen Der er fire principper i forbindelse med al kreativ tænkning ”Se ind i andre verdener”

9 Værdiinnovation: Høj kundeværdi og lave omkostninger i balance
Hvilke forhold bør elimineres, som branchen tager for givet? Hvilke forhold skal reduceres langt under branchenormen? Hvilke forhold skal øges markant over branchenormen? Hvilke faktorer skal nyskabes, som aldrig har været kendt? Omkostninger Omkostnings besparelser fra reducer og eliminer Værdi Innovation Omkostningsfordele ved høj volumen Høj kundeværdi ved forøge og skabe ny kundeværdi Kundeværdi

10 Strategisk Innovation: Resultater
Proaktivt markedsforståelse og indlevelse Proaktivt værdi- skabelse Gøre eksisterende konkurrence irrelevant Definere nye spilleregler Markant kundeværdi- forøgelse Strategisk Innovation Konkurrence- mæssig repositionering

11 Strategisk Innovation Værktøjskassen
Mall_Foto :27 Strategisk Innovation Værktøjskassen Aktuelle forretningsskabelses- resultater Forberedende materiale – metafor, begrebsverdenen.. (grundlæggende værdier) Værktøjer til forretningsskabelse Facts Ideer Følelser Problemer Muligheder Aktiviteter Forretningsoplæg

12 Elementer i den fremadrettede HR strategi
Nuværende virksomhedskultur og subkulturer Innovationsparathed i virksomhedskulturen? Match/mismatch mellem virksomhedskulturens innovationsparathed og virksomhedens forretningsmæssige ambitioner om innovation Indsatser som med afsæt i virksomhedens kultur sikrer: Etablering af en naturlig spørgekultur Målrettede innovationsprocesser, der sikrer en værdiskabende udforskning af forretningsmæssige muligheder Rekrutteringsprocedurer som bevirker, at der kommer nye stemmer i virksomheden Målrettede rammer for indgåelse og udvikling af eksterne relationer i en forretningsmæssig sammenhæng

13 Kultur som et isbjerg (Schein)

14 Scheins kulturmodel De synlige aspekter (Symptomer og synlige værdier)
Mål Teknologi Struktur Færdigheder Finansielle ressourcer Filosofier De skjulte aspekter (Grundlæggende, underliggende antagelser) Holdninger Værdier Følelser Sociale relationer Gruppenormer

15 Scheins kulturniveauer (2)
Artefakter (Symptomer) Synlige organisatoriske strukturer og processer (Kan være vanskelig at tyde) Skueværdier (Espoused values/Desirables) Strategier, mål og filosofier Grundlæggende antagelser Ubevidste anskuelser, opfattelser, tanker, følelser

16 Transformation af organisationskulturen
Nye SBUére Kultur- transformation

17 måske vi her i det 21. århundrede kommer nærmere grundsubstansen i HR –
at HR skal være ansvarlig for implementering af virksomhedens strategi!


Download ppt "Venedig – PID konference"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google