Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidlig skriftsprog i dagtilbud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidlig skriftsprog i dagtilbud"— Præsentationens transcript:

1 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Opdagende skriftsprog

2 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Program Om opdagende skriftsprog Barnet skaber sit sprog sammen med omgivelserne (konstruktivistisk og sprogsyn) De voksne som sprogmodeller / voksenroller Dagtilbuddets indretning Ideer til synligt skriftsprog Dialog Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

3 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Dækker både det sprog, der læses og skrives Aktiviteter med skriftsprog er både læse- og skriveaktiviteter Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

4 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Emergent literacy Literacy er skriftsprog Emergent betyder at noget gryr, dukker op, kommer frem. Begrebet betyder ”en lang og sammenhængende udvikling, som kommer indefra, men som samtidig er genstand for og afhængig af stimulation fra det omgivende miljø.” [1] Emergent Literacy er læse- og skriveadfærd som går forud for konventionel læse- skriveadfærd. [1] Uhrenholdt, s. 23 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

5 Opdagende skriftsprog
Dobbelttydning Barnet er opdagende Skriftsprogskompetencen dukker op Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

6 Opdagende skriftsprog
Samtidighed med den øvrige sprogtilegnelse Sprogforståelse Begrebsdannelse / ordforråd Talesprog Udtale Sætningsopbygning Ordbøjning Prosodi Intonation Før tænkte man først talesprog, så skriftsprog. Man tænkte, at talesproget kom af sig selv i barnets naturlige hverdag, men skriftsproget skulle læres. I dag lægger man de samme principper ned over skriftsproget som over talesproget. Det læres eller i hvert fald opdages på en stor del i barnets naturlige miljø. Det skal bare være der og blive brugt på samme måde som talesproget er der. En stor del af ideen i det her er altså at gøre skriftsproget lige så naturligt som talesproget. Det er skønt for det er let og kræver ikke meget arbejde. Min hele klare erfaring er, at når man lader skriftsproget indgå i børnenes liv, lærer de sig en hel masse om det skrevne sprog og kommer i gang med at læse og skrive – på deres præmisser. Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

7 Opdagende skriftsprog
Noget kommer før noget andet Enkeltord før sætninger Liniære processer Høj grad af samtidighed Cirkulære processer, hvor læringen hele tiden griber ind i hinandens områder Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

8 Emergent literacy / Opdagende skriftsprog
Principperne kan samles i 5 følgende punkter Tidlig start, hvor barnet selv opdager uden at blive belært. Samtidighed mellem skrive- og læsefærdigheder Skriftsprogsindlæringen bliver ligesom talesprogsindlæringen meningssøgende. Samtidighed mellem funktion og form. Kognitivt arbejde (problemløsning). Indlæringen foregår i samspillet med de voksne og handler således i høj grad om kvaliteten i relationen. Den voksne som model bliver central. ] Uhrenholdt, 1996, s.24-25 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

9 Talesprog og skriftsprog samtidig
På samme måde som barnet prøver reglerne i talesproget af, kan vi give børnene mulighed for at prøve skriftsproget af. Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

10 Talesprog og skriftsprog samtidig
sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver funktionel tilegnet i en sproglig sammenhæng, som er meningsfuld for børnene selv. konstruerende proces, Hagtved, Ukrenholdt, Frost, Kjertmann Når skriftsproget læres samtidigt og sammen med talesproget bliver læringen af skrifsproget funktionel ligesom læreingen af talesproget. Børnene lærer sig talesproget, fordi de bruger det (Frost 1999). Hagtved, 2004, s.211 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

11 Barnet skaber sit sprog
Barnet er teoriafprøver Systematiker, der finder ud af, om det sagte giver mening. F.eks Ental / flertal Biords placering Intonation Barnet lærer sig sprog. Man har haft for vane, at de andre lærer barnet sprog nærmest ved at åbne hjernen og fylde på. Det er gennem forskning blevet tydeligt, at barnet skal have sprog præsenteret og det lærer ved at prøve af. Derfor skal barnet have meget sprog og gerne med rigtigt mange gentagelser og i forskellige kontekster. Ko – koer – køer Jeg kommer nu nemlig – jeg kommer nemlig nu. Det bare er ikke mig – det er bare ikke mig Nå konstaterende – spørgende – overraket – (Hagtved, 2004, s. 31ff) Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

12 Barnet skaber sit sprog
Barnet er født med forudsætninger for sprog Barnet er afhængig af sit miljø Barnet skal have sine stimuli fra sine omgivelser Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

13 Barnet skaber sit sprog
Barnet er afhængig af de voksnes reaktioner på sine afprøvninger Mennesker søger hen, hvor der er Succes Glæde Fællesskab Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

14 Barnet skaber sit sprog
De voksne skal Lytte til talesproget Se skriftsproget Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

15 Barnet skaber sit sprog
Barnet har brug for et miljø fyldt med meningsfuldt sprog Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

16 Ideer til det synlige skriftsprog
Når der er meget synligt skriftsprog, spørger børnene og de voksne fortæller. Dialogen starter naturligt og funktionelt. Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

17 Billedreportage med tekst til
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

18 Billedreportage med fortælling
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

19 Den voksne laver en overskrift til børnenes tegninger om en bog
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

20 I barnets erindringsbog er der masser af skrift
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

21 Fortælling om familien
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

22 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Navn på de fremmødte Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

23 Navne i tegningerne og på kunstneren
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

24 Sange, rim og remser på væggen
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

25 Det står på døren, hvad der er bag ved døren
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

26 Guide til orden i køleskabet
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

27 Madlavningsguide i børnehøjde
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

28 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Dagsprogram med tekst Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

29 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Fødselsdagskalender Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

30 Skrift og billeder i fællesdagbogen
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

31 Vigtigst af alt er barnets egen spontane legelæsning og skrivning
Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

32 Barnet skaber sit sprog
Barnet skaber sit sprog i et miljø, der giver mange sproglige muligheder sammen med de voksne Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

33 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Sprogmodeller Spejlneuroner. Den hjernefunktion, der gør, at barnet kan kopiere de voksne. Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

34 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Sprogmodeller De voksne snakker med barnet Svare på det barnet spørger om uden at belære De voksne viser, at de bruger skriftsproget Skrive Læse Parallelle, funktionelle processer Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

35 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Sprogmodeller Vise at skriftsproget har funktion Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

36 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Sprogmodeller Vise glæde ved sprog Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

37 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Sprogmodeller Gå på opdagelse sammen med barnet Undres Vise nysgerrighed Reflektere Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

38 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Voksenrollen Sætte pris på børnenes læse- og skriveaktiviteter anerkende legelæsning anerkende og kommentere legeskrivning og børnestavning Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

39 Sproget er funktionelt
gøre noget ud af børnenes produkter – lade dem få en funktion og/eller nyde dem gøre skrive- og læseaktiviteter som en del af leg Gøre skrive- og læseaktiviteter til en del af hverdagen Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

40 Skriftsproget er synligt
Gør skriftsproget synligt ved at vise og bruge det og lade det være fremme Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

41 Skriftsproget er let tilgængeligt
Let adgang til bøger Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

42 Skriveredskaberne er let tilgængelige
Let adgang til papir og skrive- og tegneredskaber Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

43 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
Vis glæde ved sprog Vis glæde ved at bruge sprog Vis glæde ved egne sproglige aktiviteter Vis glæde ved andres sproglige aktiviteter Vær glad sammen om sprog Vær glad i de sproglige aktiviteter Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud

44 Tidlig skriftsprog i dagtilbud
God fornøjelse Tak fordi I lyttede Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud


Download ppt "Tidlig skriftsprog i dagtilbud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google