Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om norovirus torsdag den 23/ på KolleKolle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om norovirus torsdag den 23/ på KolleKolle"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om norovirus torsdag den 23/3 2006 på KolleKolle
Forholdsregler mod norovirus i detailhandlen Karin Frøidt Coop Norden Food, Varesikring

2 Mikrobiologiske kriterier, en del af EU hygiejnepakke
Den 1. januar 2006 fik EU fælles mikrobiologiske normer for en række sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarer, men desværre er der ingen virus med Begrundelsen er at der ikke findes egnede analysemetoder til at undersøge fødevarer I stedet er der fastlagt normer for coli bakterier, der kan anvendes som indikatorer for den fækale forurening af toskallede bløddyr Men er det nok? Coop har i vores høringssvar vedr. de mikrobiologiske normer fremført, at der bør arbejdes videre med udviklingen af pålidelige indikator-kriterier for norovirus (og ikke kun i skaldyr), ligesom vi har efterlyst normer for Vibrio bakterier, E. Coli O 157 og Campylobacter Men hvad gør vi selv i detailhandlen?

3 Generelle vare- og kvalitetskrav
Coop Norden kræver at produktion af varer der leveres til vore butikker, sker forsvarligt og sikkert under udøvelse af dokumenteret kvalitetsstyring Vi forbeholder os ret til selv at gennemføre audits For varer i Coop’s egne varemærker forlanger vi 100% receptindsigt

4 Generelle vare- og kvalitetskrav, eksempler
Varekontrol Ingen Bestråling Økologiske varer, dokumentation Ingen brug af methylbromid Ingen PVC Ingen azofarvestoffer, hvis alternativer Ingen chlor i produktionsvand Ingen kemiske dekontaminering

5 Generelle vare- og kvalitetskrav, særligt for egne mærker, eksempler
Komplet recept Datablade på underingredienser Analyseresultater med fokus på risikoparametre Ingen GMO Fremstillings- eller pakkedato Styring af allergener

6 Specifikke vare- og kvalitetskrav, eksempler
Ingen Natamycin på tørrede pølser Ingen Nicin på oste Ingen bløde råmælksoste Grænse for tin i konserves Grænse for cadmium i kakao og chokolade Nitrit og ascorbat i kombination Ingen berigelse af nydelsesmidler Minimal forekomst af Salmonella i kyllinger Hygiejnetekster Kvalitet af vandingsvand

7 Hygiejnetekster på særlige risikovarer
Fjerkræ Vildt Æg Hakket kød Tatar Østers

8 Hygiejnetekst på østers
Detailpakninger med østers skal være mærket med følgende tekst: Levende østers kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Sygdomsrisikoen kan undgås ved opvarmning til +75˚C.

9 Kvalitet af vandingsvand
Der skal foreligge en dokumenteret vurdering af om vandingsmetode og vandkvaliteten påvirker kvaliteten og fødevaresikkerheden af den pågældende afgrøde Vand, der anvendes til vanding (hvor vandet kommer i direkte kontakt med produkterne), overrisling og vask af frugt og grønt, bør overholde mikrobiologiske kriterier i nationale regler for drikkevand, således at fækal forurening af afgrøderne undgås Inden for EU er nationale drikkevandsregler baseret på direktiv om kvalitet af drikkevand 98/83/EC

10 Gennemgang af kvalitetsstyring
Fødevarer der leveres til Coop skal som minimum produceres og styres i overensstemmelse med HACCP principperne jvf. Codex Alimentarius I visse tilfælde kræver Coop desuden kvalitetsstyring efter en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkendt standard, ISO eller DS 3027 Coop Norden vurdere løbende fødevaresikkerheden og kvalitetsstyringen hos vore leverandører – dels ved revision af egenkontrolbeskrivelser, risikoanalyser og sporbarhedsprocedurer og dels ved rekvirering af kontroldokumentation eller egne analyser Ved brug af underleverandører skal vore leverandører stille tilsvarende krav videre og Coop Norden kan kræve 3. parts audit af underleverandørerne, hvis der er tale om særlig risikobetonede varer

11 Audits og inspektioner
Enhver leverandør til Coop må acceptere og sikre at en repræsentant fra Coop Norden Food, Varesikring frit kan foretage anmeldte inspektionsbesøg og audits på de produktionsanlæg og faciliteter, hvor varerne fremstilles og oplagres Coop Norden Food, Varesikring har 3 auditører som løbende gennemgår leverandørvirksomheder i ind- og udland Audits gennemført af akkrediteret, uafhængigt kontrolorgan kan ligeledes benyttes

12 Prioritering af fokus I prioriteringen af Coop’s kontrol- og auditressourcer er principperne: Vare i egne varemærker prioriteres over varer i leverandør mærker Særligt risikobetonede varer prioriteres over mere sikre varer Risikoparametre prioriteres over kvalitetsparametre

13 Coop Norden Food, Varesikring
Coop prioriterer også at følge med i nationale og internationale undersøgelser, så vi konstant kan sikre den rette fokusering. Coop er repræsenteret i bl.a. interessentgruppen for Zoonosecenteret, følgegrupper for udvalgte forskningsprojekter ved Danmarks Fødevareforskning, Fødevarekontroludvalget,… Og vi deltager i seminarer som dette ! Tak for opmærksomheden !!!


Download ppt "Temadag om norovirus torsdag den 23/ på KolleKolle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google