Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN"— Præsentationens transcript:

1 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
PRODUKTER Er mine produkter designet i overensstemmelse med EN , kapitel 4? Opfylder produkterne de krav, der fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens eksempelsamling? Opfylder produkterne de krav, der gælder på (eventuelle) eksportmarkeder?

2 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
KVALITETSSTYRING / FPC Opfylder mit kvalitetsstyringssystem de generelle krav til sporbarhed , måleudstyr, behandling af afvigende produkter, træning og uddannelse etc. Er mit kvalitetsstyringssystem tilpasset kravene i EN ?

3 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
KVALITETSSTYRING / FPC Sikrer mit kvalitetsstyringssystem, at den løbende produktion overholder alle deklarerede egenskaber, herunder: Aerodynamisk frit areal? - Pålidelighed? - Åbning under belastning? - Lav omgivelsestemperatur? - Vindlast? - Varmemodstandsevne? - Reaction to fire?

4 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
KVALITETSSTYRING / FPC Sikrer mit kvalitetsstyringssystem, at produktændringer styres, således at overensstemmelsen opretholdes?

5 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
INITIAL TYPE TEST Er prøveemner til Initial type test udtaget af et notificeret certificeringsorgan? Er Initial Type Test gennemført på et notificeret laboratorium? Er alle egenskaber prøvet? Aerodynamisk frit areal? Pålidelighed? Åbning under belastning? Lav omgivelsestemperatur? Vindlast? Varmemodstandsevne? Reaction to fire?

6 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
INITIAL TYPE TEST Opfylder prøvningsresultaterne de planlagte deklarationer: Er ITT-prøveemnerne stadig repræsentative for den løbende produktion, eller er produktionen ændret?

7 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
CERTIFICERING Har jeg truffet aftale med et notificeret certificeringsorgan? Er der aftalt tidsplan for certificeringsprocessen? Er min kvalitetsstyringsmanual bedømt af certificeringsorganet?

8 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
CERTIFICERING Har certificeringsorganet udtaget prøver til ITT? Er der afholdt certificeringsaudit? Er evt. afvigelser konstateret ved audit blevet lukket?

9 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
DEKLARATION AF OVERENSSTEMMELSE Er alle krav vedrørende Initial Type Test opfyldt? Er der udstedt certifikat fra notificeret certificeringsorgan på overensstemmelse med EN annex ZA? Viser min løbende kvalitetsstyring, at produkterne til stadighed opfylder kravene?

10 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2
DEKLARATION AF OVERENSSTEMMELSE Tør jeg selv stå inde for, at produkterne holder kravene til CE-mærkning?

11 HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN12101-2


Download ppt "HUSKELISTE TIL CE-mærkning EN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google