Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag i Dasys Udvikling af sygeplejeprofessionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag i Dasys Udvikling af sygeplejeprofessionen"— Præsentationens transcript:

1 Temadag i Dasys Udvikling af sygeplejeprofessionen
uddannelse ledelse Rigshospitalet Onsdag den 13. maj 2009

2 Udvikling af sygeplejen på oversygeplejerskeniveau
Hvordan bæres uddannelse, opdaterede faglige profiler, interesser, mod og personlighed ind i professionelle hierarkier? v/Erik Elgaard Sørensen postdoc, cand.cur., ph.d. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Aalborg Sygehus

3 Indlæg vil omhandle Grundlag for professionsudvikling
samspil mellem ledelsesfaglighed og professionsfaglighed (Elgaard Sørensen 2006) uddannelse, opdaterede faglige profiler, interesser, mod og personlighed ind i professionelle hierakier Professionsudvikling spænd mellem tradition og fornyelse hvordan? (Aalborg Sygehus 2009)

4 Grundlag for professionsudvikling
Samspil mellem ledelsesfaglighed og professionsfaglighed

5 Grundlag for professionsudvikling

6 Professionelle hierarkier: Sygehuse som organisationer
store komplekse videnstunge stærkt specialiserede organisationer øger behov for koordination mellem professioner og specialiserede professionelle inden for samme profession (Kragh Jespersen 2008)

7 Professionelle hierarkier
højtuddannede eksperter tæt på kerneydelsen mange slags professionelle i én og samme organisation autonomi nødvendig for løsning af opgaverne jo stærkere autonomi, desto vanskeligere at få til at arbejde mod organisationens mål selvstændige, udviklingsorienterede, initiativrige og engagerede Det klassiske professionelle selvstyre som ideal for ledelse er bedst egnede til at styre sig selv og de organisationer de ansættes i (Kragh Jespersen 2008).

8 Grundlag for professionsudvikling

9 Uddannelse, faglige profiler og interesser
Lederuddannelse Fordybelse i sygeplejefagets inderside

10 Ledelsesteoretiske synspunkter
Kurt Klaudi Klausen Steen Hildebrandt Peter Kragh Jespersen

11

12 Ledelse et samspil mellem leder og medarbejder (Uhrenfeldt 2007)

13 Uddannelse, faglige profiler og interesser
Lederuddannelse Fordybelse i sygeplejefagets inderside Faglige profiler Ledelsesfaglig Sygeplejefaglig

14 At holde en faglig profil opdateret
Også nødvendigt med professionsfaglig viden for at lede. Ikke kun i forhold til opgaverne, der skal løses, men også for at opnå den nødvendige troværdighed og respekt blandt fagprofessionelle (Zeuthen Bentsen 2001, 2003).

15 Klinisk troværdighed (Døssing 2007)
Klinisk kompetence Evne til at fungere som sygeplejerske i den konkrete kliniske praksis (Davies 1996, Baillie 1994, Love 1996) At være opdateret Viden om praksis og teori er aktuel/nutidig (Fisher 2005)

16 At være opdateret: At holde praksiskundskab levende (Molander 1996)
1). forudsætter interesse og en personlig vilje for deltagelse i praksis og i praksisforbindelser 2). deltagelse foretaget på baggrund af tillærte rutiner er ikke tilstrækkeligt 3). veksle mellem ubetinget at stå for det man kan og at åbne sig for andres kundskab med henblik på forbedringer af virksomhedsudøvelsen

17 Uddannelse, faglige profiler og interesser
Lederuddannelse? Fordybelse i sygeplejefagets inderside? Faglige profiler Ledelsesfaglig Sygeplejefaglig Interesser Ledelse Drift og administration Sygepleje

18 Grundlag for professionsudvikling

19 Mod og personlighed ”vi kunne ikke leve med som ledere ikke og have mere føling med hvordan ressourcerne blev brugt, derfor skulle der ansættes en afdelingssygeplejerske, som kunne koordinere, før havde ingen mandat til eller taget mandat til at sige, det er vi nødt til, alle kunne se det, men ikke ligesom haft mod til at gøre noget ved det, mod fordi du går ind og blander dig i de der sådan meget stærke enheder, fire piger der sidder derinde på deres troner og har haft sådan en vi-alene-vide-holdning, jeg sagde, det er nødt til at være sådan, fordi……” (Elgaard Sørensen 2006)

20 Opsamling Grundlag for professionsudvikling
viden om og forståelse for professionelle hierakier relevant uddannelsesmæssig baggrund ledelsesfaglig klinisk kompetent profil sygeplejefaglig opdateret profil interesse, mod og personlighed

21 Professionsudvikling
Et spænd mellem tradition og fornyelse

22 Spænd mellem tradition og fornyelse
Tradition Fornyelse Florence Nightingale ( ) Evidensbaseret praksis? KALD  FAG  PROFESSION

23 Vidensgrundlag for sygeplejevirksomhed
Etiske teorier Ontologiske teorier Sygeplejens normative grundlag Principper for praksis (ex. kliniske retningslinjer) Videnskabelig viden Sygeplejepraksis

24 Der ER behov for fornyelse
Der er behov for den bedst mulige kundskab til gavn for sygeplejen (obs sygeplejens mandat) nødvendigt at generere viden på forskellig vis (metode) Videnskabelig Praksis

25 Grundlag for fornyelse
behov for fornyelse undren over det vi går og gør tilnærmelsesmåde ikke al videnskabelig viden skal integreres i praksis – derimod skal vi være mere optaget af virker det vi gør? hvordan virker det vi ved?

26 Syntese mellem tradition og fornyelse må tage udgangspunkt i
reelle behov for fornyelse (hvad er problemet i klinikken) holde fast i traditionen (ikke kaste barnet ud med badevandet) fornyelse betyder ikke brud med det, der har været tidligere fornyelse må ske i samarbejde (undgå dem og os – tænkning) må finde de gode/rigtige metoder frem m.h.p. at fremme udvikling/fornyelse strategisk indsats

27 Syntese mellem tradition og fornyelse må tage udgangspunkt i
reelle behov for fornyelse (hvad er problemet i klinikken) holde fast i traditionen (ikke kaste barnet ud med badevandet) fornyelse betyder ikke brud med det, der har været tidligere fornyelse må ske i samarbejde (undgå dem og os – tænkning) må finde de gode/rigtige metoder frem m.h.p. at fremme udvikling/fornyelse strategisk indsats

28 Tradition og fornyelse i praksis
Strategi for klinisk sygepleje 2009 – 2013 1 Videnskabelig praksis som en integreret del af det daglige kliniske arbejde 2 Rekrutteringsflow og karriereveje 3 Strategiske alliancer og netværk

29 Videnskabelig praksis som en integreret del af det daglige kliniske arbejde
Opbygning af en bæredygtig kultur Uddannelse til og ansættelse af ph.d.’ere Universitær tilknytning/samarbejde Opbakning og forståelse på alle ledelsesniveauer Ledende sygeplejersker dokumentere implementering af et antal forskningsresultater indenfor en periode Journal clubs for ledende sygeplejersker Anvendelse af relevante forskningsresultater og gennemføre forskningsprojekter Forsknings-/udviklingsprogrammer Journal clubs for sygeplejersker Tilbud om kurser (formidling, litteratursøgning, artikelskrivning) Videndeling/-formidling (deltagelse i kongresser m.v.) ex. lindrende indsats, ledelse, tykke børn

30 Rekrutteringsflow og karriereveje
Sammenhæng mellem uddannelse og forskning synlige karriereveje påvirkning af udviklingen nationalt  DASYS påvirkning af udviklingen internationalt Talentspejderi identificere spirer (til master/kandidat/ph.d.) etablere forskningsassistent-stillinger samarbejde med UC/kombinationsstillinger Måling af resultater forskningsindsatsen skal registreres (publikationer, formidling …) stigning i antal publikationer

31 Strategiske alliancer og netværk Overvejende rettet mod ansatte i FoKSy
Universitært samarbejde ph.d. projekter forskernetværk Afdeling for Sygeplejevidenskab Nationalt Clearinghouse Aarhus Universitet (kliniske retningslinjer) Nationale og regionale netværk UC/bachelorprojekter vejledning til sygeplejersker i klinisk praksis (på master-/kandidat- og ph.d.niveau) Tværdiciplinært samarbejde forskningssamarbejde på tværs af professioner tværdiciplinære forskningsprojekter Internationale netværk

32 Opsamling Professionsudvikling på oversygeplejerskeniveau
viden om og forståelse for professionelle hierakier relevant uddannelsesmæssig baggrund ledelsesfaglig klinisk kompetent profil strategisk ledelse skabe rammer og vilkår sygeplejefaglig opdateret profil viden om og forståelse for sygepleje før og nu viden om og forståelse for udvikling af ny viden interesse, mod og personlighed

33 TAK for opmærksomheden www.foksy.dk


Download ppt "Temadag i Dasys Udvikling af sygeplejeprofessionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google