Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009."— Præsentationens transcript:

1 Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009

2 2 Regionsældrerådets møde den 16. september Disposition • Budgetprocessen • Hovedtal for økonomien i 2010 • Regionens finansiering • Takststyring af hospitalerne • Investeringsområdet

3 3 Regionsældrerådets møde den 16. september Budgetprocessen overordnet • Økonomisk planlægning (forår) -Grundbudget, udgiftspres, rationalisering m.m. • Økonomiaftalen (medio juni) -Indsatsområder og finansiering • Budgetvedtagelsen (august – september) -Rammereduktioner og ændret prioritering • Økonomiopfølgningen (i løbende år) -Løbende ændringer i hospitalets ramme som følge af tilpasning til ændrede opgaver

4 4 Regionsældrerådets møde den 16. september Budgetproces august - september DatoEmne 11. aug.Budgetkonference for regionsrådet 11. aug.Start for fremsættelse af budgetspørgsmål 13. aug.1. behandling af budgetforslag i forretningsudvalget 18. aug.1. behandling af budgetforslaget i regionsrådet 28. aug.Ekstraordinært orienteringsmøde for regionsrådet om besparelsesforslag (lukket) 01. sept.Møde mellem forretningsudvalg og Region H MED-udvalg 2. sept.Frist for fremsættelse af budgetspørgsmål (kl. 10.00) 3. – 14. sept.Politisk budgetproces 15. sept.2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget 17. sept.Frist for fremsættelse af ændringsforslag (kl. 10.00) 22. sept.2. behandling af budgetforslaget i regionsrådet

5 5 Regionsældrerådets møde den 16. september Opgaver og finansieringskredsløb • Tre hovedområder i opgaverne og budgettet: • Sundhedsområdet • Social- og specialundervisningsområdet • Regional udvikling • Regionsrådet kan prioritere inden for områderne, men ikke på tværs af områderne • Det samlede udgiftsniveau for sundhed og regional udvikling er fastlagt i økonomiaftalen

6 6 Regionsældrerådets møde den 16. september Fordeling af bruttodriftsudgifter i 2010 (35.815 mio. kr.) BF 2010, side 25

7 7 Regionsældrerådets møde den 16. september Oversigt over nettoudgifter

8 8 Regionsældrerådets møde den 16. september Hospitalerne 2010

9 9 Regionsældrerådets møde den 16. september Råderum for sundhedsdriftsbudgettet 2010

10 10 Regionsældrerådets møde den 16. september Udvikling i nettodriftsudgifter

11 11 Regionsældrerådets møde den 16. september Aktivitetsvækst •2 pct. af aktivitetsvæksten skal opnås ved produktivitetsforbedringer. Hospitalernes præstationsbudgetter er derfor øget med 2 pct. uden økonomisk kompensation.

12 12 Regionsældrerådets møde den 16. september Andre ændringer på udgiftssiden

13 13 Regionsældrerådets møde den 16. september Tværgående reduktioner

14 14 Regionsældrerådets møde den 16. september Besparelser

15 15 Regionsældrerådets møde den 16. september Hovedelementer i hospitalernes spareforslag • Personalereduktion i kliniske funktioner, herunder ved ændring i arbejdsgange, fremmødeplaner mv. • Personalereduktion i tværgående funktioner, serviceafdelinger, administrative funktioner mv. • Meraktivitetsprojekter - effektivisering ved et udvidet aktivitetsniveau med marginale omkostninger, der er lavere end 50 pct. • Sammenlægning af ledelsesfunktioner i forbindelse med justering af organisation • Reduktion i kostsortiment og kantinebetjening • Reduktion i terræn- og bygningsvedligeholdelse • Reduktion i øvrige driftsudgifter, fx i form af anskaffelser og varekøb, it-udstyr, brug af konsulenter mv.

16 16 Regionsældrerådets møde den 16. september Sygehusbehandling uden for regionen 2007-2010

17 17 Regionsældrerådets møde den 16. september Anvendelse af prioriteringspulje (budgetaftale af 14. september)

18 18 Regionsældrerådets møde den 16. september Regionens finansiering 2010

19 19 Regionsældrerådets møde den 16. september Takststyring • Det enkelte hospital har et ”præstationsbudget” svarende til regnskab for året før (+produktivitet) • Tilhørende økonomiske ramme = det ajourførte budget • Simpel og overskuelig mekanisme: 1.højere aktivitet, øget udgiftsramme 2.lavere aktivitet, lavere udgiftsramme

20 20 Regionsældrerådets møde den 16. september Takststyring (2) • DRG-systemet: Diagnose Relaterede Grupper • Omkostningsbestemte takster for udskrivninger og ambulante besøg • Ca. 700 forskellige takster for udskrivninger • Ca. 40 forskellige takster for ambulante besøg • Sundhedsstyrelsen beregner taksterne • Sygehusene indberetter data for aktivitet og omkostninger

21 21 Regionsældrerådets møde den 16. september Takststyring (3) • Meraktivitet : øget driftsbudget • Mindreaktivitet : reduceret driftsbudget • Mekanisme: 50% af DRG-værdi (variable omkostninger) • Kun ganske få undtagelser: Kunstig befrugtning, kosmetiske operationer m.m. • Medicinudgifter for sig selv

22 22 Regionsældrerådets møde den 16. september Investeringsramme i budgetforslaget 2010 BF 2010, side 14 og 94

23 23 Regionsældrerådets møde den 16. september Investeringsbudget

24 24 Regionsældrerådets møde den 16. september Investeringer – budgetaftalen (2009 – 2013)

25 25 Regionsældrerådets møde den 16. september Projekter med foreløbigt tilsagn fra kvalitetsfonden • Etablering af Nordfløj på Rigshospitalet med en samlet investeringsramme på 1,85 mia. kr. • Ud- og ombygning på Herlev Hospital med en samlet investeringsramme 2,23 mia. kr. • Ud- og ombygning af Hvidovre Hospital med en samlet investeringsramme 1,45 mia. kr. • Udbygning af retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans med en samlet investeringsramme 0,55 mia. kr.

26 26 Regionsældrerådets møde den 16. september Projekter indsendt til før-screening • Generalplanerne for de samlede matrikler på Hillerød Hospital og Bispebjerg Hospital • En udbygning af Glostrup Hospital, som en følge af specialfunktioner, som er planlagt samlet på Glostrup Hospital, hvilket er en forudsætning for at samle specialer og lukke matriklen i Hornbæk • Overflytning af Esbønderup til Frederikssund, så matriklen i Esbønderup kan lukkes.

27 27 Regionsældrerådets møde den 16. september Generalplanens investeringer


Download ppt "Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google