Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finanslovforslaget for 2004 22. august 2003. Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finanslovforslaget for 2004 22. august 2003. Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye."— Præsentationens transcript:

1 Finanslovforslaget for 2004 22. august 2003

2 Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye initiativer og finansiering Status for finanspolitikken

3 Finanspolitikken og konjunkturudsigterne - hvad styrker aktivitetsniveauet? Skattenedsættelser i 2004 Vækst i offentligt forbrug og investeringer i 2004 Fremrykning af boliginvesteringer mv. til 2003 Skattestoppet og afgiftslettelser Historisk lave renter Internationalt opsving

4 Ledigheden 1.000 personer Juni 2003 1.000 personer

5 Forslag til finansloven for 2004 Fortsat skattestop Skattenedsættelser for 5,7 mia.kr. Beskæftigelsesfradrag Højere mellemskattegrænse Samlet nye initiativer og bedre service for andre 6,0 mia.kr.

6 Politiske prioriteter Større tryghed i hverdagen Forskning Uddannelse mv. Anlægsinvesteringer mv. Handicappede og svage grupper Social- og sundhedsområdet Øvrige områder, herunder trafiksikkerhed

7 Nye initiativer og finansiering Nye initiativer: Vækst i kommuner og amter2,7 mia.kr. Nye initiativer i staten3,3 mia.kr. Nye initiativer i alt6,0 mia.kr. Finansiering: Samlet vækst i offentlig service svarende til 0,7 pct.2,7 mia.kr. Budgetforbedringer, effektiviseringer og omprioriteringer i staten 3,3 mia.kr. Samlet finansiering i alt6,0 mia.kr.

8 Nye initiativer Kommuner og amterMio.kr. Sundhed og sygehuse850 Medicintilskud250 Socialområdet, uddannelse mv.1.600 Staten Større tryghed i hverdagen550 Handicappede og svage grupper550 Social- og sundhedsområdet500 Uddannelse400 Meraktivitet på anlægsinvesteringsområdet mv.500 Øvrige områder, bl.a. trafiksikkerhed550 Andre nye initiativer250 I alt6.000

9 Eksempler på omprioriteringer Fra besparelser på erhvervstilskud og byggeri til fastholdelse af forskningsindsatsen frem til og med 2007 Fra tilskud til udbringning af uge- og månedsblade til en bedre folkeskole Fra justeringer af dagpengesystemet til flere sygehusbehandlinger Fra tilskud på landbrugsområdet til lavere jordskatter

10 Større tryghed i hverdagen Fortsat hård kurs over for kriminalitet Reserve på 550 mio.kr. til justitsområdet Flerårsaftaler for politiet og kriminalforsorgen skal forhandles i efteråret Målet er mere tryghed for pengene

11 Indsatsen for svage grupper, handicappede, social- og sundhedsområdet mv. Der er afsat godt 1 mia.kr. til svage grupper, handicappede m.fl. : Satspulje på 500 mio.kr., hvor regeringen vil prioritere indsatsen for at bryde den negative sociale arv og for handicappede bl.a. 150 mio.kr. til en bolighandlingsplan Reserve til svage grupper på 50 mio.kr. Reserve på 500 mio.kr. i 2004 og 1 mia.kr. årligt i 2005-2007 til social- og sundhedsformål mv. Reserven følger af skatteaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

12 Uddannelse mv. Nye initiativer Folkeskolereform Meraktivitet på uddannelser mv. IT i folkeskolen Finansiering Ophævelse af tilskud til udbringning af uge og månedsblade Reserve til IT i folkeskolen

13 Bevillinger til forskning Mia.kr. Bevillingsniveau før opfyldning Nye midler - finansieret Reserve – finansiering udestår 0405 06 07

14 Den offentlige sektors saldo Pct. af BNP Mellemfristet målinterval for strukturel saldo 2,5 1,5 2,5 16,6 mia.kr. 18,7 mia.kr.

15 Fuld finansiering i 2004 Statens indtægter450,1 mia.kr. Statens udgifter444,8 mia.kr. DAU-saldo5,3 mia.kr.

16 DAU-saldo Pct. af BNI

17 Mia.kr.Pct. af BNP Udlandsgælden og betalingsbalancen Mia.kr.

18 Antal offentligt ansatte Antallet af offentligt ansatte ventes at stige med 3.000 personer i 2004 Væksten målrettes den borgernære service i kommuner og amter Stort set uændret personaleforbrug i staten Det samlede antal offentlig ansatte steg i 2002 med 10.500 personer og ventes i 2003 at være omtrent uændret


Download ppt "Finanslovforslaget for 2004 22. august 2003. Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google