Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planteavlskonsulent Bent H. Hedegaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planteavlskonsulent Bent H. Hedegaard"— Præsentationens transcript:

1 Planteavlskonsulent Bent H. Hedegaard
At komme i mål Planteavlskonsulent Bent H. Hedegaard

2 Hvad kan du gøre ! Prioriter indsatsområderne Sæt klare mål
Hvor er der noget at hente Hvor er der størst chance for succes Sæt klare mål Konkrete mål Ambitiøse men realistiske mål Helst målbare mål Tidsbestemte mål Lav handlingsplaner / løsningsforslag

3 Handlingsplan: Majsudbytte Mål: Udbytte 10.000 FE/ha og Tiltag
Nr. 1 Dato 27/4-10 Mål: Udbytte FE/ha og max. 1,15 kg ts/FE Opnået pr.: 15. november 2010 Aktuelt niveau: FE/ha og 1,21 kg ts/FE Dokumentation af mål: Opmåling af markstak og kvalitetsanalyse Tiltag Ansvarlig Hvornår Rådgivningsbesøg ang. ukrudtsbekæmpelse Planteavls-konsulent 15/5-10 4/6-10 Besøg vedr. høsttidspunkt – prøver udtages til bestemmelse af tørstofindhold 25/9-10 Opgørelse af udbytter i hver mark ved optælling af antal læs Lars Landmand ca. 1/10-10 Opmåling af totale udbytter i ensilagestak og udtagning af prøve til analyse Kvægbrugs-rådgiver 1/11-10 Opfølgning på tiltag og mål Udbytteopgørelse og analyseresultat til Lars Landmand og planteavlskonsulent 15/11-10 Opfølgning på udbytter pr. mark samt evaluering af handlingsplan 1/12-10 Navn: Tlf.: Chr. nr.: Ansvarlig rådgiver: Planteavlskonsulent Andre aftaler: Kopi til Kvægbrugsrådgiver

4 Visuelle handlingsplaner Forbedre majsudbyttet
Rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Besøg vedr. høsttidspunkt - prøver til bestemmelse af tørstofindhold Opmåling af totale udbytter i ensilagestak og udtagning af prøve til analyse Opfølgning på udbytter pr. mark samt evaluering af handlingsplan 1 2. rådgivningsbesøg ukrudtbekæmpelse Opgørelse af udbytter i hver mark ved optælling af antal læs Udbytteopgørelse og analyseresultat til LL og planteavlskonsulent 2 3 Majsudbytte forbedres Udbytte FE/ha og maks. 1,15 kg tørstof/FE 4 5 6 7

5 Hvad kan du gøre ! Gør mål og handlingsplaner synlige Motivere
Medarbejdere Samarbejdspartnere Dig selv og din familie Motivere Hvad tænder dig og dine medarbejdere Resultater ? Ønsket tilstand ? Konkurrence? Anerkendelse? O.s.v. Opfølgning, opfølgning og opfølgning Bliver målene nået

6 Gør du det rigtige, for at opnå det du vil?

7 Om visionens kraft… ” Når du vil have bygget et
skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer. Du skal ikke uddele opgaver eller delegere arbejdet. Du skal vække deres længsel efter det store åbne hav.” Antoine Saint-Exuperý


Download ppt "Planteavlskonsulent Bent H. Hedegaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google