Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!"— Præsentationens transcript:

1 Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!
Cand.psych. Steen Guldager

2 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Inspirationen ”Hvad er der da med ham???!!” ”Svingdørspatienterne” – undren over forløb, der ikke gik, og at behandlere typisk prøvede mere af det samme i årevis – og opgav … (ex. Frank) Centrale forskningsresultater Hvad kom først, misbrugsproblemerne eller de psykosociale problemer? Får folk egentligt den rigtige hjælp? Cand.psych. Steen Guldager

3 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Forskning Psykiatri i stofmisbrugspopulationer: F.eks. Mats Fridell: Diagnosticerbare personlighedsforstyrrelser: ca. 75% (50-90%) med en ca. 33% med to ca. 17% med tre eller flere Depression/angst: 40-60% Psykoser: 15-20% (8-9% endogene) ICD-10, F60 s. 135: Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for >= 2 af følgende områder: Erkendelse, holdning Følelsesliv Impulskontrol og behovstilfredsstillelse Interpersonale forhold Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne Varighed siden barndom eller adolescens Ikke udtryk for eller følge af anden psykisk lidelse Organisk ætiologi udelukkes Paranoid Skizoid Dyssocial Emotionelt ustabil Borderline type Histrionisk Tvangspræget Ængstelig (evasiv) Dependent (Narcissistisk) (Passiv-aggressiv) Uspecificeret Blandet og anden type Cand.psych. Steen Guldager

4 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Udbredelsen af specifikke personlighedsforstyrrelser blandt misbrugere Rounsaville et al. J Nerv Ment Dis 1998;87-95 Cand.psych. Steen Guldager

5 287 prs i misbrugsbehandling i Norge, fulgt 1997-2004
Cand.psych. Steen Guldager

6 Hvad kom først - misbrug eller psykiatri?
6 år efter endt behandling har tidligere misbrugere stadig angst og depressioner Cand.psych. Steen Guldager

7 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Tid til eftertanke! Misbruget slører de oprindelige, alvorlige problemer, vi får dem ikke grundigt nok udredt og behandlet! Fint med alle mulige behandlingstilgange for misbruget – humanistiske, socialpædagogiske, 12-trins, kognitive etc.! Men hvad så, når en meget stor gruppe har haft andre og mere grundlæggende diagnosticerbare psykiatriske lidelser før misbrugsdebut? Vi skal behandle relevant og kendte lidelser, som en del af det samlede tilbud, uden at sygeliggøre alle misbrugere Cand.psych. Steen Guldager

8 Visitation til udredning (assessment)
Prioritering p.t.: Folk, der skal i stoffri behandling Folk er har åbenlyse, alvorlige psykiske/psykiatriske problemer Øvrige ”påfaldende” eller ”besværlige” brugere Cand.psych. Steen Guldager

9 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Udredning Behandlernes grund til at ønske udredning, evt. indhentning af internt og eksternt journalmateriale (psykiatriske journalnotater, psykolognotater, notater fra tidl. behandlingsinstitutioner) Klinisk interview, semi-struktureret NeoPiR MCMI-III Cand.psych. Steen Guldager

10 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Cpr.nr., behandlingsmæssige mål, motivation: Aktuel situation ift. misbrug, aktiviteter, bolig, netværk, økonomi, psyke-soma, søvn, spiserytmer, hygiejne, forhold til rådgivere o.a.: Ressourcer: Misbrugshistorik, samt evt. kriminalhistorik: Psykohistorik, evt. psykiatri/indlæggelser, selvmordstanker/forsøg, job/uddannelse, netværkshistorik, herunder misbrug eller psykiatri, selvmord i familien, fødsel, hovedtraumer, temperament: Samlet klinisk indtryk, kontaktkvalitet: Samarbejde med eksterne behandlere: Hvad siger screeningen? NeoPiR, MCMI-III, ADIS-IV, SCL-90-R, andre tests: Forslag til foreløbige fokuspunkter: Cand.psych. Steen Guldager

11 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Supplerende tests ADIS-IV ift. angst m.m. Hamilton/BDI til suppl. depressionsmål SCL-90-R til generelt symptomoverblik ASRS + d2 + BRIEF-A til ADD og ADHD WAIS-III til intelligens og neuropsykologisk overblik Neuropsykologisk testbatteri (fra Neuropsykiatrisk Team, Risskov) Evt. interviews (live eller pr. tlf.) med pårørende og primærbehandlere Cand.psych. Steen Guldager

12 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Udfærdigelse af ”Pixi-bog”: kort, letforståelig opsummering af resultater, styrker, svagheder/ lidelser, konklusioner og anbefalinger Tilbagemelding til bruger og primærbehandler, efterfølgende evt. justering af ”Pixi-bogen” Opfølgning på sagssupervisioner/teamdrøftelser ift behandlingsdesign og -strategier Ofte opfølgning ved psykiater, ekstern psykolog, neuropsykolog, egen læge, døgnbeh.inst., etc. Det tager lidt tid, men lønner sig oftest i sidste ende via en mere præcis og fagligt funderet behandling – større faglig tilfredshed - og ikke mindst gladere brugere og behandlere! Cand.psych. Steen Guldager

13 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Eksempler De. – ubehandlet paranoid skizofreni + ADHD Ål. – fejldiagnosticeret ADHD som 2-årig, massiv hjerneskade fra fødsel Za. – massive neuropsykologiske probl., overset Th. – paranoid+aggressiv-sadistisk personlighedsforstyrrelser + div. angst- og depressionslidelser S i. – depression og dependent personlighedsforstyrrelse m.m. Ke. – ADHD – fængsel Jo. – ADHD > Ritalin > ordinært arbejde In. – paranoid skizofreni under udvikling, meget voldelig Cand.psych. Steen Guldager

14 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Hvad gør vi nu, lille du? Vi starter den store oprydningsproces i misbrugs- og psykiatriregi Vi udvikler et nyt og bedre fagligt funderet samarbejde i grænsefladerne mellem misbrugsfeltet, socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien Vi har gode nok ben og engagement til at trække i den gule trøje og lægge os forrest i feltet Cand.psych. Steen Guldager

15 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Yderligere pay-off Ekstra stillinger! VISO-sager: udredning og rådgivning ift. de mest komplicerede misbrugssager, eksempler Forskningsprojekt med Morten Hesse Fase 1: generel screening af alkohol- og stofmisbrugere i Fredericia for ICD-10-lidelser + ADHD + neuro m.m. Fase 2: interventionsstudie ift. angst, depression og antisocial personlighedsforstyrrelse Samarbejde med psykiatrifeltet, eksempler: socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien, privatpraktiserende psykiatere, sygehuspsykiatrien, regionen, etc.) Cand.psych. Steen Guldager

16 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Engagement hos medarbejdere og ledelse Uddannelse af medarbejderne til kognitiv terapi og psykoedukation ”light” ift. angst- og depressionslidelser m.m. Tilpasning af behandlingen til folks neuropsykologiske profil – et opgør med den nogle gange verbalt dominerede behandling Åbning til inspiration fra andre behandlingsområder, ex. psykiatri, neuropsykologi og neuropædagogik, etc. Cand.psych. Steen Guldager

17 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
En oplagt mulighed for at manifestere os i landskabet som bannerførere for ordentlig faglighed, ordentlig udredning, ordentlig, integreret behandling, etc. Og – det bliver modtaget med nysgerrighed og energi – de fleste steder! Cand.psych. Steen Guldager

18 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk
Diskussion Spørgsmål Holdninger Erfaringer Diskussion ift.: Det specifikke oplæg Feltet generelt Cand.psych. Steen Guldager

19 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

20 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk


Download ppt "Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google