Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform på Mølleskolen 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform på Mølleskolen 2014"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til – og trivslen – i folkeskolen skal stige

2 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Vi bliver målt på: Resultater i dansk og matematik Elevtrivsel

3 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning Den åbne og udadvendte skole Synlig læring

4 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Hvad er synlig læring: Tydelige læringsmål; dvs. eleverne ved, hvad de er ved at lære og vejen derhen Læringsprocessen er genstand for løbende feedback og evaluering fra lærere, forældre og elever Høje forventninger - forskning viser, at det har effekt på læring, når undervisere opstiller synlige og konkrete faglige læringsmål med tydelige kriterier for, hvad der skal til for at opfylde dem. Barnet skal have udfordringer, der passer til ham/hende

5 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Vi er allerede på vej Læsebånd, hvor store og små læser sammen, makkerlæsning Elevplaner, med hvad der skal være fokus på – individuelle læringsmål Venskabsklasser Fællessamlinger, hvor børnene lærer af hinanden Ung til ung læring, samarbejde med Grenaa Gymnasium, UngNorddjurs Samarbejde med Grenaa FC Lærere og pædagoger arbejder sammen om elevernes faglige udviklingstrin og trivsel Læsevejleder guider børn, forældre og personale, hvad der er det bedste for det enkelte barn Årlige klassekonferencer med fokus på læse- og staveresultater

6 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Fokus i Dansk og matematik – arbejde med individuelle læringsmål Disse kommer til at indgå i elevplanen Alle lærere skal efteruddannes i ”synlig læring” i de kommende 2 år

7 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Elementer i dagsskemaet: Fagdelt undervisning som vi kender det Vi håber, at vi skemamæssigt kan lægge dansk og matematik i 1.-2, 3.-4 og 5.-6 parallelt nogle lektioner om ugen Læsebånd/Individuelle læringsmål/ klasselærer/kontaktlærertid Morgensamling IdrætMotionBevægelse Lektiecafé

8 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
En længere skoledag 0. – 3. årg. 30 timer 4. – 6. årg. 33 timer Det enkelte fags antal lektioner 3 lektioner i hjemkundskab 6. årg.- Bestyrelsesbeslutning Tilbud om kreativ brugskunst, hvis muligt - Bestyrelsesbeslutning

9 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Understøttende undervisning – hvad er det? På Mølleskolen skelner vi ikke imellem fagdelt og understøttende undervisning Vi arbejder for at skabe ”flow” i undervisningen og bygge videre på vores gode erfaringer med at have pædagoger inde i undervisningen i de små klasser i almenskolen og erfaringer fra SPM. Læreren har ansvaret for det faglige indhold, men både lærer og pædagog deltager i læringen – kan være sammen, holddeling, ude-inde mm. Lærere og pædagoger har de samme roller som hidtil

10 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Idræt/motion/bevægelse Lovkrav: I gennemsnit 45 minutter om dagen 0-3. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul a 2 lek. 4-6. årgang: 1 ugentligt idrætsmodul a 3 lek. Bevægelse/fri leg i pauserne/frikvartererne Ekstra dagligt bevægelsesmodul på 25 min, hvor børnene deltager i aktiviteter styret af lærere/pædagoger. I denne periode også mulighed for at drøfte individuelle læringsmål og samarbejde mellem lærere og pædagoger

11 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Idræt/motion/bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger og UngNorddjurs ad hoc fælles idrætsdage KaMølTo og måske i hele Norddjurs kommune Bevægelse indgår i den daglige undervisning Store elever er instruktører for små

12 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Lektiecafe – vi vil hellere kalde det ”Træn selv og faglig fordybelse”: 2 timer om ugen for 0-3. årgang, sidst på dagen 3 timer om ugen for 4-6. årgang, sidst på dagen Tilbydes som Lille – stort hold Bindende tilmelding for perioden sommer til efterårsferie, efterårsferie til jul osv. - Bestyrelsesbeslutning BYOD - Bestyrelsesbeslutning

13 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Kontaktlærer En kontaktlærer har ansvaret for en gruppe elever på en årgang Fokus er læringsmål og elevens trivsel Klassens trivsel m.m. er et anliggende for kontaktlærer-teamet på årgangen På Mølleskolen er kontaktlærerne de to primære lærere omkring klassen (det vi før kaldte klasselærerne) - Bestyrelsesbeslutning

14 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Ny arbejdstid for lærere (og pædagoger) Al arbejde foregår på skolen Lærerne arbejder 214 dage á 7,85 time pr. dag = en fuld årsnorm Lærerne får tillæg for arbejde efter kl og i weekender

15 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Forældresamarbejde 2 forældremøder om året – fra kl 0-6 årgang: 2 årlige skolehjem-samtaler med kontaktlærerne . Disse samtaler kan ligge på forskellige tider for eleverne, evt. samlet, men også efter behov individuelle læringsmål Skolehjem-samtaler finder sted inden kl

16 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
”Spontane forældrehenvendelser” Man kan ikke længere ringe til læreren ”døgnet rundt” Kontakt læreren i deres arbejdstid. Informationsskrivelse sendes ud. Benyt Intra og bed om en opringning eller et møde Ved akut behov kontaktes skolens kontor – eller uden for normal åbningstid – skolens ledelse

17 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
SFO Indhold og organisering af SFO Indholdet i SFO skal være med til at opfylde Folkeskolereformens mål om øget læring og trivsel Personale i SFO indgår i og er en del af skoledagen, ved hvad der sker og kan følge op på det Personale ved hvad der sker i undervisningen og kan følge op på det Arbejde med 7 temaer Hvad er Mølles profil ? Balance mellem planlagte- og selvvalgte aktiviteter Priser SFO Bustider

18 7 temaer i SFO

19 Møllefritterens profil
Udeliv Kreativitet Leg Venskaber Bevægelse Sund kost

20 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014
Er vi i mål ? NEJ – men vi er i proces og gør det så godt, som vi kan. Så vi har brug for tillid, tålmodighed og opbakning – som I plejer  Den nye arbejdstidsaftale er meget mere fleksibel, så vi lettere kan ændre/justere i løbet af året. Spørgsmål???

21 Folkeskolereform på Mølleskolen 2014


Download ppt "Folkeskolereform på Mølleskolen 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google