Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af TKC-erne Konklusioner"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af TKC-erne Konklusioner
Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid til evaluering Praktisk For mange løbere, for ofte træning  Træningskoncept

2 Træningskoncept i DOF Vi skal prøve at bringe løberne gennem forløbet
Lære at træne Træne for at kunne træne Træne mod konkurrence Træne mod at vinde - løberne skal vide hvordan og hvorfor – altså teoretisk viden Hvad giver praksisrettet teoretisk viden Klarhed/selvstændighed – ’jeg ved jeg gør det rigtige’ Tålmodighed/ro – ’effekten skal nok komme’ Motivation – ’jeg kan selv tilrette/skarprette min træning’

3 Træningskoncept i DOF Undervisning
Hvor ? Trin 1: TKC Primært gruppebaseret undervisning Grundlæggende teknisk/mentale færdigheder (basisviden) Grundlæggende træningslære Trin 2: Superlørdage Primært gruppebaseret Inspirations-/ motivation udefra (eksperter/eliteløbere) Primært teknisk/mentale emner Trin 3: U16-landshold Såvel gruppe som individuel undervisning Primært teknisk/mentalt (analytisk tilgang - selfcoaching) Sekundært opfølgning på fysisk træningslære Trin 4: Juniorelite Arbejdet med detaljen / ”mesterskabsteknik”

4 Undervisning i TKC Målsætning – Trin 1
Som 17 årig har løberen: Fysisk: En basisviden - løberen skal kunne vurdere og justere egen træning Teknisk/mentalt: En basisviden - løberen skal kunne analysere egne teknisk/mentale færdigheder for derved at kunne opstille målsætning/fokus for kontinuert at forbedre egen teknik. Målet er selfcoaching

5 Undervisning i TKC Målsætning – Trin 1
Som 17 årig har løberen: Fysisk: En basisviden - løberen skal kunne vurdere og justere egen træning Teknisk/mentalt: En basisviden - løberen skal kunne analysere egne teknisk/mentale færdigheder for derved at kunne opstille målsætning/fokus for kontinuert at forbedre egen teknik. Målet er selfcoaching

6 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Undervisning over 1½ år i TKC-erne – primært teori 7 lektioner i målgruppen 14-17år (afhænger af modenhed / start i TKC) Opbygning af et kompendium til selvstudie. Problemstilling: Undervisningscyklus på 1½ år -> én TKC-løber vil komme igennem forløbet 3-4 gange fra år. Løsning ? - opdele gruppen i to – år og år (mere i dybden). MEN ikke miste fokus på de årige.

7 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Emner Hvad er talent ? Hvad kræver en elitesatsning ? (prioriteringer i hverdagen) Målsætning Princippet om superkompensation/restitution (skader) Træningsformer - hvornår trænes hvad og hvorfor – inkl. vægtning mellem intensive og rolige træningspas. Specifik/ikke-specifik træning – hvornår og hvordan Træningsplanlægning/periodisering Kost og væske Konkurrenceforberedelse (den specifikke fysiske træning – med kobling teknisk træning/terrænspecifik træning)

8 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 1: Hvad er talent ? Hvad kræver en elitesatsning ? Fokus på at talent kun er en del af det at blive rigtig god. Et oplæg om vejen til juniorlandsholdet – og senere seniorlandsholdet Eksempler (efter opgave) fra vores aktuelle topløbere (træningsmængder – træningsindhold - indstilling). Hvad kræves af løberen – og træneren. Kost/væske. Opgave: Hvilken betydning har en elitesatsning for skole, familie, venner, fest, osv. (løberne reflekterer selvstændigt – og i grupper). Overvejelse: Forældre kan deltage i denne lektion.

9 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 2: Målsætning Oplæg om hvordan vi bruger målsætninger – proces og resultatorienteret Præsentation af forskellige målsætningsemner indenfor fysisk, teknisk og mental træning. (taktiske overvejelser behandles under konkurrenceforberedelse) Opgave: Løberen opstiller først selvstændigt og senere i gruppearbejde målsætninger for fysik, teknik og det mentale område.

10 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 3: Træningslære Princippet om superkompensation/restitution. Skader og skadesforebyggende træning. Kost og væske / energiomsætning. Centralt/perifært system, herunder udviklingshastigheder for iltoptagelse, transportsystem til musklerne, omsætning i musklerne). En snak om parametrene for god løbeøkonomi. Forskelle i udviklingshastigheder af muskel, sener, knogler osv. (de mere mekaniske dele). Opgave: ?

11 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 4: Træningsformer Træningsformer - hvornår trænes hvad og hvorfor. Vægtning mellem intensive og rolige træningspas. Specifik/ikke-specifik træning – hvornår og hvordan. Opgave: ?

12 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 5: Træningsplanlægning / træningsopfølgning Træningsplanlægning/periodisering. Kombitræning fysik/teknik. Træningsdagbog – forskellige former (elektronisk/den traditionelle bog). Vigtigheden af en personlig træner fremhæves. Opgave: ?

13 Undervisning i TKC Trin 1 - Fysisk
Lektion 6 og 7: Konkurrenceforberedelse Den specifikke fysiske træning Terrænspecifik træning Teknisk træning/terrænspecifik træning). Taktiske overvejelser ved o-løb (disciplinspecifik). Opgave: Lektion 7 er udelukkende en ’workshop’, hvor der arbejde med en specifik konkurrence, som den enkelte løber selv har valgt – dvs. fundet kort, info om konkurrencen, terræntype osv.

14 Undervisning i TKC Målsætning – Trin 1
Som 17 årig har løberen: Fysisk: En basisviden - løberen skal kunne vurdere og justere egen træning Teknisk/mentalt: En basisviden - løberen skal kunne analysere egne teknisk/mentale færdigheder for derved at kunne opstille målsætning/fokus for kontinuert at forbedre egen teknik. Målet er selfcoaching

15 Undervisning i TKC Målsætning – Trin 1
Som 17 årig har løberen: Fysisk: En basisviden - løberen skal kunne vurdere og justere egen træning Teknisk/mentalt: En basisviden - løberen skal kunne analysere egne teknisk/mentale færdigheder for derved at kunne opstille målsætning/fokus for kontinuert at forbedre egen teknik. Målet er selfcoaching

16 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Praktisk træning med evaluering - den tekniske træning i TKC-erne. Primær målgruppen 14-17år (afhænger af modenhed / start i TKC) Problemstilling: I TKC-erne er aldersfordelingen meget stor – år Løsning ? – ”Det udvidede træningsmiljø” – de meget unge (13-15 år) samt meget uøvede får støtte fra klubtrænere/klubrepræsentanter. Derved øget fokus på de bedste i instruktion/evaluering.

17 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Selve træningen Instruktionen Evalueringen

18 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Selve træningen Banekvalitet Overvejelser om moment herunder intensitet (litteraturen er mangfoldig på emnet..) Kortkvalitet Specialkort – bryd vanerne.. Postdefinitioner Overvejelser om tidstagning (EKT) – og brugen deraf (evaluering..) Periodisering? – teknik-element-træning uden for konkurrencesæsonen og ”aggregeret”– konkurrencelignende træning i sæsonen?

19 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Periode Teknisk/mental fokus Fysisk fokus Udvalgte vigtige konkurrencer Okt-feb Grundlæggende tekniktræning (træning hver 2 uge) 5 km / 10 km test Terræntest marts-april (4-5 uger) Konkurrenceforberedende træning (evt. træning hver uge) Finslibning af form (DT + INT) Spring Cup DM Sprint / Nat Tiomila Juni-juli JWOC Aug-sept (okt) JFM DM serie JEC

20 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Instruktion Klar synliggørelse af træningens formål Synliggørelse af succeskriterier for træningen Løbsintensitet (grundtræning (nye færdigheder) kontra konkurrenceforberedende træning (rutinering/automatisering)) Mentale overvejelser Få løberne i den rigtige stemning – dvs. parate til indlæring Hvis monotoni i træningen opstår er det sandsynligvis bedre ikke at træne teknik – da de dårlige o-tekniske vaner er svære at bryde ! Dvs. fastholdelse af klart formål – hvis muligt individualisering af mål (løberens selfcoaching)

21 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Evalueringen Genopfrisk formål Opfølgning på succeskriterium for træningen Hvad har vi lært på træningen ? (løberne snakker) Hvorfor var vi ikke gode nok til træningen ? el. hvad gjorde vi rigtig godt på træningen ? (begynd med det gode…) Kan erfaringen omsættes til en fremadrettet anbefaling/metode (teknisk/taktisk/mentalt) Opmærksomhed på at skabe et ”positivt rum” hvor alle er trygge ved at tale i forsamlingen, hvor man ”fejrer” dagens succes’er og hvor janteloven bliver slagtet.

22 Undervisning i TKC Trin 1 – Teknisk/mentalt
Evalueringen Det er vigtigt at hver træning bliver et skridt på vejen mod fejlfrie løb. Ved fejlretning: Koncentration om ét område ad gangen, særlig ved de helt unge løbere. Rettes en primær fejl vil det tit føre til at sekundære fejl ligeledes rettes -> stor fokus på de unge løbere. Feedback/coaching: Ingen feedback -> mindre udvikling -> mindre motivation Feedback kan/skal både ske træner/løber og løber/løber.

23 Undervisning i TKC Målsætning – Trin 1
Som 17 årig har løberen: Fysisk: En basisviden - løberen skal kunne vurdere og justere egen træning Teknisk/mentalt: En basisviden - løberen skal kunne analysere egne teknisk/mentale færdigheder for derved at kunne opstille målsætning/fokus for kontinuert at forbedre egen teknik. HVORDAN FÅR VI TID TIL DET ?

24 Træningskoncept i DOF Årsprogram - anbefaling
14-18 træninger med teknisk indhold og stor mental/teknisk og fysisk fokus fra løberne. Stor trænerfokus på instruktion/eftersnak (den teknisk/mentale indlæring). 4 træninger med test (funktionel test i terræn samt 5 km test på bane). På disse samlinger kan undervisning i træningslære gennemføres (viden om fysisk træning. 2 vintersamlinger med 10 km-test (junioreliten). Sprint er nu en officiel disciplin til JWOC, og således en naturlig del af TKC-programmet (teknisk træning). Det anbefales, at løberne ligeledes deltager i motionsløb/cross, særligt i vinterhalvåret. ialt ca årlige træninger.

25 Træningskoncept i DOF TKC-træneren skal ikke det hele
Styregruppe/forældre (poster, adm.) Diplomtrænere mm (undervisning) Osv..

26 Træningskoncept i DOF Det udvidede træningsmiljø

27 Træningskoncept i DOF Fremtiden… implementering af TKC-træningskoncept
Aldersrelateret træningskoncept


Download ppt "Evaluering af TKC-erne Konklusioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google