Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Portfolio -hvordan man arbejder med portfolio i billedkunstundervisningen og til eksamen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Portfolio -hvordan man arbejder med portfolio i billedkunstundervisningen og til eksamen."— Præsentationens transcript:

1 portfolio -hvordan man arbejder med portfolio i billedkunstundervisningen og til eksamen

2 Hvad er en portfolio? Som udgangspunkt en tom beholder
Bliver til en samling af arbejdet i billedkunstundervisningen hele året

3 Hvad skal portfolioen bruges til?
Til at dokumentere arbejdet i løbet af året Til at vise udviklingen i arbejdet Danner grundlag for evaluering med læreren Bruges som materiale til eksamen

4 Hvad skal i en portfolio?
Læreren sørger for: Lektier Billedmateriale Forløbsplaner Målbeskrivelser Opgaver og øvelser Evalueringsskemaer Feedback Eleven står for: Noter og idéer Research til projekter Procesbeskrivelser Overvejelser Skitser Færdige opgaver Digitale billeder Personlige links Præsentationsmateriale Selvevalueringer Andet materiale

5 Portfolio niveauer: Privat arbejdsportfolio
ALT i relation til faget samles her, altså også lektier og noter osv. Vurderings-/evalueringsportfolio Elevens praktiske og skriftlige arbejder, både færdige og skitser/idéer og procesbeskrivelser, som kan danne grundlag for kommunikation med læreren om faglig udvikling Eksamensportfolio Redigeret udgave af portfolioen, som skal bruges til eksamen… mere om det senere

6 Portfolioens form: Ringbind med faneblade
Elektronisk mappe på skolens intranet Papirmappe i skufferne til større arbejder I slutningen af året brændes al elektronisk information på en CD-rom og portfolioen hjembringes til eksamenslæsning

7 Portfolioens formål: For eleven: Bruges til eksamen
Bruges til evalueringssamtaler med læreren Bruges til karaktervurdering af læreren For eleven: Giver eleven mere indflydelse på eksamenssituationen Skaber mere selvstændighed Giver eleven mere kontrol over egen læreproces Viser også elevens arbejdsproces Skaber mere ansvarlighed Skaber større refleksion Giver mere gennemsigtighed i bedømmelsesprocessen


Download ppt "Portfolio -hvordan man arbejder med portfolio i billedkunstundervisningen og til eksamen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google