Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamen i KS -praktiske og gode råd samt eksempler på eksamensbilag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamen i KS -praktiske og gode råd samt eksempler på eksamensbilag"— Præsentationens transcript:

1 Eksamen i KS -praktiske og gode råd samt eksempler på eksamensbilag
Fagdidaktisk kursus religion 24. – 27.september 2013 Helle Dreyer Møller, VUC Århus

2 Forberedelse Sammensæt, om muligt, bilagssæt løbende gennem året; der er kun lidt tid inden synopsisperioden Lad kursister finde samarbejdspartnere i god tid inden eksamen – lav ikke grupper større end 3 pers. Træk på kollegers erfaringer, observer et andet holds eksamen, opbyg fællesfaglig bank med materiale. Sæt dig så godt som muligt ind i de områder de andre fag har arbejdet med – du kan ikke regne med, at censor kan fylde den manglende lærers rolle fuldt ud.

3 Den nye eksamensform – 2 ugers synopsisudarbejdelse
’Projektet udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Lærerne vejleder eksaminanderne’ (læreplanen). Forskellig praksis for tilrettelæggelse af vejledningsperioden. Diskuter med ledelsen/faggruppen og find den bedste løsning på din skole. I praksis ekstra arbejdstimer pr. hold i 2-ugersperioden – planlæg din arbejdsbelastning i andre fag! Skemalæg vejledningen, giv kursister faste mødetidspunkter Skab konsensus i ks-faggruppen: hvor detaljeret vejleder vi, hvornår er det vejledning og hvornår giver man konkrete løsninger til kursisterne? Vejledning – ikke bedømmelse!

4 ”Relevant og væsentligt supplerende materiale”
”væsentligt” = kursisten kan bruge det til at besvare en væsentlig del af sine problemstillinger Ikke kun en ubetydelig del af eksaminationen Kursisten bør stille sig dette spørgsmål: ’hvorfor kan jeg ikke undvære dette materiale til at besvare mit spørgsmål?’

5 Umiddelbart inden eksamen
Brug tid på at tale med censor. Særlig vigtigt for den lærer, som evt. ikke skal eksaminere. Aftal en rækkefølge for jeres samtale med kursisten – hvem lægger ud, hvor mange minutter har vi cirka etc. Alt det praktiske: er der adgang til tavle, elektroniske præsentationsværktøjer osv. Tag højde for den situation, at censors forventninger til kursisten ikke stemmer overens med vægtningen af stoffet i undervisningen

6 Praktisk vedr. afleveringen
Ofte kan censor ikke se, hvilke fagbilag, der hører til hvilke synopser Institutionen har ikke tjekket, om der er vedlagt ”relevant og væsentlig” supplerende materiale Materialet bør være udprintet, da censor ikke får tildelt tid til at finde bilag Synopsen kan anvendes som læringsmateriale i anonymiseret form af andre elever – sørg for tilladelse ved evt. afkrydsning på forsiden

7 Eksaminationen. Ca. 45 minutter
Eksaminanden fremlægger synopsen (10-15 minutter): 1) Hvilke spørgsmål stiller synopsen? 2) hvilke svar og argumenter indeholder besvarelsen? Uddybende spørgsmål og faglig dialog med udgangspunkt i synopsens besvarelse Problemformulering styrer eksaminationen Besvarelse ud fra det trukne materiale i det omfang, materialet er relevant Relevant stof til besvarelsen fra alle 3 fag Relevant og væsentligt supplerende materiale til besvarelsen Perspektivering til andre fællesfaglige forløb, hvor det er relevant

8 Eksamen – andre væsentlige faktorer
Mulighed for pauser Anerkendelse fra skolens side af, at kulturfagseksamen kan være særdeles intensiv og trættende. Ikke hensigtsmæssigt med eksamensdage fra 8-17 Fysiske rammer: eksaminerede kursister må ikke opholde sig samme sted som resten af gruppen.

9 Eksempler på bilag til KS eksamen
Se venligst eksempel på pdf.


Download ppt "Eksamen i KS -praktiske og gode råd samt eksempler på eksamensbilag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google